Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa
32307926 Kalman Frantisek , 93016 Vydrany
35281065 Kalman Jozef , 93016 Vydrany
33475873 Kálmánová Alžbeta Trhová Hradská 485/501, 93013 Trhová Hradská
46488198 Kancelária verejného obstarávania, s.r.o. Beethovenova 28, 917 08 Trnava
41110765 Kása Arnold Pinkové Kračany 203, Kostolné Kračany
34433899 Katarína Ambrusová - AGRO-BEŠ Vírová cesta 1451/20, 93005 Gabčíkovo
35367768 Katarína Jarošová Trnovec nad Váhom 915, Trnovec nad Váhom
31105742 KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. Čáčov 304, 90501 Senica
35019204 Kissová Kristina 198, 93033 Horný Bar
42404843 Klikk, o.z. Kostolná 450, 930 16 Vydrany
44855222 KMKLIMA s.r.o Lipnická 425/52, 90042 Dunajská Lužná
44541635 KOBOL - EHB, s.r.o. Galantská cesta 658/2B, 92901 Dunajská Streda
35718951 Kodexpress s.r.o Panenska 7, 81103 Bratislava
00684104 KONRAD spol.s.r.o Cesta na Senec 15725/24, 83006 Bratislava
36246841 KOVO Horváth s.r.o Krajná 727/7, 93101 Šamorín
36844128 Kovo Partner, s.r.o. Mliečany 63, 92901 Dunajská Streda
30997119 KVINTET spol. s r.o. Kračanská cesta 40, 92901 Dunajská Streda
47400951 Ladislav Kiss - Chladservis Pažitná 379/2, 93012 Ohrady
46083057 Ladislav Méri Horná Potôň-Lúky 1, 93036 Horná Potôň
43799850 Ladislav Mučka - montáž a údrž. rekonštr. elektr. inšt. a zariadení Rohovce 100, 93030 Rohovce
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »