Zmluva č. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Obstarávateľ
 • Názov: Trnavský samosprávny kraj
 • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
 • Podpísal: Mgr. Jozef Viskupič
 • Funkcia: Predseda TTSK
Informácie o zmluve
 • Kategória: Iné
 • Číslo zmluvy: Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
 • Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
 • Dátum uzavretia: 16.11.2021
 • Dátum účinnosti: 19.11.2021
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 169 679,38 €
 • Dátum zverejnenia: 18.11.2021
 • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva o dielo zriadenie web stránky a dodávka výpočtovej techniky Trnavský samosprávny kraj versity a.s. Bratislava 36396222 26 961,40 € 29.04.2011 Zmluva
Zmluva o dielo výskum pracovného prostredia v zariadeniach sociálnych služieb Trnavský samosprávny kraj LAMPÁŠIK n.o. Trnava 37986007 3 500,00 € 09.09.2011 Zmluva
Zmluva o dielo Rekonštrukcia a modrenizácia DSS Zavar Trnavský samosprávny kraj TSS GRADE a.s. 35802723 669 165,05 € 05.10.2011 Zmluva
Zmluva o dielo Stavebné práce na budove Úradu TTSK- inštalácia klimatizácie s možnosťou dovykurovania Trnavský samosprávny kraj ABC KLIMA s.r.o. 31354131 308 685,00 € 10.10.2011 Zmluva
Zmluva o dielo Vypracovanie návrhu na spracovanie a reálne energetické využitie komunálneho odpadu v rámci TTSK Trnavský samosprávny kraj Qintec s.r.o., Hajdóczyho 1, Trnava 36738964 5 988,00 € 05.12.2011 08.12.2011 07.12.2011 Zmluva
Zmluva o dielo Návrh optimalizácie súčasnej informačnej podpory pre finančné riadenie a výkazníctvo Trnavský samosprávny kraj APS SLOVAKIA a.s., Heydukova 6, Bratislava 35874392 11 280,00 € 08.12.2011 09.12.2011 08.12.2011 Zmluva
Zmluva o dielo Elektrická prípojka pre objekt Úradu TTSK Trnavský samosprávny kraj ELEKTRO- MORVAY, s.r.o., Coburgova8, Trnava 44449003 17 692,76 € 28.12.2011 29.12.2011 28.12.2011 Zmluva
Zmluva o dielo zhotovenie diela- Publikácie: Best practise č. III., IV., V. v rámci projektu Inteligentná energia Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 8 550,00 € 16.02.2012 18.02.2012 17.02.2012 Zmluva
Zmluva o dielo Výroba propagačného DVD pre účely projektu Duo** Stars Trnavský samosprávny kraj Regionmedia, s.r.o., Mýtna 38, Trnava 44195842 11 520,00 € 02.04.2012 06.04.2012 05.04.2012 Zmluva
Zmluva o dielo Pilotný projekt ITE- Deformačný výkon- meranie a analýzy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Quintec s.r.o. 36738964 990,00 € 23.04.2012 26.04.2012 25.04.2012 Zmluva
Zmluva o dielo Evidencia zmlúv a dodatkov pre OvZP Trnavský samosprávny kraj 37836901 DWC Slovakia a.s. 35918501 45 360,00 € 20.04.2012 26.04.2012 25.04.2012 Zmluva
Zmluva o dielo Eko- checky v rámci projektu ITE Trnavský samosprávny kraj 37836901 Elektrotechnický klaster- západné Slovensko 37840347 9 899,00 € 15.05.2012 17.05.2012 16.05.2012 Zmluva
Zmluva o dielo grafický dizajn a tlač v rámci projektu ITE Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ľubomír Hušek- Tlačiareň HUNA 18042228 9 921,60 € 28.05.2012 01.06.2012 31.05.2012 Zmluva
Zmluva o dielo Zborník k projektu Duo Stars Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. 35683244 10 668,00 € 23.05.2012 01.06.2012 31.05.2012 Zmluva
Zmluva o dielo Vypracovanie analyticko- strategického dokumentu pre účely projektu- Trnavský kraj- región pre všetkých Trnavský samosprávny kraj 37836901 VVMZ spol. s.r.o. 31393438 15 480,00 € 28.06.2012 30.06.2012 29.06.2012 Zmluva
Zmluva o dielo Pravidelné publikovanie priebehu implementácie a výstupov projektu CEC5 na web stránke Energetického klastra Trnavský samosprávny kraj 37836901 MMP spol. s.r.o. 43863272 1 200,00 € 11.07.2012 20.07.2012 19.07.2012 Zmluva
Zmluva o dielo Komparatívna analýza rozvoja regiónov, sídiel a komunít v TTSK a v Dolnom Rakúsku Trnavský samosprávny kraj 37836901 VVMZ spol. s.r.o. 31393438 36 060,00 € 09.11.2012 20.11.2012 19.11.2012 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Kartografické služby pre TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Geodézia Bratislava a.s. 31321704 9 691,20 € 31.01.2013 05.02.2013 04.02.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Rekonštrukcia regionálnych ciest Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ateliér DS, s.r.o. 36860549 9 400,00 € 14.02.2013 20.02.2013 19.02.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Dokumentácia na určenie požadovaného štandardu technologických zariadení pre investorský zámer Trnavský samosprávny kraj 37836901 Akad.arch. Marián Boršoš 37838814 5 880,00 € 14.03.2013 26.03.2013 25.03.2013 Zmluva
Zmluva o dielo výroba, tlač, grafická príprava informačných a propagačných materiálov Trnavský samosprávny kraj 37836901 RECO, s.r.o. 34152059 34 788,00 € 27.03.2013 28.03.2013 27.03.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo odborný posudok k strategickému dokumentu Územný plán regiónu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Vilma Franeková 3 000,00 € 19.04.2013 30.04.2013 29.04.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Analýza súčasnej a možnosti budúcej projektovej spolupráci Trnavský samosprávny kraj 37836901 Regionálna rozvojová agentúra Skalica 37840169 8 333,00 € 30.04.2013 08.05.2013 07.05.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Vytvorenie komplexného internetového portálu pre projekt: Trnavský kraj- región pre všetkých Trnavský samosprávny kraj 37836901 Lomtec.com a.s. 35795174 40 560,00 € 09.05.2013 11.05.2013 10.05.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Informačná webová stránka a interaktávna databáza Trnavský samosprávny kraj 37836901 Turiec Group, s.r.o. 45942692 2 688,00 € 23.01.2014 28.01.2014 27.01.2014 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Štúdia uskutočniteľnosti – Príjazdové cesty a inundačné mosty Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 37836901 SHP SK s.r.o. 44938209 33 420,00 € 06.02.2014 07.02.2014 06.02.2014 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Rekonštrukcia a modernizácia Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. arch. Elena Hajtmanová ARCHEA 30137748 6 600,00 € 04.03.2014 05.03.2014 04.03.2014 Ing. Tibor Mikuš PhD. predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo PR Video pre potreby projektu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Jozef Bleho DV CAM 41817401 3 900,00 € 27.02.2014 08.03.2014 07.03.2014 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo realizácia projektu- Společná stratégie- projektové aktivity JMK TTSK 2014 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko 37857631 8 290,00 € 07.03.2014 12.03.2014 11.03.2014 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Rekonštrukcia a oprava podkrovia na centrum informačných technológií a jazykové prípravy Gymnázia F.V.Sasinka v Skalici Trnavský samosprávny kraj 37836901 FKL a brat spol. s.r.o. 31104266 816 000,00 € 24.10.2014 31.10.2014 30.10.2014 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Rekonštrukcia sociálnych zariadení na školskom internáte pri Hotelovej akadémii v Piešťanoch Trnavský samosprávny kraj 37836901 P.I.S.R., s.r.o. 36263966 35 462,50 € 11.12.2014 13.12.2014 12.12.2014 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Územný generel dopravy TTSK do roku 2020 s výhľadom do roku 2030 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Aurex spol. s.r.o. 31325483 54 720,00 € 17.03.2015 21.03.2015 20.03.2015 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Rekonštrukcia sociálnych zariadení na školskom internáte pri Hotelovej akadémii v Piešťanoch Trnavský samosprávny kraj 37836901 Prova Slovakia, spol s.r.o. 31438806 22 395,05 € 31.03.2015 02.04.2015 01.04.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území TTSK 2015-2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ERUDIO, s.r.o. 36330345 17 568,00 € 18.06.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Rekonštrukcia a modernizácia Synagógy- Centra súčasného umenia Galérie Jána Koniarka v Trnave Trnavský samosprávny kraj 37836901 A.DOM, spol. s.r.o. 34116516 669 282,97 € 07.07.2015 08.07.2015 07.07.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TTSK 2016-2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Visions, s.r.o. 45394920 23 640,00 € 30.10.2015 04.11.2015 03.11.2015 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Analýza potrieb rekonštrukčných prác pre 6 objektov telocviční Trnavský samosprávny kraj 37836901 new point ENGINEERING, s.r.o. 43943853 Iné 22 188,00 € 30.06.2016 02.07.2016 01.07.2016 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o dielo rekonštrukcia elektroinštalácie a vzduchotechniky Hotelová akadémia v Piešťanoch Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vzduchotechnika Klimac, s.r.o. 44397968 Iné 81 545,49 € 15.08.2016 19.08.2016 18.08.2016 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o dielo uskutočnenie stavebných prác- Budova úradu TTSK- oprava KZS obvodového plášťa Trnavský samosprávny kraj 37836901 Arcus Signum, s.r.o. 36236896 Iné 21 588,89 € 23.05.2017 26.05.2017 25.05.2017 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Samostatná aplikácia ÚPN R TTSK do informačného systému Trnavský samosprávny kraj 37836901 Inštitút priestorového plánovania 36064645 Iné 23 760,00 € 07.06.2017 09.06.2017 08.06.2017 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Budova úradu TTSK- oprava sociálnych zariadení Trnavský samosprávny kraj 37836901 Sokol trade spol. s.r.o. 36605735 Iné 15 017,70 € 24.08.2017 26.08.2017 25.08.2017 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Budova úradu TTSK- oprava havarijného stavu kanalizácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Sokol trade spol. s.r.o. 36605735 Iné 9 269,94 € 24.08.2017 26.08.2017 25.08.2017 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo na vypracovanie zastavovacej a objemovej štúdie Letiska Piešťany Trnavský samosprávny kraj 37836901 Rodstol, s.r.o. 44480849 Iné 14 520,00 € 16.07.2018 21.07.2018 20.07.2018 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Smlouva o dílo na zhotovení stavby "Lávka pres reku Moravu včetne prístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Doprastav, a.s. 31333320 Iné 1 929 455,14 € 30.07.2018 01.08.2018 31.07.2018 Mgr. Jozef Viskupič predseda Zmluva
zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 Architektonické štúdio, ATELIER.AT, s.r.o. 50445073 Iné 8 340,00 € 07.08.2018 10.08.2018 09.08.2018 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 A.DOM, spol. s.r.o. 34116516 Iné 130 284,00 € 19.12.2018 28.12.2018 27.12.2018 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 Aglo Solutions s.r.o. 35973072 Iné 38 361,60 € 18.01.2019 31.01.2019 30.01.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ladislav Horváth Iné 400,00 € 03.05.2019 12.06.2019 11.06.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 CS, s.r.o. 44101937 Stavebné práce, opravárenské práce 2 235 600,53 € 27.06.2019 02.07.2019 01.07.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 Skanska SK a.s. 31611788 Stavebné práce, opravárenské práce 1 711 854,00 € 27.06.2019 03.07.2019 02.07.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 Arcus Signum, s. r. o. 36236896 Iné 28 613,40 € 01.08.2019 03.08.2019 02.08.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 DWC Slovakia a.s. 35918501 Iné 81 600,00 € 16.08.2019 20.08.2019 19.08.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 DATALAN, a.s. 35810734 Iné 81 840,00 € 21.08.2019 22.08.2019 21.08.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 PROJ-SIG, s.r.o. 35830531 Iné 21 906,00 € 05.09.2019 10.09.2019 09.09.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 ESM- Yzamer, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 Iné 19 480,93 € 23.09.2019 25.09.2019 24.09.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 sela origin s.r.o. 47481641 Iné 3 150,00 € 17.10.2019 23.10.2019 22.10.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 MADNESS Advertising, k.s. 47852453 Iné 53 761,60 € 23.12.2019 31.12.2019 30.12.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 RESTORE s.r.o. 51226987 Iné 166 620,14 € 02.03.2020 03.03.2020 02.03.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 Bc. Eliška P. Iné 100,00 € 28.09.2020 29.09.2020 28.09.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mgr. art. Alice K. Iné 100,00 € 28.09.2020 29.09.2020 28.09.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mgr. art. Andrea B. Iné 130,00 € 28.09.2020 29.09.2020 28.09.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mgr. art. Aneta L., ArtD. Iné 130,00 € 28.09.2020 29.09.2020 28.09.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mgr. art. Anežka K. Iné 270,00 € 28.09.2020 29.09.2020 28.09.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mgr. art. Lujza Ď. Iné 100,00 € 28.09.2020 29.09.2020 28.09.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mgr. art. Martina B. Iné 100,00 € 28.09.2020 29.09.2020 28.09.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mgr. art. Zdenka G. Iné 100,00 € 28.09.2020 29.09.2020 28.09.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mgr. art. Zuzana M. Iné 100,00 € 28.09.2020 29.09.2020 28.09.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vanessa S. Iné 170,00 € 29.09.2020 30.09.2020 29.09.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 ARCHINOVA, s.r.o. 52406156 Stavebné práce, opravárenské práce 7 950,00 € 08.10.2020 13.10.2020 12.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Vladimír Kapitán - Proka Projekt 22644598 Iné 68 640,00 € 20.05.2021 22.05.2021 21.05.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 GIT, s.r.o. 44243481 Iné 154 573,20 € 11.06.2021 15.06.2021 14.06.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo 13/2020/OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 PAMARCH, s.r.o. 46282041 Iné 502 952,23 € 16.06.2021 18.06.2021 17.06.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 Progessum,s.r.o Iné 51 921,00 € 13.07.2021 15.07.2021 14.07.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 VDD Orava, s.r.o. 36434337 Stavebné práce, opravárenské práce 155 519,00 € 24.08.2021 03.09.2021 02.09.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. 35893303 Iné 124 314,00 € 12.11.2021 17.11.2021 16.11.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 OSP Danubius, s.r.o. 36231738 Iné 866 989,84 € 25.11.2021 29.11.2021 28.11.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 RECYKLÁCIA s.r.o. 53266846 Iné 38 416,97 € 30.11.2021 02.12.2021 01.12.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Tlačiť Potvrdenie