Ing. Imrich Reichel


Informácie
  • Názov: Ing. Imrich Reichel
  • IČO: 43572871
  • Adresa: Krajinská cesta 2961/50, 921 01 Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0065/22 Znalecký posudok na ohodnotenie prevádzkovej stavby s pozemkami v meste Hlohovec pre účely prevodu vlastníctva nehnuteľnosti Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Imrich Reichel 43572871 890,00 € 17.01.2022 01.02.2022 Faktúra
0431/22 Vypracovanie znaleckého posudku na ohodnotenie nehnuteľností zapísaných na LV č. 5325 kat. úz. Hlohovec, budovy Obchodnej akadémie na Tehelnej ulici č. 1039 s pozemkom parc. č. 2155 Hlohovec podľa Vyhl. Min. spravodlivosti č. 491/204 Z. z. Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Imrich Reichel 43572871 1 450,00 € 20.04.2022 21.04.2022 Ing. Silvia Horňáková Vedúca ONM Objednávka
0570/22 Vypracovanie znaleckého posudku na zistenie hodnoty nehnuteľností pre účel prevodu vlastníctva a výšky nájmu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Imrich Reichel 43572871 650,00 € 12.05.2022 13.05.2022 Ing. Silvia Horňáková Vedúca ONM Objednávka
0879/22 Znalecký posudok na ohodnotenie prevádzkovej stavby s pozemkom v Hlohovci pre účely prevodu vlastníctva nehnuteľnosti Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Imrich Reichel 43572871 1 450,00 € 18.05.2022 30.05.2022 Faktúra
1043/22 Znalecký posudok na zistenie hodnoty nehnuteľnosti pre účel prevodu vlastníctva k.ú. Piešťany Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Imrich Reichel 43572871 650,00 € 12.06.2022 21.06.2022 Faktúra
0823/22 Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností umiestnených na parceliach registra „C“ evidované na LV č. 9061, k.ú. Trnava, obec Trnava, okres Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Imrich Reichel 43572871 290,00 € 07.07.2022 08.07.2022 Vedúca ONM Objednávka
1297/22 Znalecký posudok na ohodnotenie stavby - skladovej plochy v meste Trnava pre účel prevodu vlastníctva k.ú. Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Imrich Reichel 43572871 290,00 € 22.07.2022 09.08.2022 Faktúra
0017/21 Znalecký posudok na určenie VH dvoch bytov s príslušenstvom, k.ú. Piešťany, Rekreačná ul. Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Imrich Reichel 43572871 210,00 € 08.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0702/21 Vypracovanie znaleckého posudku na ohodnotenie nehnuteľností zapísaných na Liste vlastníctva č. 11967, kat. úz. Piešťany, pozemkov na Rekreačnej ulici a okolí v Piešťanoch podľa Vyhl. Min. spravodlivosti č. 491/204 Z.z. : - parc. č. 5886/25, ostatné ploc Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Imrich Reichel 43572871 315,00 € 19.05.2021 20.05.2021 Mgr. Silvia Horňáková Poverená riadením ONM Objednávka
0780/21 Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty bytu č. 3 s príslušenstvom, s nebytovým priestorom garáže, s pozemkom, zapísaných na Liste vlastníctva č.7344, kat. úz. Piešťany, na Rekreačnej ulici č. 4517 v Piešťanoch pre účel prevodu vl Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Imrich Reichel 43572871 195,00 € 31.05.2021 03.06.2021 Mgr. Silvia Horňáková Poverená riadením ONM Objednávka
1055/21 Znalecký posudok na ohodnotenie pozemkov v meste Piešťany pre účel prevodu vlastníctva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Imrich Reichel 43572871 125,00 € 27.05.2021 15.06.2021 Faktúra
1054/21 Znalecký posudok na ohodnotenie pozemkov na Rekreačnej ulici,k.ú. Piešťany pre účel prevodu vlastníctva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Imrich Reichel 43572871 190,00 € 27.05.2021 15.06.2021 Faktúra
1686/21 Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty bytu č.3 s príslušenstvom k.ú. Piešťany Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Imrich Reichel 43572871 195,00 € 30.07.2021 23.08.2021 Faktúra
1525/21 Vypracovanie znaleckého posudku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Imrich Reichel 43572871 350,00 € 12.10.2021 22.10.2021 Ing. Silvia Horňáková Vedúca ONM Objednávka
2324/21 Vypracovanie znaleckého posudku - LV č.8119, k.ú. Hlohovec, parc.č.6707 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Imrich Reichel 43572871 350,00 € 22.10.2021 15.11.2021 Faktúra
1785/21 Vypracovanie znaleckého posudku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Imrich Reichel 43572871 170,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Ing. Silvia Horňáková Vedúca ONM Objednávka
1909/21 Vypracovanie znaleckého posudku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Imrich Reichel 43572871 890,00 € 15.12.2021 17.12.2021 Ing. Silvia Horňáková Vedúca ONM Objednávka
2774/21 Vypracovanie znaleckého posudku - LV č.11967, k.ú. Piešťany, parc.č.5886/25 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Imrich Reichel 43572871 170,00 € 15.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0021/20 Vypracovanie znaleckého posudku. Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Imrich Reichel 43572871 1 230,00 € 13.01.2020 12.02.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
0079/20 Znalecký posudok na stanovenie výšky nájmu pozemku - bývalá Stredná odborná škola technická s príslušenstvom v Piešťanoch Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Imrich Reichel 43572871 240,00 € 27.01.2020 12.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 »