Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
15/2022/SPO Zmluva č. 15/2022/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Familia Vitae, o.z. 42289688 Iné 33 193,00 € 04.02.2022 09.02.2022 08.02.2022 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
11/2022/SPO Zmluva č. 11/2022/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Samaria 42164729 Iné 18 670,50 € 04.02.2022 09.02.2022 08.02.2022 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
5/2022/SPO Zmluva č. 5/2022/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencia 37836501 Iné 33 990,00 € 04.02.2022 09.02.2022 08.02.2022 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
14/2022/SPO Zmluva č. 14/2022/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tenenet o.z. 42255015 Iné 33 193,00 € 04.02.2022 16.02.2022 15.02.2022 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 26/2020/OSaP Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 26/2020/OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. 00896225 Iné 0,00 € 04.02.2022 17.02.2022 16.02.2022 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 10202201 k Dohode o Voice VPN č. 0120041034 Dodatok č. 10202201 k Dohode o Voice VPN č. 0120041034 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 0,00 € 03.02.2022 05.02.2022 04.02.2022 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
67/2021/OSaP Zmluva o poskytnutí marketingových služieb č. 67/2021/OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 i-Step communication, s.r.o. 35754281 Iné 5 941,20 € 03.02.2022 16.02.2022 15.02.2022 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
69/2021/OSaP Zmluva o dielo č. 69/2021/OSaP Návrh a vytvorenie webovej stránky Trnavský samosprávny kraj 37836901 i-Step communication, s.r.o. 35754281 Iné 4 222,80 € 03.02.2022 16.02.2022 15.02.2022 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
68/2021/OSaP Zmluva o dielo č. 68/2021/OSaP Návrh kreatívy a identity značky Trnavský samosprávny kraj 37836901 i-Step communication, s.r.o. 35754281 Iné 1 404,00 € 03.02.2022 16.02.2022 15.02.2022 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dodávke a odbere tepla Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 Iné 0,00 € 28.01.2022 29.01.2022 28.01.2022 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo č. 50/2021/OSaP Zmluva o dielo č. 50/2021/OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 STRABAG s. r. o. 17317282 Stavebné práce, opravárenské práce 382 303,37 € 27.01.2022 18.02.2022 17.02.2022 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
51/2021/OSaP Mandátna zmluva 51/2021/OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Daniel Bielický 50620100 Iné 6 400,00 € 27.01.2022 18.02.2022 17.02.2022 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1/2021 k Zmluve č. 09/2021/ZPB-Integra/C Dodatok č. 1/2021 k Zmluve č. 09/2021/ZPB-Integra/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA 30843251 Iné 0,00 € 26.01.2022 09.02.2022 08.02.2022 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Pastuchov 00312851 Iné 1 520,00 € 24.01.2022 25.01.2022 04.02.2022 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva na podporu duálneho vzdelávania Zmluva na podporu duálneho vzdelávania Trnavský samosprávny kraj 37836901 SAD Dunajská Streda, a.s. 36245488 Iné 0,00 € 24.01.2022 15.02.2022 14.02.2022 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo č. 54/OSaP/2021 Zmluva o dielo č. 54/OSaP/2021 Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMM s. r. o. 50986121 Iné 13 896,53 € 21.01.2022 27.01.2022 26.01.2022 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva č. 01/2022/JESIENKA-DSS/C Zmluva č. 01/2022/JESIENKA-DSS/C Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum sociálnych služieb - Jesienka 00596264 Iné 0,00 € 21.01.2022 28.01.2022 27.01.2022 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy č. 14/2021/BORINKA-ŠZ/C Dohoda o ukončení zmluvy č. 14/2021/BORINKA-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 BORINKA-ALZHEIMERCENTRUM 00351750 Iné 549,34 € 21.01.2022 05.02.2022 04.02.2022 Mgr. Jozef Viskupič Predseda Trnavského samosprávneho kraja Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zorganizovaní a zabezpečení verejného leteckého podujatia Festival letectva Piešťany Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zorganizovaní a zabezpečení verejného leteckého podujatia Festival letectva Piešťany Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská letecká agentúra, s.r.o. 36640760 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 20.01.2022 21.01.2022 28.02.2023 20.01.2022 Mgr. Jozef Viskupič predseda Zmluva
Zmluva o ubytovaní č. 1/2022 Zmluva o ubytovaní č. 1/2022 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mgr. Marek K. Iné 0,00 € 19.01.2022 01.02.2022 20.01.2022 Mgr. Jozef Viskupič predseda Zmluva
Zmluva o zverení majetku do správy č. 2021-54-OÚ Zmluva o zverení majetku do správy č. 2021-54-OÚ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Iné 0,00 € 19.01.2022 20.01.2022 21.01.2022 Mgr. Jozef Viskupič predseda Zmluva
Mandátna zmluva č. 2/2022/OSaP Mandátna zmluva č. 2/2022/OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 BUNG Slovensko, s. r. o. 35908025 Iné 21 120,00 € 19.01.2022 26.01.2022 25.01.2022 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 03544/2021/OI-3 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 03544/2021/OI-3 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Martin M. Iné 0,00 € 19.01.2022 27.01.2022 26.01.2022 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva č. Z202124649_Z Kúpna zmluva č. Z202124649_Z Trnavský samosprávny kraj 37836901 DataTrend Services, s. r. o. 46832408 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 46 999,00 € 18.01.2022 19.01.2022 19.01.2022 Mgr. Jozef Viskupič predseda Zmluva
Zmluva č. 14/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Zmluva č. 14/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská asociácia sluchovo postihnutých 45010978 Iné 170 400,00 € 18.01.2022 20.01.2022 19.01.2022 Mgr. Jozef Viskupič predseda Zmluva
Zmluva o zverení majetku do správy č. 2022-02-OÚ Zmluva o zverení majetku do správy č. 2022-02-OÚ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Iné 0,00 € 18.01.2022 22.01.2022 21.01.2022 Mgr. Jozef Viskupič predseda Zmluva
Zmluva č. 25/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Zmluva č. 25/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Raná starostlivosť, n. o. 37886410 Iné 86 400,00 € 14.01.2022 18.01.2022 17.01.2022 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva č. 26/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Zmluva č. 26/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o. 51258765 Iné 122 880,00 € 14.01.2022 18.01.2022 17.01.2022 Mgr. Jozef Viskupič predseda Zmluva
Zmluva č. 23/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku Zmluva č. 23/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Esther 42163129 Iné 125 199,00 € 14.01.2022 18.01.2022 17.01.2022 Mgr. Jozef Viskupič predseda Zmluva
Zmluva č. 12/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku Zmluva č. 12/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Pokoj a Dobro 34003266 Iné 120 336,00 € 14.01.2022 18.01.2022 17.01.2022 Mgr. Jozef Viskupič predseda Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »