Kontakt

Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková


Rozbehy 74
90633 Cerová

Telefón: 034/658 34 27
E-mail: bojkova@zupa-tt.sk

Kontaktný formulár

Rozbehy 74, Cerová, Slovensko