Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva o poskytovaní elektronických služieb Zmluva o poskytovaní elektronických služieb Trnavský samosprávny kraj 37836901 DWC Slovakia a.s. 35918501 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 41 040,00 € 12.11.2020 13.11.2020 31.12.2021 12.11.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o poskytovaní elektronických služieb Zmluva o poskytovaní elektronických služieb Trnavský samosprávny kraj 37836901 DATALAN, a.s. 35810734 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 79 080,00 € 12.11.2020 13.11.2020 31.12.2021 12.11.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 2/2020/NP k Zmluve č. 7/2020/NP Dodatok č. 2/2020/NP k Zmluve č. 7/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Providentia 42156050 Iné 35 703,00 € 12.11.2020 14.11.2020 13.11.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o vytvorení diela a o poskytnutí licencie na jeho použitie Zmluva o vytvorení diela a o poskytnutí licencie na jeho použitie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mgr. art. Jozef K. Iné 600,00 € 10.11.2020 14.11.2020 13.11.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
32/2020/OSaP Zmluva č. 32/2020/OSaP "Analýza, zber a overenie dát potrebných pre spracovanie Nízkouhlíkovej stratégie Trnavskej župy" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Technická univerzita v KošiciachFakulta výrobných technológií 00397610 Iné 23 760,00 € 10.11.2020 25.11.2020 24.11.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
33/2020/OSaP Zmluva č. 33/2020/OSaP "Vypracovanie Koncepčného riešenia pre dlhodobé zavedenie Smart Cities, Elektromobility a verejného osvetlenia pre nízkouhlíkovú stratégiu Trnavský samosprávny kraj 37836901 R&D Advisory, s.r.o. 53180305 Iné 20 800,00 € 09.11.2020 25.11.2020 24.11.2020 Mgr. Jozef Viskupič predseda Trnavského samosprávneho kraj Zmluva
Dodatok č. 6 k Zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G uzavretej dňa 17. decembra 2007 Dodatok č. 6 k Zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G uzavretej dňa 17. decembra 2007 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská národná knižnica / Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede 36138517/IČO:36088323 Iné 0,00 € 09.11.2020 03.12.2020 02.12.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742 Iné 5 526 895,00 € 05.11.2020 13.11.2020 12.11.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy:KŽP-PO4-SC441-2018-39R229 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy:KŽP-PO4-SC441-2018-39R229 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801 Iné 0,00 € 05.11.2020 19.11.2020 18.11.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
SKHU/1902/1.1/120 Partnership Agreement / Dohoda o partnerstve Trnavský samosprávny kraj 37836901 Szabadtéri Nérajzi Múzeum / Obec Tomášikovo Iné 0,00 € 05.11.2020 11.12.2020 10.12.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o zverení majetku do správy č. 2020-006-OEM Zmluva o zverení majetku do správy č. 2020-006-OEM Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Iné 0,00 € 04.11.2020 05.11.2020 04.11.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o zverení majetku do správy Zmluva o zverení majetku do správy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná priemyselná škola technická 36082058 Iné 2,40 € 04.11.2020 11.11.2020 10.11.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
09/2020/ROSA-DSS/A Zmluva č. 09/2020/ROSA-DSS/A o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Iné 0,00 € 04.11.2020 20.11.2020 19.11.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Iné 0,00 € 03.11.2020 11.11.2020 10.11.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 7/2020 k Zmluve č. 18/2015/DSS-DOMUM/CP Dodatok č. 7/2020 k Zmluve č. 18/2015/DSS-DOMUM/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 "DOMUM" zariadenie sociálnych služieb 00656046 Iné 125,34 € 03.11.2020 20.11.2020 19.11.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
11/2020/JESIENKA-DSS/C Zmluva č. 11/2020/JESIENKA-DSS/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum sociálnych služieb - Jesienka 00596264 Iné 0,00 € 03.11.2020 20.11.2020 19.11.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke motorového vozidla Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke motorového vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Nájmy a prenájmy 0,00 € 30.10.2020 31.10.2020 30.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2020-008-OEM Zmluva o zverení majetku do správy č. 2020-008-OEM Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum podporných služieb 53243188 Iné 0,00 € 30.10.2020 31.10.2020 30.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva o poskytnutí dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nadácia Dar 379840185 Iné 3 343,00 € 29.10.2020 30.10.2020 20.01.2021 29.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
04115/2020/OI Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 04115/2020/OI Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Horné Orešany 00312533 Iné 0,00 € 28.10.2020 30.10.2020 29.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
209-PRcov/OAaVP/4418/2020 Zmluva č. 209-PRcov/OAaVP/4418/2020 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský skauting, 2. zbor Dlhých mačiek Trnava 36084611 Iné 470,00 € 28.10.2020 06.11.2020 05.11.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Topoľníky 00305740 Iné 0,00 € 27.10.2020 29.10.2020 28.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o zriadení vecných bremien Zmluva o zriadení vecných bremien Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. / Bohdal s.r.o. 36361518/47410531 Iné 0,00 € 27.10.2020 30.10.2020 29.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Arboria Land Development,s.r.o. 50265041 Iné 11 131,56 € 27.10.2020 30.10.2020 29.10.2020 Mgr.Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva na dodávku osobných motorových vozidiel Kúpna zmluva na dodávku osobných motorových vozidiel Trnavský samosprávny kraj 37836901 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. 45960470 Iné 125 930,00 € 27.10.2020 31.10.2020 30.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva na dodávku osobných motorových vozidiel Kúpna zmluva na dodávku osobných motorových vozidiel Trnavský samosprávny kraj 37836901 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 Iné 35 155,55 € 27.10.2020 03.11.2020 02.11.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva na dodávku osobných motorových vozidiel Kúpna zmluva na dodávku osobných motorových vozidiel Trnavský samosprávny kraj 37836901 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 Iné 258 236,24 € 27.10.2020 03.11.2020 02.11.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z 302011l640-11-11 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z 302011l640-11-11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 50349287 Iné 0,00 € 27.10.2020 12.11.2020 11.11.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o nájme nebytových priestorov Zmluva o nájme nebytových priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Úrad pre verejné obstarávanie 31797903 Nájmy a prenájmy 839,81 € 26.10.2020 28.10.2020 27.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
ZM/2020/0332 Kúpna zmluva č. ZM/2020/0332 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 Iné 501,40 € 26.10.2020 10.11.2020 17.12.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »