Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Kúpna zmluva na dodávku osobných motorových vozidiel Kúpna zmluva na dodávku osobných motorových vozidiel Trnavský samosprávny kraj 37836901 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 Iné 35 155,55 € 27.10.2020 03.11.2020 02.11.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva na dodávku osobných motorových vozidiel Kúpna zmluva na dodávku osobných motorových vozidiel Trnavský samosprávny kraj 37836901 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 Iné 258 236,24 € 27.10.2020 03.11.2020 02.11.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z 302011l640-11-11 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z 302011l640-11-11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 50349287 Iné 0,00 € 27.10.2020 12.11.2020 11.11.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o nájme nebytových priestorov Zmluva o nájme nebytových priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Úrad pre verejné obstarávanie 31797903 Nájmy a prenájmy 839,81 € 26.10.2020 28.10.2020 27.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
ZM/2020/0332 Kúpna zmluva č. ZM/2020/0332 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 Iné 501,40 € 26.10.2020 10.11.2020 17.12.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2020-007-OEM Zmluva o zverení majetku do správy č. 2020-007-OEM Trnavský samosprávny kraj 37836901 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Iné 0,00 € 23.10.2020 27.10.2020 26.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 8 500,00 € 23.10.2020 28.10.2020 27.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
31/2020/OSaP Zmluva o dielo 31/2020/OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 DKVIA s.r.o. 51332124 Stavebné práce, opravárenské práce 15 540,00 € 23.10.2020 29.10.2020 28.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
08/2020/ZPB-Matulaya/C Zmluva č. 08/2020/ZPB-Matulaya/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya 00604879 Iné 0,00 € 22.10.2020 03.11.2020 02.11.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o zriadení vecného bremena Zmluva o zriadení vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 TRUCK WASH, s.r.o. 44921098 Iné 1 000,00 € 20.10.2020 23.10.2020 22.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič predseda Zmluva
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku Zmluva o zriadení vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Iné 310,00 € 20.10.2020 23.10.2020 22.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič predseda Zmluva
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. / FLÓRA CENTRUM s.r.o. 36361518/44167598 Iné 638,00 € 20.10.2020 28.10.2020 27.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Z202024238_Z Kúpna zmluva č. Z202024238_Z Trnavský samosprávny kraj 37836901 AUTOCONT s.r.o. 36396222 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 21 000,00 € 16.10.2020 17.10.2020 16.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
230-PR/OAaVP/4418/2020 Zmluva č. 230-PR/OAaVP/4418/2020 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Dobrovoľný hasičský zbor Vrbové 001774740906 Iné 1 000,00 € 16.10.2020 23.10.2020 22.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič predseda Zmluva
kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Róbert H. Iné 925,00 € 15.10.2020 22.10.2020 21.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič predseda Zmluva
kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Rudolf T. Iné 1 665,00 € 15.10.2020 22.10.2020 21.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič predseda Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tibor N. Iné 1 760,00 € 15.10.2020 22.10.2020 21.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič predseda Zmluva
Zmluva o výpožičke motorového vozidla Zmluva o výpožičke motorového vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Patrik V. Nájmy a prenájmy 0,00 € 15.10.2020 16.10.2020 15.04.2021 15.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
04044/2020-OV-0250130/20-00 Protokol č. 04044/2020-OV-0250130/20-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský pozemkový fond 17335345 Iné 14 012,39 € 14.10.2020 15.10.2020 27.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 13.10.2020 15.10.2020 14.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o zriadení a prenájme optických vlákien Zmluva o zriadení a prenájme optických vlákien Trnavský samosprávny kraj 37836901 TT-IT,s.r.o. 44102771 Iné 10 032,00 € 12.10.2020 13.10.2020 12.10.2030 12.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
č. 04-PRK/OAaVP/4418/2020 Zmluva č. č. 04-PRK/OAaVP/4418/2020 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Divadelná skupina Trnava 37835785 Iné 1 000,00 € 12.10.2020 21.10.2020 20.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
10-PRK/OAaVP/4418/2020 Zmluva č. 10-PRK/OAaVP/4418/2020 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Csemadok Oblastný výbor Dunajská Streda 00419575 Iné 5 000,00 € 12.10.2020 21.10.2020 20.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
02-PRK/OAaVP/4418/2020 o poskytnutí účelovej dotácie Zmluva č. 02-PRK/OAaVP/4418/2020 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Malý Berlín 50916211 Iné 5 827,00 € 12.10.2020 27.10.2020 26.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
231-PR/OAaVP/4418/2020 Zmluva č. 231-PR/OAaVP/4418/2020 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mládež aktívne 42404720 Iné 1 000,00 € 12.10.2020 27.10.2020 26.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
16-N/OAaVP/0618/2020 Zmluva č. 16-N/OAaVP/0618/2020 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie - Dobrota Sv. Alžbety 37836901 Iné 5 800,00 € 12.10.2020 27.10.2020 26.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Z202023912_Z Kúpna zmluva č. Z202023912_Z Trnavský samosprávny kraj 37836901 DATALAN, a.s. 35810734 Iné 68 999,00 € 09.10.2020 10.10.2020 20.11.2020 12.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 ARCHINOVA, s.r.o. 52406156 Stavebné práce, opravárenské práce 7 950,00 € 08.10.2020 13.10.2020 12.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
122015671 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 2 097,00 € 08.10.2020 16.10.2020 15.10.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
01-PRK/OAaVP/4418/2020 Zmluva č. 01-PRK/OAaVP/4418/2020 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Agentúra HECTOR s.r.o. 46886753 Iné 14 000,00 € 08.10.2020 21.10.2020 20.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »