Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021-006-OÚ Zmluba o zverení majetku do správy č. 2021-006-OÚ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Iné 0,00 € 22.02.2021 23.02.2021 22.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o použití dotácie zo štátneho rozpočtu Zmluva o použití dotácie zo štátneho rozpočtu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola regionálneho rozvoja 00159174 Iné 5 000,00 € 19.02.2021 23.02.2021 22.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o použití dotácie zo štátneho rozpočtu Zmluva o použití dotácie zo štátneho rozpočtu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany 00162442 Iné 2 500,00 € 17.02.2021 23.02.2021 22.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o použití dotácie zo štátneho rozpočtu Zmluva o použití dotácie zo štátneho rozpočtu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 Stavebné práce, opravárenské práce 5 000,00 € 17.02.2021 23.02.2021 22.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o použití dotácie zo štátneho rozpočtu Zmluva o použití dotácie zo štátneho rozpočtu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Iné 2 000,00 € 16.02.2021 23.02.2021 22.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2021-015-OÚ Zmluva o zverení majetku do správy č. 2021-015-OÚ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Iné 0,00 € 16.02.2021 17.02.2021 16.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o použití dotácie zo štátneho rozpočtu Zmluva o použití dotácie zo štátneho rozpočtu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická Gbely 17050456 Iné 4 800,00 € 15.02.2021 23.02.2021 22.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
1/2021/Jesienka-ŠZ/C Zmluva č. 1/2021/Jesienka-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum sociálnych služieb - Jesienka 00596264 Iné 0,00 € 12.02.2021 23.02.2021 22.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Nájomná zmluva Nájomná zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 36022047 Stavebné práce, opravárenské práce 1,00 € 11.02.2021 12.02.2021 31.12.2045 16.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Nájomná zmluva Nájomná zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 36038351 Stavebné práce, opravárenské práce 590,00 € 10.02.2021 12.02.2021 11.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hana T. Iné 230,00 € 10.02.2021 19.02.2021 18.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
1/2021/SPO Zmluva č. 1/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 AS Spoločnosť Úsmev ako dar 17316537 Iné 33 193,00 € 08.02.2021 09.02.2021 08.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
14/2021/SPO Zmluva č. 14/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tenenet o.z. 42255015 Iné 33 193,00 € 08.02.2021 10.02.2021 09.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 08/2015/V-DSS/CP Dohoda o ukončení Zmluvy č. 08/2015/V-DSS/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Viničky- Zariadenie sociálnej služieb Nitra 00351776 Iné 285,27 € 05.02.2021 12.02.2021 11.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing Peter C. Iné 91 108,00 € 03.02.2021 04.02.2021 03.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2/2021/SPO Zmluva č. 2/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Otvorené srdce 37993551 Iné 36 528,00 € 03.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
13/2021/SPO Zmluva č. 13/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum Koburgovo n.o. 45741034 Iné 29 044,00 € 03.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
10/2021/SPO Zmluva č. 10/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Rodinný detský domov n. o. 36084492 Iné 12 447,00 € 03.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
6/2021/SPO Zmluva č. 6/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská arcidiecézna charita 35602619 Iné 37 341,00 € 03.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
15/2021/SPO Zmluva č. 15/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Familia Vitae, o.z. 42289688 Iné 16 596,00 € 03.02.2021 04.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
5/2021/SPO Zmluva č. 5/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencia 37836501 Iné 33 990,00 € 03.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
4/2021/SPO Zmluva č. 4/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Návrat 31746209 Iné 23 380,00 € 03.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
8/2021/SPO Zmluva č. 8/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum pomoci pre rodinu 42160588 Iné 45 640,00 € 03.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
12/2021/SPO Zmluva č. 12/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Laura, združenie mladých- stredisko Trnava 36091294 Iné 10 372,50 € 03.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
7/2021/SPO Zmluva č. 7/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Ain Karim 45013802 Iné 16 596,00 € 03.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
3/2021/SPO Zmluva č. 3/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Združenie STORM 37868314 Iné 41 492,00 € 03.02.2021 09.02.2021 08.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
17/2021/SPO Zmluva č. 17/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Materské centrum Úsmev 37839756 Iné 20 746,00 € 03.02.2021 09.02.2021 08.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
16/2021/SPO Zmluva č. 16/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany 36095087 Iné 10 372,50 € 03.02.2021 09.02.2021 08.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
11/2021/SPO Zmluva č. 11/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnoprávnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Samaria 42164729 Iné 18 670,50 € 03.02.2021 09.02.2021 08.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
9/2021/SPO Zmluva č. 9/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Pomoc obetiam násilia 31795382 Iné 10 372,50 € 03.02.2021 10.02.2021 09.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
1 2 3 »