Kontakt

Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar


Horný Bar č. 226
93033 Horný Bar

Telefón: 031/5597292
E-mail: dss.hornybar@zupa-tt.sk

Kontaktný formulár

Horný Bar č. 226, Slovensko