Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva o dodávke a odbere tepla Zmluva o dodávke a odbere tepla Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 Iné 0,00 € 31.12.2021 01.01.2022 31.12.2023 31.12.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dohoda o prevode práv a povinností zo Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 3.8.2020 Dohoda o prevode práv a povinností zo Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 3.8.2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 JUDr. Natália Trubanová / Advokátska kancelária IURISTHALIA s. r. o. 52041646/54199808 Právne a konzultačné služby 0,00 € 31.12.2021 01.01.2022 31.12.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 24.3.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 24.3.2015 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 44452519 Iné 2 000,00 € 31.12.2021 01.01.2022 31.12.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode pre Časť č. 2 Zabezpečenie odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu počas očkovania v zriadenom "Očkovacom centre" v priestoroch Strednej zdravotníckej školy, Lichardová 1, 909 01 Skalica Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode pre Časť č. 2 Zabezpečenie odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu počas očkovania v zriadenom "Očkovacom centre" v priestoroch Strednej zdravotníckej školy, Lichardová 1, 909 01 Skalica Trnavský samosprávny kraj 37836901 SLOVbiz s.r.o. 47902124 Iné 7 141,75 € 30.12.2021 31.12.2021 30.06.2022 30.12.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode pre Časť č. 1 Zabezpečenie odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu počas očkovania v zriadenom "Očkovacom centre" v Trnave a odpadu vzniknutého z mobilných očkovacích jednotiek Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode pre Časť č. 1 Zabezpečenie odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu počas očkovania v zriadenom "Očkovacom centre" v Trnave a odpadu vzniknutého z mobilných očkovacích jednotiek Trnavský samosprávny kraj 37836901 SLOVbiz s.r.o. 47902124 Iné 11 222,75 € 30.12.2021 31.12.2021 30.06.2022 02.03.2022 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 1068/2021 zo dňa 27. 5. 2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 1068/2021 zo dňa 27. 5. 2021 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ministerstvo zdravotníctva SR 00165565 Iné 0,00 € 30.12.2021 31.12.2021 31.12.2022 28.01.2022 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/AVA2 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/AVA2 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ministerstvo životného prostredia SR 42181810 Iné 0,00 € 29.12.2021 04.01.2022 07.02.2022 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
06910/2021/ODO-1 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 06910/2021/ODO-1 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Letisko Piešťany a. s. 36266906 Iné 200 000,00 € 27.12.2021 06.01.2022 05.01.2022 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o zriadení vecného bremena Zmluva o zriadení vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Topoľníky 00305740 Iné 2 078,84 € 23.12.2021 29.12.2021 28.12.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o podpore výučby Zmluva o podpore výučby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Žilinská malá školská reforma 50746278 Iné 31 291,00 € 22.12.2021 23.12.2021 22.12.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme č. 2118001 zo dňa 31.12.2017 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme č. 2118001 zo dňa 31.12.2017 Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 Iné 0,00 € 22.12.2021 23.12.2021 22.12.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode pre časť 2: Tlač a distribúcia v okresoch Hlohovec, Piešťany a Trnava a vybraných obciach v okrese Galanta Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode pre časť 2: Tlač a distribúcia v okresoch Hlohovec, Piešťany a Trnava a vybraných obciach v okrese Galanta Trnavský samosprávny kraj 37836901 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 Iné 0,00 € 22.12.2021 24.12.2021 23.12.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode pre časť 1 : Tlač a distribúcia v okresoch Senica a Skalica Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode pre časť 1 : Tlač a distribúcia v okresoch Senica a Skalica Trnavský samosprávny kraj 37836901 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 Iné 0,00 € 22.12.2021 24.12.2021 23.12.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode pre časť 3: Tlač a distribúcia v okresoch Dunajská Streda a Galanta (okrem vybraných obcí) Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode pre časť 3: Tlač a distribúcia v okresoch Dunajská Streda a Galanta (okrem vybraných obcí) Trnavský samosprávny kraj 37836901 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 Iné 0,00 € 22.12.2021 24.12.2021 23.12.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o zriadení vecného bremena Zmluva o zriadení vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 36022047 Iné 1 275,76 € 22.12.2021 24.12.2021 23.12.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Nájomná zmluva Nájomná zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 36022047 Iné 2 612,59 € 22.12.2021 24.12.2021 23.12.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o poskytnutí vysielacieho času Zmluva o poskytnutí vysielacieho času Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská produkčná s.r.o. 50383469 Iné 3 500,00 € 22.12.2021 24.12.2021 23.12.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Spojená škola Rakovice 53638581 Iné 0,00 € 22.12.2021 23.12.2021 22.12.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Spojená škola Rakovice 53638581 Iné 0,00 € 22.12.2021 23.12.2021 22.12.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda Trnavského samosprávneho kraja Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke diela č. 1/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke diela č. 1/2018 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Základná umelecká škola 37836528 Iné 0,00 € 22.12.2021 28.12.2021 27.12.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2021016 Nájomná zmluva č. 2021016 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum podporných služieb 53243188 Iné 3 841,64 € 22.12.2021 29.12.2021 28.12.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1/2021 k Zmluve č. 12/2021/ZPB-Matulaya/C Dodatok č. 1/2021 k Zmluve č. 12/2021/ZPB-Matulaya/C Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Iné 0,00 € 22.12.2021 18.01.2022 17.01.2022 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Doplnok č. 4 k Dodatku č. 13 k Dodatku č. 13 k rámcovej zmluve č. 122/2008/SHS zo dňa 31.decembra 2007 o dlhodobej spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a výkone vo verenom záujme vo vnútroštátnej verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave na úze Doplnok č. 4 k Dodatku č. 13 k Dodatku č. 13 k rámcovej zmluve č. 122/2008/SHS zo dňa 31.decembra 2007 o dlhodobej spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a výkone vo verenom záujme vo vnútroštátnej verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave na úze Trnavský samosprávny kraj 37836901 SAD Dunajská Streda, a.s. 36245488 Iné 0,00 € 21.12.2021 23.12.2021 22.12.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Uznanie dlhu a dohoda o urovnaní Uznanie dlhu a dohoda o urovnaní Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 Iné 8 239,00 € 21.12.2021 22.12.2021 21.12.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum podporných služieb 53243188 Iné 0,00 € 21.12.2021 22.12.2021 21.12.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 0,00 € 21.12.2021 23.12.2021 22.12.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 0,00 € 21.12.2021 23.12.2021 22.12.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zmluva o poskytovaní verejných služieb Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 0,00 € 21.12.2021 23.12.2021 22.12.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dohoda o skončení Príkaznej zmluvy zo dňa 11.8.2008 Dohoda o skončení Príkaznej zmluvy zo dňa 11.8.2008 Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 Iné 0,00 € 20.12.2021 21.12.2021 20.12.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kolektívna zmluva Kolektívna zmluva na rok 2022 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri Trnavskom samosprávnom kraji Iné 90 461,85 € 20.12.2021 01.01.2022 10.01.2022 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »