Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
9/2020/SPO Zmluva č.9/2020/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Pomoc obetiam násilia 31795382 Iné 8 298,00 € 13.02.2020 15.02.2020 14.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
OU-TT-MPO-2019/026731 Dohoda č. OU-TT-MPO-2019/026731 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská republika - Okresný úrad Trnava 00151866002 Iné 0,00 € 13.02.2020 18.02.2020 17.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ev. č. budúceho povinného 06757/2020/OI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ev. č. budúceho povinného 06757/2020/OI Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALACRES s.r.o. 48247413 Iné 0,00 € 13.02.2020 21.02.2020 20.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku ev. č. Budúceho povinného: 05644/2020/OI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku ev. č. Budúceho povinného: 05644/2020/OI Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava / KOLAN, spol. s r.o. 36361518/34096299 Iné 0,00 € 13.02.2020 21.02.2020 20.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
08096/2020/OI Kúpna zmluva č. 08096/2020/OI Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Veľké Kostoľany 00313149 Iné 1,00 € 13.02.2020 27.02.2020 26.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o nájme hnuteľnej veci - motorového vozidla Zmluva o nájme hnuteľnej veci - motorového vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mgr. Marek N. Iné 23,23 € 11.02.2020 14.02.2020 13.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
5/2020/SPO Zmluva č. 5/2020/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencia 37836501 Iné 33 990,00 € 10.02.2020 13.02.2020 12.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dohoda o ukončení Zmluvy o ubytovaní Dohoda o ukončení Zmluvy o ubytovaní Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Alexander Tokarčík - Iné 0,00 € 10.02.2020 11.02.2020 10.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2019-008-OEM Zmluva o zverení majetku do správy č. 2019-008-OEM Trnavský samosprávny kraj 37836901 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Iné 419 427,58 € 10.02.2020 12.02.2020 24.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2019-010-OEM Zmluva o zverení majetku do správy č. 2019-010-OEM Trnavský samosprávny kraj 37836901 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Stavebné práce, opravárenské práce 55 893,30 € 10.02.2020 12.02.2020 24.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dohoda o ukončení Zmluvy o ubytovaní Dohoda o ukončení Zmluvy o ubytovaní Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Radoslav Šalamon - Iné 0,00 € 10.02.2020 11.02.2020 10.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dohoda o užívaní priestorov Dohoda o užívaní priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika 00160407 Iné 0,00 € 06.02.2020 07.02.2020 06.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
4/2020/SPO Zmluva č. 4/2020/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Návrat 31746209 Iné 23 380,00 € 06.02.2020 08.02.2020 07.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
12/2020/SPO Zmluva č. 12/2020/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Laura, združenie mladých- stredisko Trnava 36091294 Iné 8 298,00 € 06.02.2020 08.02.2020 07.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
10/2020/SPO Zmluva č. 10/2020/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Rodinný detský domov n. o. 36084492 Iné 12 447,00 € 06.02.2020 08.02.2020 07.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
7/2020/SPO Zmluva č. 7/2020/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Ain Karim 45013802 Iné 16 596,00 € 06.02.2020 08.02.2020 07.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mesto Prešov 00327646 Iné 33 000,00 € 06.02.2020 13.02.2020 26.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
1/2020/SPO Zmluva č. 1/2020/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 AS Spoločnosť Úsmev ako dar 17316537 Iné 33 193,00 € 05.02.2020 07.02.2020 06.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
6/2020/SPO Zmluva č. 6/2020/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská arcidiecézna charita 35602619 Iné 37 341,00 € 05.02.2020 08.02.2020 07.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
09044/2019/OI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku ev. č. budúceho povinného 090449/OI Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. /Salve Real Estates, a.s. 36361518/46605258 Iné 0,00 € 05.02.2020 13.02.2020 12.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
8/2020/SPO Zmluva č. 8/2020/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum pomoci pre rodinu 42160588 Iné 45 640,00 € 04.02.2020 07.02.2020 06.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
13/2020/SPO Zmluva č. 13/2020/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum Koburgovo n.o. 45741034 Iné 29 044,00 € 04.02.2020 07.02.2020 06.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
11/2020/SPO Zmluva č. 11/2020/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Samaria 42164729 Iné 16 596,00 € 04.02.2020 07.02.2020 06.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
29/2019 Dohoda č. 29/2019 o bezodplatnom prechode majetku štátu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská republika - Okresný úrad Trnava 00151866002 Iné 0,00 € 04.02.2020 07.02.2020 06.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2/2020/SPO Zmluva č. 2/2020/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Otvorené srdce 37993551 Iné 36 528,00 € 04.02.2020 07.02.2020 06.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
15/2020/SPO Zmluva č. 15/2020/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Familia Vitae, o.z. 42289688 Iné 16 596,00 € 03.02.2020 04.02.2020 31.01.2021 03.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2019/FC/01/001 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2019/FC/01/001 Trnavský samosprávny kraj 37836901 STRABAG 17317282 Iné 0,00 € 03.02.2020 07.02.2020 06.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo č. 3/2020/OSaP Zmluva o dielo č. 3/2020/OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 MATIG s.r.o. 35827483 Iné 8 760,00 € 03.02.2020 08.02.2020 07.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 12 k rámcovej zmluve č. 122/2008/SHS zo dňa 31. decembra 2007 Dodatok č. 12 k rámcovej zmluve č. 122/2008/SHS zo dňa 31. decembra 2007 o dlhodobej spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave na území TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 SAD Dunajská Streda, a.s. 36245488 Iné 6 246 396,00 € 03.02.2020 08.02.2020 31.12.2020 07.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 12 k rámcovej zmluve č. 121/2008/SHS zo dňa 31. decembra 2007 Dodatok č. 12 k rámcovej zmluve č. 121/2008/SHS zo dňa 31. decembra 2007 o dlhodobej spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave na území TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 SKAND Skalica, spol.s.r.o. 34101560 Iné 1 350 108,00 € 03.02.2020 08.02.2020 31.12.2020 07.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
« 1 2 3 4 5 »