Zmluva č. kúpna zmluva

Obstarávateľ
 • Názov: Trnavský samosprávny kraj
 • IČO: 37836901
Zmluvný partner
 • Názov: Františka Bašovská
 • IČO:
 • Adresa:
Zodpovedná osoba
 • Podpísal: Ing. Tibor Mikuš PhD.
 • Funkcia: Predseda TTSK
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: kúpna zmluva
 • Názov zmluvy: Prevod nehnuteľností v k.ú. Križovany nad Dudváhom, evidovaných Správou katastra Trnava na LV č. 835 ako - parcela reg. „C“ č. 176/2 zast. plochy a nádvoria o výmere 1109 m², a stavba - rodinný dom s.č. 4 postavený na parc. č. 176/2 s príslušenstvom
 • Dátum uzavretia: 05.11.2013
 • Dátum účinnosti: 13.11.2013
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 91 031,00 €
 • Dátum zverejnenia: 12.11.2013
 • Poznámka:
Na stiahnutie
Tlačiť Potvrdenie