Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Nájomná zmluva Nájomná zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 36038351 Stavebné práce, opravárenské práce 590,00 € 10.02.2021 12.02.2021 11.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hana T. Iné 230,00 € 10.02.2021 19.02.2021 18.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
1/2021/SPO Zmluva č. 1/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 AS Spoločnosť Úsmev ako dar 17316537 Iné 33 193,00 € 08.02.2021 09.02.2021 08.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
14/2021/SPO Zmluva č. 14/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tenenet o.z. 42255015 Iné 33 193,00 € 08.02.2021 10.02.2021 09.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 08/2015/V-DSS/CP Dohoda o ukončení Zmluvy č. 08/2015/V-DSS/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Viničky- Zariadenie sociálnej služieb Nitra 00351776 Iné 285,27 € 05.02.2021 12.02.2021 11.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing Peter C. Iné 91 108,00 € 03.02.2021 04.02.2021 03.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2/2021/SPO Zmluva č. 2/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Otvorené srdce 37993551 Iné 36 528,00 € 03.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
13/2021/SPO Zmluva č. 13/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum Koburgovo n.o. 45741034 Iné 29 044,00 € 03.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
10/2021/SPO Zmluva č. 10/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Rodinný detský domov n. o. 36084492 Iné 12 447,00 € 03.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
6/2021/SPO Zmluva č. 6/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská arcidiecézna charita 35602619 Iné 37 341,00 € 03.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
15/2021/SPO Zmluva č. 15/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Familia Vitae, o.z. 42289688 Iné 16 596,00 € 03.02.2021 04.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
5/2021/SPO Zmluva č. 5/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencia 37836501 Iné 33 990,00 € 03.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
4/2021/SPO Zmluva č. 4/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Návrat 31746209 Iné 23 380,00 € 03.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
8/2021/SPO Zmluva č. 8/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum pomoci pre rodinu 42160588 Iné 45 640,00 € 03.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
12/2021/SPO Zmluva č. 12/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Laura, združenie mladých- stredisko Trnava 36091294 Iné 10 372,50 € 03.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
7/2021/SPO Zmluva č. 7/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Ain Karim 45013802 Iné 16 596,00 € 03.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
3/2021/SPO Zmluva č. 3/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Združenie STORM 37868314 Iné 41 492,00 € 03.02.2021 09.02.2021 08.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
17/2021/SPO Zmluva č. 17/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Materské centrum Úsmev 37839756 Iné 20 746,00 € 03.02.2021 09.02.2021 08.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
16/2021/SPO Zmluva č. 16/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany 36095087 Iné 10 372,50 € 03.02.2021 09.02.2021 08.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
11/2021/SPO Zmluva č. 11/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnoprávnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Samaria 42164729 Iné 18 670,50 € 03.02.2021 09.02.2021 08.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
9/2021/SPO Zmluva č. 9/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Pomoc obetiam násilia 31795382 Iné 10 372,50 € 03.02.2021 10.02.2021 09.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava 36361518 Iné 0,00 € 03.02.2021 19.02.2021 18.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 01.02.2021 02.02.2021 01.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 9141/2020 zo dňa 13.7.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 9141/2020 zo dňa 13.7.2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 01.02.2021 03.02.2021 02.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o poskytovaní elektronických služieb Zmluva o poskytovaní elektronických služieb Trnavský samosprávny kraj 37836901 DATALAN, a.s. 35810734 Iné 81 720,00 € 29.01.2021 09.02.2021 31.12.2021 08.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
30/2020/OSaP Zmluva o dielo 30/2020/OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 Bittner print s.r.o. 35736534 Iné 13 116,00 € 29.01.2021 19.02.2021 18.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
13/2021/NP Zmluva č. 13/2021/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Križovatky n.o. 37986767 Iné 158 916,00 € 26.01.2021 02.02.2021 01.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
37/2020/OSaP Zmluva o dielo 37/2020/OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 MP spol. s r.o. 00682497 Iné 9 597,60 € 26.01.2021 10.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2020-009-OEM Zmluva o zverení majetku do správy č. 2020-009-OEM Trnavský samosprávny kraj 37836901 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Iné 0,00 € 25.01.2021 26.01.2021 26.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2020-010-OEM Zmluva o zverení majetku do správy č. 2020-010-OEM Trnavský samosprávny kraj 37836901 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Iné 0,00 € 25.01.2021 26.01.2021 26.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
« 1 2 3 4 »