Objednávka č. 0080/23

Obstarávateľ
 • Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková
 • IČO: 00596248
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
 • Podpísal:
 • Funkcia:
Informácie o objednávke
 • Číslo objednávky: 0080/23
 • Popis objednaného plnenia: vypracovanie znaleckého posudku určenia všeobecnej hodnoty novovytvorených pozemkov: novovytvorené parcely registra "C" č. 1137/21 a 1137/22, vytvorené geometrickým plánom č. 230620061/2023 k.ú. Osuské, obec Osuské, okres Senica, vo vlastníctve Obce Osusk
 • Dátum vyhotovenia: 28.11.2023
 • Celková hodnota: 0,00 €
 • Identifikácia zmluvy:
 • Dátum zverejnenia: 28.11.2023
 • Poznámka:
Tlačiť