Západoslovenská distribučná, a.s.


Informácie
  • Názov: Západoslovenská distribučná, a.s.
  • IČO: 36361518
  • Adresa: Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN A PREVZATÍ ZÁVÄZKU, ev. č. povinného: 2684-1/2015/ODP, ev. č. oprávneného: 15/720/1514600003-ZoVP/VB ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN A PREVZATÍ ZÁVÄZKU Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 120,00 € 04.04.2016 07.04.2016 06.04.2016 Ing. Tibor Mikuš, PhD. predseda TTSK Zmluva
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN A PREVZATÍ ZÁVÄZKU ev. č. povinného: 2684-2/2015/ODP, ev. č. oprávneného: 16/147/1513500013-ZoVP/VB ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN A PREVZATÍ ZÁVÄZKU Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 1,00 € 04.04.2016 07.04.2016 06.04.2016 Ing. Tibor Mikuš, PhD. predseda TTSK Zmluva
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA ev. č. povinného 2658/2015/ODP ev. č. oprávneného 15/548/L13.0904.10.0005/VB ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA ev. č. povinného 2658/2015/ODP ev. č. oprávneného 15/548/L13.0904.10.0005/VB Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 1 260,00 € 14.04.2016 19.04.2016 18.04.2016 v.z. Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2729/2016/ODP pozemok parc. reg. "C" v k.ú. Dolné Orešany, parc.č. 744/1 zastavané plochy a nádvoria, výmera 5186m² Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Iné 0,00 € 20.05.2016 24.05.2016 23.05.2016 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o zriadení vecného bremena ev. č. povinného 2035/2016/ODP ev.č. oprávneného 16/257/L13.0901.14.007/VB pozemok parc. reg. "C" parc. č. 48 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6359m², k.ú. Moravské Kračany, obec Kostolné Kračany Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Iné 76,00 € 04.07.2016 09.07.2016 08.07.2016 Mgr. Jozef Behul Riaditeľ sekcie riadenia Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 5201/2016/ODP zriadenie vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s., Ing. Peter Tepala 36361518 Iné 0,00 € 19.10.2016 22.10.2016 21.10.2016 Ing. Tibor Mikuš PhD. predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 5945/20014/ODP zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 23.01.2015 27.01.2015 26.01.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 5238/2015/ODP zriadenie vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 25.02.2015 27.02.2015 26.02.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 4946/2014/ODP Zriadenie vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 25.02.2015 27.02.2015 26.02.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2199/2015/ODP zmluva o budúcej zmluve Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 14.05.2015 19.05.2015 18.05.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva parcela reg. C, zastavané plochy a nádvoria o výmere 12999m² Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 1 070,00 € 21.05.2015 29.05.2015 28.05.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 6052/2015/ODP budúca zmluva o zriadení vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 22.06.2015 25.06.2015 24.06.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 6243/2015/ODP budúca zmluva o zriadení vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 05.08.2015 25.08.2015 24.08.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 6079/2015/ODP zriadenie vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 03.09.2015 09.09.2015 08.09.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v rámci pripravovanej stavby- DS Šamorín VN228-350, VNK zriadenie vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 10.09.2015 19.09.2015 18.09.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Predaj nehnuteľnosti - trafostanica Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 11 400,00 € 15.10.2015 27.10.2015 26.10.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 4060/2015/ODP zriadenie vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 18.11.2015 20.11.2015 19.11.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 6074/2015/ODP zriadenie vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 18.11.2015 20.11.2015 19.11.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 5536/2015/ODP zriadenie vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 30.11.2015 02.12.2015 01.12.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 14/1B/L13.0358.12.0007/ZBZ-VB zriadenie vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 03.03.2014 07.03.2014 06.03.2014 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
« 1 2 3 4 »