Zmluva č. Kúpna zmluva

Obstarávateľ
 • Názov: Trnavský samosprávny kraj
 • IČO: 37836901
Zmluvný partner
 • Názov: Zoltán Németh, Aneta Némethová, rod. Vörösová
 • IČO:
 • Adresa:
Zodpovedná osoba
 • Podpísal: Ing. Ľuboš Dušek
 • Funkcia: Riaditeľ úradu TTSK
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: Kúpna zmluva
 • Názov zmluvy: k.ú. Okoč, LV č. 19, A- parcely registra "C"- zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 274 o výmere 821 m², parc. č. 275 o výmere 23m² B- stavby- súpis. č. 84 na parc. č. 274- rodinný dom a stavba so súp. č. 1175 na parcele č. 275- vedľajšia stavba
 • Dátum uzavretia: 27.04.2016
 • Dátum účinnosti: 30.04.2016
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 48 000,00 €
 • Dátum zverejnenia: 29.04.2016
 • Poznámka:
Na stiahnutie
Tlačiť Potvrdenie