Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa
37836901 Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10, 91701 Trnava
00256582 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Topoľčianska 488/29, 956 07 Veľké Ripňany
00156582 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Topoľčianska 488/29, 956 07 Veľké Ripňany
22693955 Valo - Ing. Ľubomír Valo Trebatice 210, 922 10 Trebatice
35683813 Vaša Slovensko Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava
31355374 VEMA Bratislava ,
12696587 Vlastimil Pasič U Sušárny 151, 74756 Dolní Životice
36255556 Vodárenské a technické služby Štefánikova 30, 92001 Hlohovec
30738491 Žák Vladimír Hurbanova 542, 90501 Senica
36361518 Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava
5823551 Západoslovenská energetika Čulenova 6, 81782 Bratislava
44173890 ZEAINVENT TRNAVA ŠM Farský Mlyn 2/6913, 917 01 TRNAVA
047173572 Zelotex, s.r.o Nižná Myšľa 451, 04415 Nižná Myšľa
47173572 Zelotex, s.r.o Nižná Myšľa 451, 04415 Nižná Myšľa
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11