Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva o nájme hnuteľnej veci- motorového vozidla nájom hnuteľnej veci Trnavský samosprávny kraj 37836901 Peter Sedláčik Iné 23,23 € 23.08.2016 24.08.2016 23.08.2016 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Zmluva
Kúpna zmluva l.v. č. 2056- parcela reg. "C"- parc. č. 2533 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1191 m², stavba- dielňa bez súp. č. na pozemku parc.č. 2533, l.v. č. 2929- parc. reg. "C", parc. č. 2542/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2118m², Trnavský samosprávny kraj 37836901 Evelína Kouraichi, rod. Canakyová Iné 200 451,00 € 23.08.2016 25.08.2016 24.08.2016 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o zverení majetku do správy zverenie majetku do správy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola technická-Müszaki Szakkozépiskola Galanta 00158984 Iné 0,00 € 22.08.2016 25.08.2016 24.08.2016 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o dielo rekonštrukcia elektroinštalácie a vzduchotechniky Hotelová akadémia v Piešťanoch Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vzduchotechnika Klimac, s.r.o. 44397968 Iné 81 545,49 € 15.08.2016 19.08.2016 18.08.2016 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva č. 6/2016/ARR Informačné a komunikačné technológie pre Informačno-poradenské centrum Trnavský samosprávny kraj 37836901 K.I.T. spol. s r.o. 36246255 Iné 3 994,80 € 15.08.2016 19.08.2016 18.08.2016 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva č. 2/036/OŠaTK-PN/2016 o poskytnutí účelovej dotácie IX. Prázdninový športový kemp mládeže Trnavský samosprávny kraj 37836901 Veslársky klub Sĺňava Piešťany 37985183 Iné 200,00 € 12.08.2016 23.08.2016 22.08.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 HORNEX, a.s., TM real, spol. s.r.o. 35802570,36758230 Iné 0,00 € 10.08.2016 13.08.2016 12.08.2016 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 2/023/OŠaTK-GA/2016 o poskytnutí účelovej dotácie Podpora mládežníckych aktivít v roku 2016 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nadácia Cservenka 36078859 Iné 200,00 € 10.08.2016 23.08.2016 22.08.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 13/2016/NSK o poskytnutí finančných príspevkov poskytnutie finančných príspevkov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Effeta, Stredisko sv. F. Saleského v Nitre 36111601 Iné 1 674,00 € 08.08.2016 13.08.2016 12.08.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 2/068/OšaTK-TT/2016 o poskytnutí účelovej dotácie Súťaž družstiev v prvej pomoci na základných školách Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský Červený kríž, územný spolok Trnava 00416037 Iné 200,00 € 08.08.2016 23.08.2016 22.08.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Kúpna zmluva k.ú. Voderady, l.v. č. 905, parc. reg. "C": parc. č. 1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3442m², parc. č. 250/4 zast. plochy a nádvoria o výmere 215m², parc. č. 266/1 zast. plochy a nádvoria o výmere 500m², Trnavský samosprávny kraj 37836901 Bohdal, s.r.o. 47410531 Iné 1 910 000,00 € 05.08.2016 10.08.2016 09.08.2016 Mgr. Jozef Behul Riaditeľ sekcie riadenia Úradu TTSK Zmluva
Dodatok č. 3/2016/NP k Zmluve č. 1/2016/NP o poskytnutí finančných príspevkov zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Senior n.o. 36084131 Iné 0,00 € 05.08.2016 10.08.2016 09.08.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 1/009-IV/2016 o poskytnutí účelovej dotácie Stopy kultúry a histórie v meste Sereď a okolí Trnavský samosprávny kraj 37836901 Miestny odbor Matice slovenskej Sereď 001790270049 Iné 300,00 € 05.08.2016 13.08.2016 12.08.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 3/040/OSP-GA/2016 o poskytnutí účelovej dotácie Podpora skvalitnenia života seniorov denného centra v meste Sereď Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mesto Sereď 00306169 Iné 300,00 € 04.08.2016 23.08.2016 22.08.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Kúpna zmluva č. Z201618959_Z Interiérové vybavenie pre IPC Trnavský samosprávny kraj 37836901 BEGA, s.r.o. 36547654 Iné 3 018,10 € 03.08.2016 10.08.2016 09.08.2016 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva č. 5-ŠT PN- 56/2016 o poskytnutí účelovej dotácie Kondičné zdravotné plávanie pre deti spojené s cvičením SM systém na regeneráciu pohybové aparátu pri ochorení chrbta Trnavský samosprávny kraj 37836901 Piešťanský plavecký klub 45014795 Iné 200,00 € 01.08.2016 10.08.2016 09.08.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 5-ŠT DS- 11/2016 o poskytnutí účelovej dotácie Futbalový turnaje pre mládežnícke družstvá Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Baka 00305260 Iné 300,00 € 29.07.2016 10.08.2016 09.08.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva o spoločnom verejnom obstarávaní č. 5/2016/ARR spoločné verejné obstarávanie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Klaster cestovného ruchu - západné Slovensko 37840371 Iné 0,00 € 28.07.2016 30.07.2016 29.07.2016 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov hnuteľné archeologické nálezy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 31755194 Iné 0,00 € 28.07.2016 02.08.2016 01.08.2016 Ing, Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva č. 5-ŠT SI- 73/2016 o poskytnutí účelovej dotácie Skvalitnenie športovísk pre športové aktivity detí, mládeže a dospelých Trnavský samosprávny kraj 37836901 Základná škola 37838504 Iné 200,00 € 28.07.2016 17.08.2016 16.08.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Dodatok č. 2/2016/NP k Zmluve č. 10/2016/NP o poskytnutí finančných príspevkov zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Pohoda seniorov, n.o. 45732213 Iné 0,00 € 27.07.2016 30.07.2016 29.07.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 4-OZaHF GA- 35/2016 o poskytnutí účelovej dotácie Zdravie v každom veku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Spoločnosť uctievaných- Megbecsültek társasága 42297028 Iné 650,00 € 27.07.2016 10.08.2016 09.08.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Prevužňák Iné 0,00 € 25.07.2016 28.07.2016 27.07.2016 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Dodatok č. 3/2016/NP k Zmluve č. 6/2016/NP o poskytnutí finančných príspevkov zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alzheimercentrum Piešťany, n.o. 37986945 Iné 0,00 € 25.07.2016 28.07.2016 27.07.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Dodatok č. 3/2016/NSK k Zmluve č. 1/2016/NSK o poskytnutí finančných príspevkov zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Oazis- Zariadenie sociálnych služieb 31193897 Iné 0,00 € 25.07.2016 28.07.2016 27.07.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Dodatok č. 3/2016/BSK k Zmluve č. 5/2016/BSK o poskytnutí finančných príspevkov Zmena a doplnenie zluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nezábudka- združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými 34076255 Iné 0,00 € 25.07.2016 28.07.2016 27.07.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 4-OZaHF HC- 38/2016 o poskystnutí účelovej dotácie Šanca pre život Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Madunice 00312738 Iné 620,00 € 25.07.2016 10.08.2016 09.08.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín č. 76/2016 kultúrna národnostných menšín 2016 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Úrad vlády SR 00151513 Iné 6 210,00 € 25.07.2016 10.08.2016 09.08.2016 Ing, Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 5698/2016/ODP budúca zmluva o zriadení vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 Falcon Corporation, s.r.o. 44626002 Iné 0,00 € 25.07.2016 13.08.2016 12.08.2016 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Dodatok č. 3/2016/NP k Zmluve č. 8/2016/NP o poskytnutí finančných príspevkov zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Senior dom Terézia n.o. 37986198 Iné 0,00 € 22.07.2016 26.07.2016 25.07.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »