Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva o zverení majetku do správy Zmluva o zverení majetku do správy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi 00596507 Iné 2,40 € 30.04.2020 01.05.2020 06.05.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o zverení majetku do správy Zmluva o zverení majetku do správy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Gymnázium Janka Matúšku 17050146 Iné 2,40 € 30.04.2020 08.05.2020 07.05.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o zverení majetku do správy Zmluva o zverení majetku do správy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná športová škola Jozefa Herdu 00352519 Iné 2,40 € 30.04.2020 08.05.2020 07.05.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o zverení majetku do správy Zmluva o zverení majetku do správy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Iné 2,40 € 30.04.2020 07.05.2020 14.05.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o zverení majetku do správy Zmluva o zverení majetku do správy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Holíč 00596299 Iné 2,40 € 29.04.2020 01.05.2020 06.05.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o zverení majetku do správy Zmluva o zverení majetku do správy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Gymnázium Ármina Vámberyho s vjm 00160130 Iné 2,40 € 29.04.2020 08.05.2020 07.05.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o zverení majetku do správy Zmluva o zverení majetku do správy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Iné 2,40 € 29.04.2020 30.04.2020 07.05.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o zverení majetku do správy Zmluva o zverení majetku do správy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 Iné 2,40 € 29.04.2020 08.05.2020 07.05.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o zverení majetku do správy Zmluva o zverení majetku do správy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Košúty 31823572 Iné 2,40 € 29.04.2020 08.05.2020 07.05.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o zverení majetku do správy Zmluva o zverení majetku do správy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský sv. Jur 00655538 Iné 2,40 € 29.04.2020 30.04.2020 07.05.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o zverení majetku do správy Zmluva o zverení majetku do správy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Jazyková škola Dunajská Streda 36086223 Iné 2,40 € 29.04.2020 05.05.2020 07.05.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o zverení majetku do správy Zmluva o zverení majetku do správy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 36086959 Iné 2,40 € 29.04.2020 07.05.2020 07.05.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o zverení majetku do správy Zmluva o zverení majetku do správy Trnavský samosprávny kraj 37836901 domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Iné 2,40 € 29.04.2020 06.05.2020 14.05.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o zverení majetku do správy Zmluva o zverení majetku do správy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Iné 2,40 € 28.04.2020 30.04.2020 07.05.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o zverení majetku do správy Zmluva o zverení majetku do správy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi 30996678 Iné 2,40 € 28.04.2020 08.05.2020 14.05.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. / Obec Vrádište 36361518/00310131 Iné 435,00 € 28.04.2020 29.05.2020 28.05.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Z20207718_Z Kúpna zmluva č. Z20207718_Z Trnavský samosprávny kraj 37836901 Pixel Print s.r.o 50557050 Iné 2 868,00 € 27.04.2020 28.04.2020 27.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o výpožičke motorového vozidla Zmluva o výpožičke motorového vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Iné 0,00 € 27.04.2020 01.05.2020 30.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
08-N/OAaVP/0618/2020 Zmluva č. 08-N/OAaVP/0618/2020 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčati Trnavský samosprávny kraj 37836901 Šamorínsky basketbalový klub 31103979 Iné 2 500,00 € 24.04.2020 29.04.2020 28.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1/2020/NP k Zmluve č. 26/2020/NP Dodatok č. 1/2020/NP k Zmluve č. 26/2020/NP poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o. 51258765 Iné 122 880,00 € 24.04.2020 05.05.2020 04.05.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Z20207430_Z Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20207430_Z Trnavský samosprávny kraj 37836901 AUTOCONT s.r.o. 36396222 Iné 252 789,00 € 24.04.2020 25.04.2020 30.04.2023 24.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku ev. č. povinného 13175/2019/OI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku ev. č. povinného 13175/2019/OI ev. č. budúceho oprávneného 200260-191820012-ZoS-ZBZ_VB Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. / HD Building, s.r.o. 36361518/51267349 Iné 0,00 € 24.04.2020 08.05.2020 07.05.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
07-N/OAaVP/0618/2020 Zmluva č. 07-N/OAaVP/0618/2020 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti Trnavský samosprávny kraj 37836901 Základná škola 37838504 Iné 1 000,00 € 23.04.2020 29.04.2020 28.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1/2020/NP k Zmluve č. 17/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Dodatok č. 1/2020/NP k Zmluve č. 17/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie - Dobrota Sv. Alžbety 31819028 Iné 100 000,00 € 23.04.2020 29.04.2020 28.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Z20207209_Z Kúpna zmluva č. Z20207209_Z Trnavský samosprávny kraj 37836901 Pixel Print s.r.o. 50557050 Iné 456,00 € 23.04.2020 23.04.2020 28.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 4/2020 k Zmluve č. 08/2016/ŠZ-Môjdomov/CP Dodatok č. 4/2020 k Zmluve č. 08/2016/ŠZ-Môjdomov/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Môj domov- zariadenie sociálnych služieb 42118727 Iné 0,00 € 21.04.2020 05.05.2020 04.05.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci Trnavský samosprávny kraj 37836901 Letisko Piešťany a. s. 36266906 Iné 0,00 € 20.04.2020 29.04.2020 28.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zámenná zmluva Zámenná zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 obec Janíky 00313114 Iné 0,00 € 20.04.2020 29.04.2020 28.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1/2020/NP k Zmluve č. 19/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Dodatok č. 1/2020/NP k Zmluve č. 19/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 TEEN CHALLENGE SLOVAKIA, n.o. 37986856 Iné 10 200,00 € 20.04.2020 29.04.2020 28.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 ERAA, s.r.o. 50383825 Iné 0,00 € 17.04.2020 25.04.2020 24.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »