Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 33/2021/SOŠPaSTt Rámcová zmluva De Heus a.s. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 De Heus a.s. 25321498 0,00 € 13.09.2021 07.10.2021 Ing. Ivan Tománek riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 30/2021/SOŠPaSTt Zmluva o ubytovan č. 1/2021-ŠD Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 36078913 0,00 € 26.08.2021 30.06.2022 31.08.2021 Ing. Ivan Tománek riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 32/2021/SOŠPaSTt Zmluva o ubytovaní č. 1/2021-U Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 Godiš Tomáš 0,00 € 17.08.2021 30.06.2022 31.08.2021 Ing. Ivan Tománek riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 31/2021/SOŠPaSTt Nájomná zmluva č. 1/2021-A Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 KKS ISLAYA Trnava 42156343 0,00 € 06.08.2021 04.09.2021 31.08.2021 Ing. Ivan Tománek riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 29/2021/SOŠPaSTt Nájomná zmluva č. 3/2021-G č. 1 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 Piešťanský Ján 0,00 € 09.07.2021 01.09.2022 21.07.2021 Ing. Ivan Tománek riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 28/2021/SOŠPaSTt Nájomná zmluva č.4/2021-G č.18 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 Autoškola Mochito s.r.o. 45555311 0,00 € 01.07.2021 01.08.2022 21.07.2021 Ing. Ivan Tománek riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 27/2021/SOŠPaSTt Nájomná zmluva č. 1/2021 - B Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 Kalická Monika 0,00 € 30.06.2021 01.09.2022 09.07.2021 Ing. Ivan Tománek riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 26/2021/SOŠPaSTt Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá č. 103/2021 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 00151882 0,00 € 28.05.2021 30.06.2021 Ing. Ivan Tománek riaditeľ školy Zmluva
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 34/2020/SOŠPaSTt) Dodatok č. ZK01/VK/20/03/069 Zmluve o poskytovaní služby č. VK/20/03/069 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 0,00 € 21.05.2021 11.06.2021 Ing. Ivan Tománek riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 23/2021/SOŠPaSTt Zmluva o zverení majetku do správy č. 2021-24-OÚ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 Trnavský samosprávny kraj 37836901 0,00 € 11.05.2021 12.05.2021 Ing. Ivan Tománek riaditeľ školy Zmluva
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 24/2021/SOŠPaSTt) Dodatok č. 32 ku kúpnej zmluve č. 4/2016 na dodávku surového kravského mlieka Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo 44054998 0,00 € 29.04.2021 31.07.2021 02.06.2021 Ing. Ivan Tománek riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 25/2021/SOŠPaSTt Kúpna zmluva č. 25/REŠ/KA/2021 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 Agropodnik a. s. Trnava 31420494 0,00 € 09.04.2021 30.06.2021 03.06.2021 Ing. Ivan Tománek riadtieľ Zmluva
Zmluva č. 22/2021/SOŠPaSTt Zmluva o poradenstve Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 Agro mapy s.r.o. 53233042 0,00 € 06.04.2021 07.04.2021 Ing. Ivan Tománek riaditeľ školy Zmluva
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 20/2021/SOŠPaSTt) Dodatok č. 1/2021 k zmluve č. TT/207 351/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci v znení Dodatku č. 2 na kontrolu úžitkovosti, testovania a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 Plemenárske služby SR, štátny podnik 0,00 € 06.04.2021 19.04.2021 Ing. Ivan Tománek riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 21/2021/SOŠPaSTt Zmluva o poskytnutí subvencovanej služby č. PK2021/39 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 Slovenská holsteinská asociácia - družstvo 00587729 0,00 € 31.03.2021 31.12.2021 31.03.2021 Ing. Ivan Tománek riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 19/2021/SOŠPaSTt Zmluva o poskytovaní služieb propagácie a reklamy Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. 50032941 240,00 € 08.03.2021 10.03.2022 10.03.2021 Ing. Ivan Tománek riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 18/2021/SOŠPaSTt Kúpna zmluva č. KZ - 2021/03 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 BRICKSTAV s.r.o. 51563169 0,00 € 01.03.2021 10.03.2021 Ing. Ivan Tománek riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 20/2021/SOŠPaSTt Zmluva o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 36856096 0,00 € 24.02.2021 31.12.2021 11.03.2021 Ing. Ivan Tománek riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 16/2021/SOŠPaSTt Nájomná zmluva č. 2/2021-G Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 Moto Kart klub Trnava 36079324 0,00 € 10.02.2021 31.12.2022 11.02.2021 Ing. Ivan Tománek riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 13/2021/SOŠPaSTt Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 Richard Zomborský - P.O - T E C H 35351241 0,00 € 27.01.2021 28.01.2021 Ing. Ivan Tománek riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 14/2021/SOŠPaSTt Nájomná zmluva č. 1/2021 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 Práčovne CENT, s. r.o . 46429727 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 22.01.2021 31.12.2022 29.01.2021 Ing. Ivan Tománek riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 15/2021/SOŠPaSTt Nájomná zmluva č. 1/2021-G Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 Chumak Kyrilo Iné 0,00 € 22.01.2021 31.12.2022 29.01.2021 Ing. Ivan Tománek riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 12/2021/SOŠPaSTt Zmluva č. TT/2021/207351/HD/W Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 Plemenárske služby SR, štátny podnik 0,00 € 21.01.2021 25.01.2021 Ing. Ivan Tománek riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 2/2021/SOŠPaSTt Zmluva o dodávke plynu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 0,00 € 11.01.2021 14.01.2021 Ing. Ivan Tománek riaditeľ škola Zmluva
Zmluva č. 11/2021/SOŠPaSTt Zmluva č. TT/2021/207351/HD/ML Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 Plemenárske služby SR, štátny podnik 0,00 € 05.01.2021 25.01.2021 Ing. Ivan Tománek riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 4/2021/SOŠPaSTt Nájomná zmluva č. 2/2020-G Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 KLINER PLUS s.r.o. 50475029 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 04.01.2021 31.12.2022 05.01.2021 Ing. Ivan Tománek riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 6/2021/SOŠPaSTt Nájomná zmluva č. 4/2020-G Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 Big Day s.r.o. Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 04.01.2021 31.12.2022 05.01.2021 Ing. Ivan Tománek riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 5/2021/SOŠPaSTt Nájomná zmluva č. 5/2020-G Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 Big Day s.r.o. Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 04.01.2021 31.12.2022 05.01.2021 Ing. Ivan Tománek riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 7/2021/SOŠPaSTt Nájomná zmluva č. 4/2020-K Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 Emil Česnek - T E R M O T E S T 11904500 0,00 € 04.01.2021 31.12.2022 25.01.2021 Ing. Ivan Tománek riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 8/2021/SOŠPaSTt Nájomná zmluva č. 5/2020-K Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava 1 00162451 Emil Česnek - T E R M O T E S T 11904500 0,00 € 04.01.2021 31.12.2022 25.01.2021 Ing. Ivan Tománek riaditeľ Zmluva
1 2 »