Kontakt

Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar


Hlavná 1
91926 Zavar

Telefón: 033 55971 07
E-mail: dsshumanum@zupa-tt.sk

Kontaktný formulár

Hlavná 1, Zavar, Slovensko