Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 21/2021/ZKSen Dohoda o poskytnutí výmenného súboru kníh Putovnej knižnice Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 36088226 Obec Radošovce 00309907 10,00 € 21.09.2021 22.09.2021 Ing. Silvia Sameková riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 22/2021/ZKSen Dohoda o poskytnutí výmenného súboru kníh Putovnej knižnice Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 36088226 Obec Cerová 00309478 10,00 € 21.09.2021 22.09.2021 Ing. Silvia Sameková riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 17/2021/ZKSen Dohoda o poskytnutí výmenného súboru kníh Putovnej knižnice Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 36088226 Obec Kúty 00309672 10,00 € 20.09.2021 21.09.2021 20.09.2021 Ing. Silvia Sameková riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 18/2021/ZKSen Dohoda o poskytnutí výmenného súboru kníh Putovnej knižnice Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 36088226 Obec Brodské 00309451 10,00 € 20.09.2021 20.09.2021 Ing. Silvia Sameková riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 19/2021/ZKSen Dohoda o poskytnutí výmenného súboru kníh Putovnej knižnice Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 36088226 Obec Kopčany 00309613 10,00 € 20.09.2021 20.09.2021 Ing. Silvia Sameková riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 20/2021/ZKSen Dohoda o poskytnutí výmenného súboru kníh Putovnej knižnice Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 36088226 Obec Borský Mikuláš 00309419 10,00 € 20.09.2021 20.09.2021 Ing. Silvia Sameková riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 16/2021/ZKSen Zmluva o dielo uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 36088226 PALKOVIČ - SK, s. r. o. 94 798,85 € 09.09.2021 10.09.2021 09.09.2021 Ing. Silvia Sameková riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 15/2021/ZKSen Zmluva o zabezpečení stravovania Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 36088226 UP Déjeuner 6 159,38 € 31.08.2021 31.12.2021 31.08.2021 Ing. Silvia Sameková riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 14/2021/ZKSen Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-05083 Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 36088226 Fond na podporu umenia 42418933 9 000,00 € 30.07.2021 13.08.2021 Ing. Silvia Sameková riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 13/2021/ZKSen Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva kultúry SR na rok 2021 č. MK-4442_2021-451 Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 36088226 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 00165182 10 000,00 € 28.07.2021 05.08.2021 31.12.2021 04.08.2021 Ing. Silvia Sameková riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 11/2021/ZKSen Zmluva č. 32/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 36088226 Mesto Senica 00309974 400,00 € 07.07.2021 12.07.2021 Ing. Silvia Sameková riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 12/2021/ZKSen Zmluva č. 33/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 36088226 Mesto Senica 00309974 250,00 € 07.07.2021 13.07.2021 Ing. Silvia Sameková riaditeľ Zmluva
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 11/2020/ZKSen) Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej 22. 12. 2020 Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 36088226 Odborový zväz pracovníkov knižníc SR Základná organizácia pri Záhorskej knižnici 0,00 € 30.06.2021 30.06.2021 Ing. Silvia Sameková riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 8/2021/ZKSen Dohoda o spolupráci Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 36088226 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 00151882 0,00 € 31.05.2021 01.06.2021 31.12.2023 07.06.2021 Ing. Silvia Sameková riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 9/2021/ZKSen Zmluva o poskytnutí finačných prostriedkov č. 21-513-02515 Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 36088226 Fond na podporu umenia 1 600,00 € 27.05.2021 05.06.2021 24.06.2021 Ing. Silvia Sameková riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 10/2021/ZKSen Zmluva č. FZOW21003 o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 36088226 wanet, s.r.o. 36049239 2 520,00 € 27.05.2021 30.06.2024 30.06.2021 Ing. Silvia Sameková riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 7/2021/ZKSen Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-511-00377 Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 36088226 Fond na podporu umenia 42418933 10 000,00 € 19.04.2021 24.04.2021 18.05.2021 Ing. Silvia Sameková riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 6/2021/ZKSen Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-157-00797 Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 36088226 Fond na podporu umenia 42418933 2 000,00 € 01.04.2021 19.04.2021 Ing. Silvia Sameková riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 5/2021/ZKSen Zmluva o nakladaní s osobnými údajmi Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 36088226 Ing. Peter Švec - ATIS 11838132 0,00 € 25.03.2021 31.03.2022 29.03.2021 Ing. Sameková Silvia riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 4/2021/ZKSen Servisná zmluva o správe hardvéru, softvéru, kamerového systému, siete a web stránky Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 36088226 Ing. Peter Švec - ATIS 11838132 3 300,00 € 24.03.2021 31.03.2022 29.03.2021 Ing. Sameková Silvia riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 2/2021/ZKSen Darovacia zmluva č. 17571/2021 Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 36088226 Nadácia Pontis 31784828 800,00 € 16.03.2021 31.10.2021 25.03.2021 Ing. Silvia Sameková riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 3/2021/ZKSen Zmluva číslo BKD 6-15-066-2021 Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 36088226 Nadácia pre deti Slovenska 31753833 2 000,00 € 05.03.2021 31.08.2021 25.03.2021 Ing. Silvia Sameková riaditeľ Zmluva
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 8/2020/ZKSen) Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení činností technickej správy budov Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 36088226 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 4 478,40 € 19.02.2021 31.12.2021 19.02.2021 Ing. Silvia Sameková riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 1/2021/ZKSen Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04188 Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 36088226 Fond na podporu umenia 42418933 14 250,00 € 12.01.2021 12.02.2021 Ing. Silvia Sameková riaditeľ Zmluva