Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
6/2020/NP Zmluva č. 6/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alzheimercentrum Piešťany n.o. 37986945 Iné 258 219,00 € 26.02.2020 28.02.2020 27.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
8/2020/NP Zmluva č. 8/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Senior dom Terézia n.o. 37986198 Iné 114 432,00 € 24.02.2020 28.02.2020 27.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
4/2020/NP Zmluva č. 4/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Humanus, n.o. 37986988 Iné 50 968,00 € 20.02.2020 25.02.2020 24.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
10/2020/NP Zmluva č. 10/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Pohoda seniorov, n.o. 45732213 Iné 28 346,00 € 19.02.2020 28.02.2020 27.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
11/2020/NP Zmluva č. 11/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Harmónia n. o. OCEAN 45732671 Iné 28 608,00 € 18.02.2020 21.02.2020 20.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
5/2020/NP Zmluva č. 5/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 SENIOR PARK, n. o. 37986023 Iné 70 560,00 € 18.02.2020 21.02.2020 20.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2/2020/NP Zmluva č. 2/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE so sídlom v Trnave 37845420 Iné 14 304,00 € 18.02.2020 25.02.2020 24.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
29/2020/NP Zmluva č. 29/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Na trati o. z. 51234670 Iné 123 018,00 € 17.02.2020 21.02.2020 20.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
3/2020/NP Zmluva č. 3/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Oáza života n.o. 37986147 Iné 14 304,00 € 17.02.2020 21.02.2020 20.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
9/2020/NP Zmluva č. 9/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ad usum, n.o. 45736031 Iné 64 368,00 € 17.02.2020 21.02.2020 20.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-42/06 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-42/06 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia 42181810/00626031 Iné 0,00 € 17.02.2020 20.02.2020 31.12.2028 27.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o poskytovaní podpory informačného systému na správu registratúry Zmluva o poskytovaní podpory informačného systému na správu registratúry Trnavský samosprávny kraj 37836901 DWC Slovakia a.s. 35918501 Iné 242 352,00 € 14.02.2020 15.02.2020 15.02.2023 14.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
07940/2020/OI Kúpna zmluva č. 07940/2020/OI Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Rybky 00309915 Iné 1,00 € 14.02.2020 25.02.2020 24.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1 k Memorandu o spolupráci a spoločnom postupe pri realizácii projektu Holokaust - nesmieme zabudnúť Dodatok č. 1 k Memorandu o spolupráci a spoločnom postupe pri realizácii projektu Holokaust - nesmieme zabudnúť Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry v Bratislave - Múzeum holokaustu v Seredi 00164721 Iné 0,00 € 13.02.2020 15.02.2020 14.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
9/2020/SPO Zmluva č.9/2020/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Pomoc obetiam násilia 31795382 Iné 8 298,00 € 13.02.2020 15.02.2020 14.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
OU-TT-MPO-2019/026731 Dohoda č. OU-TT-MPO-2019/026731 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská republika - Okresný úrad Trnava 00151866002 Iné 0,00 € 13.02.2020 18.02.2020 17.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ev. č. budúceho povinného 06757/2020/OI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ev. č. budúceho povinného 06757/2020/OI Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALACRES s.r.o. 48247413 Iné 0,00 € 13.02.2020 21.02.2020 20.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku ev. č. Budúceho povinného: 05644/2020/OI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku ev. č. Budúceho povinného: 05644/2020/OI Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava / KOLAN, spol. s r.o. 36361518/34096299 Iné 0,00 € 13.02.2020 21.02.2020 20.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
08096/2020/OI Kúpna zmluva č. 08096/2020/OI Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Veľké Kostoľany 00313149 Iné 1,00 € 13.02.2020 27.02.2020 26.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o nájme hnuteľnej veci - motorového vozidla Zmluva o nájme hnuteľnej veci - motorového vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mgr. Marek N. Iné 23,23 € 11.02.2020 14.02.2020 13.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
5/2020/SPO Zmluva č. 5/2020/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencia 37836501 Iné 33 990,00 € 10.02.2020 13.02.2020 12.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dohoda o ukončení Zmluvy o ubytovaní Dohoda o ukončení Zmluvy o ubytovaní Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Alexander Tokarčík - Iné 0,00 € 10.02.2020 11.02.2020 10.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2019-008-OEM Zmluva o zverení majetku do správy č. 2019-008-OEM Trnavský samosprávny kraj 37836901 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Iné 419 427,58 € 10.02.2020 12.02.2020 24.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2019-010-OEM Zmluva o zverení majetku do správy č. 2019-010-OEM Trnavský samosprávny kraj 37836901 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Stavebné práce, opravárenské práce 55 893,30 € 10.02.2020 12.02.2020 24.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dohoda o užívaní priestorov Dohoda o užívaní priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika 00160407 Iné 0,00 € 06.02.2020 07.02.2020 06.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
4/2020/SPO Zmluva č. 4/2020/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Návrat 31746209 Iné 23 380,00 € 06.02.2020 08.02.2020 07.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
12/2020/SPO Zmluva č. 12/2020/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Laura, združenie mladých- stredisko Trnava 36091294 Iné 8 298,00 € 06.02.2020 08.02.2020 07.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
10/2020/SPO Zmluva č. 10/2020/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Rodinný detský domov n. o. 36084492 Iné 12 447,00 € 06.02.2020 08.02.2020 07.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
7/2020/SPO Zmluva č. 7/2020/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Ain Karim 45013802 Iné 16 596,00 € 06.02.2020 08.02.2020 07.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mesto Prešov 00327646 Iné 33 000,00 € 06.02.2020 13.02.2020 26.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
1 2 3 »