Zmluva č. Kúpna zmluva

Obstarávateľ
 • Názov: Trnavský samosprávny kraj
 • IČO: 37836901
Zmluvný partner
 • Názov: Jozef H./Alžbeta H.
 • IČO:
 • Adresa:
Zodpovedná osoba
 • Podpísal: Mgr. Jozef Viskupič
 • Funkcia: Predseda TTSK
Informácie o zmluve
 • Kategória: Iné
 • Číslo zmluvy: Kúpna zmluva
 • Názov zmluvy: Kúpna zmluva
 • Dátum uzavretia: 13.05.2019
 • Dátum účinnosti: 17.05.2019
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 24 850,00 €
 • Dátum zverejnenia: 16.05.2019
 • Poznámka: nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Galanta, obec Veľké Úľany, k.ú. Veľké Úľany, evidovaná v katastri nehnuteľností katastrálnym odborom Okresného úradu Galanta na LV č. 1203 ako parcela registra "E" par. č. 178/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 605 m²
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie