Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019-001-OEM ZMLUVA o zverení majetku do správy č.2019-001-OEM Trnavský samosprávny kraj 37836901 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Iné 0,00 € 29.03.2019 30.03.2019 03.04.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatek č.1 ku Smlouvě o dílo na zhotovení stavby "Lávka prěs řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany" Dodatek č.1 ku Smlouvě o dílo na zhotovení stavby "Lávka prěs řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Jihomoravský kraj 70888337 Iné 0,00 € 29.03.2019 01.04.2019 17.04.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Z20199542_Z Kúpna zmluva Z20199542_Z Trnavský samosprávny kraj 37836901 AUTOCONT s.r.o. 36396222 Iné 37 200,00 € 27.03.2019 28.03.2019 01.04.2019 Mgr.Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Memorandum o spolupráci pri realizácií Memorandum o spolupráci pri realizácií Trnavský samosprávny kraj 37836901 Polygnosi, občianske združenie 52215211 Iné 0,00 € 27.03.2019 06.04.2019 05.04.2019 Mgr.Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
05825/2019/OI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Oreské 00309753 Iné 0,00 € 26.03.2019 30.03.2019 29.03.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
14/2019/BSK Zmluva č.14/2019/BSK o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Senior klub Studienka 42130026 Iné 3 252,00 € 25.03.2019 10.04.2019 09.04.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o prístupe k elektronickému nástroju Zmluva o prístupe k elektronickému nástroju Trnavský samosprávny kraj 37836901 eBIZ Corp s.r.o. 35758643 Iné 0,00 € 22.03.2019 23.03.2019 22.03.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o prístupe k elektronickému nástroju Zmluva o prístupe k elektronickému nástroju Trnavský samosprávny kraj 37836901 eBIZ Corp s.r.o. 35758643 Iné 0,00 € 22.03.2019 23.03.2019 22.03.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
10/2019/DUNAJ-ŠZ/C Zmluva č.10/2019/DUNAJ-ŠZ/C Trnavský samosprávny kraj 37836901 "DUNAJ" Zariadenie sociálnych služieb 00494190 Iné 0,00 € 22.03.2019 04.04.2019 03.04.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
9/2019/DSS-HObdokovce/C Zmluva č.9/2019/DSS-HObdokovce/C Trnavský samosprávny kraj 37836901 " V KAŠTIELI", Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce 00357995 Iné 0,00 € 22.03.2019 04.04.2019 03.04.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Z20198395_Z Kúpna zmluva Z20198395_Z Trnavský samosprávny kraj 37836901 Job assistence, s.r.o. 51672031 Iné 212 289,00 € 20.03.2019 21.03.2019 26.03.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
28/2018/OSaP kúpna zmluva č. 28/2018/OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 PD Zavar 00208451 Iné 154,00 € 20.03.2019 03.05.2019 02.05.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
02-ŠP-B/2019 Zmluva č.02-ŠP-B/2019 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 HK GLADIATORS TRNAVA 36088960 Iné 2 000,00 € 19.03.2019 21.03.2019 20.03.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
4/2019/OSaP Zmluva č.4/2019/OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vodales, s.r.o. 44988508 Iné 47 760,00 € 19.03.2019 21.03.2019 20.03.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda Trnavského samosprávneho kraja Zmluva
Zmluva o nájme nebytových priestorov Zmluva o nájme nebytových priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vema, s.r.o. 31355374 Iné 100,00 € 19.03.2019 23.03.2019 22.03.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
10/2019/NP Zmluva č.10/2019/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Pohoda seniorov, n.o. 45732213 Iné 8 440,00 € 19.03.2019 23.03.2019 22.03.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri realizácii projektu Holokaust - nesmieme zabudnúť Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri realizácii projektu Holokaust - nesmieme zabudnúť Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry v Bratislave - Múzeum holokaustu v Seredi 00164721 Iné 0,00 € 18.03.2019 21.03.2019 20.03.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
146/OVOSOD/2019 Zmluva č.146/OVOSOD/2019 o poskytnutí finančného príspevku na úhradu výdavkov na poskytnutie starostlivosti v zariadení pestúnskej starostlivosti Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536 Iné 2 655,51 € 18.03.2019 21.03.2019 20.03.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č.1/2019/NP k Zmluve č.19/2019/NP Dodatok č.1/2019/NP k Zmluve č.19/2019/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 TEEN CHALLENGE SLOVAKIA, n.o. 37986856 Iné 0,00 € 18.03.2019 21.03.2019 20.03.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Iné 0,00 € 18.03.2019 22.03.2019 21.03.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č.1/2019/NP k Zmluve č.27/2019/NP Dodatok č.1/2019/NP k Zmluve č.27/2019/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. 45744688 Iné 67 200,00 € 18.03.2019 04.04.2019 03.04.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
SKHU/1701/1.1/002 Zmluva o národnom spolufinancovaní Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 Iné 0,00 € 18.03.2019 22.03.2019 05.04.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
SKHU/1701/4.1/004 Zmluva o národnom spolufinancovaní Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 Iné 0,00 € 18.03.2019 22.03.2019 05.04.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o nájme nebytových priestorov Zmluva o nájme nebytových priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vzdelávacia inštitúcia 32027257 Iné 100,00 € 15.03.2019 19.03.2019 18.03.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č.1/2019/NP k Zmluve č.28/2019/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Dodatok č.1/2019/NP k Zmluve č.28/2019/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská arcidiecézna charita 35602619 Iné 0,00 € 15.03.2019 19.03.2019 18.03.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č.1/2019/NP k Zmluve č.22/2019/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Dodatok č.1/2019/NP k Zmluve č.22/2019/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tenenet o.z. 42255015 Iné 0,00 € 15.03.2019 19.03.2019 18.03.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č.1/2019/NP k Zmluve č.13/2019/NP Dodatok č.1/2019/NP k Zmluve č.13/2019/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Križovatky n.o. 37986767 Iné 0,00 € 15.03.2019 21.03.2019 20.03.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dohoda o skončení Zmluvy o dielo č. 2018/661 zo dňa 18.12.2018 Dohoda o skončení Zmluvy o dielo č. 2018/661 zo dňa 18.12.2018 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vema, s. r. o. 31355374 Iné 2 100,00 € 14.03.2019 15.03.2019 14.03.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1 K zmluve o dielo č.2/2018/OSaP Dodatok č. 1 K zmluve o dielo č.2/2018/OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 PUM SK AFEG 47307218 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 14.03.2019 19.03.2019 18.03.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dodávke a odbere tepla Zmluva o dodávke a odbere tepla Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 Iné 0,00 € 14.03.2019 19.03.2019 18.03.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »