Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Dodatok č. 4/2016/NP k Zmluve č. 6/2016/NP o poskytnutí finančných príspevkov zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alzheimercentrum Piešťany, n.o. 37986945 Iné 0,00 € 24.10.2016 27.10.2016 26.10.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme spoločných nebytových priestorov č. 2/2016 zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 RealNet, s.r.o. 36235547 Iné 0,00 € 21.10.2016 26.10.2016 25.10.2016 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Zmluva
Dodatok č. 3/2016/NP k Zmluve č. 7/2016/NP o poskytnutí finančných príspevkov zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Providentia, o.z. 42156050 Iné 0,00 € 21.10.2016 27.10.2016 26.10.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva o odbornej pomoci poskytovanie daňových služieb Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Ružena Straková, MBA 33698724 Iné 15 000,00 € 20.10.2016 22.10.2016 21.10.2016 Ing. Tibor Mikuš PhD. predseda TTSK Zmluva
Zmluva o poradenských službách pre finančné riadenie poskytovanie poradenských služieb Trnavský samosprávny kraj 37836901 TAX- AUDIT Slovensko, spol. s.r.o. 36219835 Iné 18 000,00 € 20.10.2016 22.10.2016 21.10.2016 Ing. Tibor Mikuš PhD. predseda TTSK Zmluva
Zmluva o nájme nebytového priestoru prenájom kancelárie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Gabriela Valová, Projektová kancelária 32843003 Iné 26,80 € 20.10.2016 22.10.2016 21.10.2016 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Zmluva
Zmluva o dielo č. 8/2016/ARR Rekonštrukcia vodného mlyna v Jelke- vypracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad Trnavský samosprávny kraj 37836901 APROX-BA s.r.o. 35876590 Iné 19 450,00 € 20.10.2016 25.10.2016 24.10.2016 Ing. Tibor Mikuš PhD. predseda TTSK Zmluva
Zmluva č. 1/012-III/2016 o poskytnutí účelovej dotácie Zem spieva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Detský folklórny súbor Inovček 37846043 Iné 300,00 € 20.10.2016 27.10.2016 26.10.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 5201/2016/ODP zriadenie vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s., Ing. Peter Tepala 36361518 Iné 0,00 € 19.10.2016 22.10.2016 21.10.2016 Ing. Tibor Mikuš PhD. predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 4/2016/NSK k Zmluve č. 1/2016/NSK o poskytnutí finančných príspevkov zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Oazis - Zariadenie sociálnych služieb 31193897 Iné 0,00 € 19.10.2016 21.10.2016 21.10.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Dodatok č. 3/2016/NP k Zmluve č. 10/2016/NP o poskytnutí finančných príspevkov zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Pohoda seniorov, n.o. 45732213 Iné 0,00 € 19.10.2016 25.10.2016 24.10.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva o dielo č. 1/2016 Dispozičné rozdelenie priestorov sekcie regionálneho rozvoja na prízemí budovy Úradu TTSK- projektová dokumentácia, inžinierska činnosť, autorský dozor Trnavský samosprávny kraj 37836901 NOTION s.r.o. 36759261 Iné 11 550,00 € 18.10.2016 22.10.2016 21.10.2016 Ing. Tibor Mikuš PhD. predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo č. 3/2016 Zhodnotenie technického, dispozičného a kapacitného stavu kuchýň v objektoch organizácií v zriaďovateľskej pôsobonosti TTSK v okrese SI a SE Trnavský samosprávny kraj 37836901 JavaProjekt s.r.o. 44078919 Iné 5 460,00 € 18.10.2016 22.10.2016 21.10.2016 Ing. Tibor Mikuš PhD. predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 4/2016/NP k Zmluve č. 8/2016/NP o poskytnutí finančných príspevkov zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Senior dom Terézia n.o. 37986198 Iné 0,00 € 18.10.2016 25.10.2016 24.10.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 09/2016/DSS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov úhrada ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Iné 848,13 € 18.10.2016 27.10.2016 26.10.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Kúpna zmluva č. Z201631303_Z kúpa originálnych tonerov a cartrigov Trnavský samosprávny kraj 37836901 R-DAS Trade, s.r.o. 48080781 Iné 0,00 € 17.10.2016 19.10.2016 18.10.2016 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 4/2016/BSK k Zmluve č. 5/2016/BSK o poskytnutí finančných príspevkov zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nezábudka - združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými 34076255 Iné 0,00 € 17.10.2016 22.10.2016 21.10.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva o dielo č. 2/2016 Zhodnotenie technického, dispozičného a kapacitného stavu kuchýň v objektoch organizácií v zriaďovateľskej pôsobonosti TTSK v okrese TT, PN, HC Trnavský samosprávny kraj 37836901 RACEN spol. s.r.o. 34152903 Iné 7 692,00 € 17.10.2016 22.10.2016 21.10.2016 Ing. Tibor Mikuš PhD. predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo č. 4/2016 Zhodnotenie technického, dispozičného a kapacitného stavu kuchýň v objektoch organizácií v zriaďovateľskej pôsobonosti TTSK v okrese GA a DS Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Viktor Žiak- EA projekt 47499141 Iné 10 770,00 € 17.10.2016 22.10.2016 21.10.2016 Ing. Tibor Mikuš PhD. predseda TTSK Zmluva
Zmluva č. 10/2016/GA/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov úhrada ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Gaudeamus- zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Iné 384,66 € 17.10.2016 22.10.2016 21.10.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 0609/SVS/2016/37 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti Reumatologický deň Trnavský samosprávny kraj 37836901 krajská organizácia Jednoty dôchodcov v Trnave 00897019200 Iné 1 000,00 € 17.10.2016 25.10.2016 24.10.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 0609/SVS/2016/32 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti 21. ročník celoslovenskej súťaže- O najkrajšie jablko 2016 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský zväz záhradkárov Okresný výbor 00491331 Iné 500,00 € 17.10.2016 25.10.2016 24.10.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 130716009 o záštite a finančnej spoluúčasti 35. ročník Vianočného turnaja v karate Trnavský samosprávny kraj 37836901 Karate klub Slovšport Trnava, o.z. 30997933 Iné 900,00 € 17.10.2016 25.10.2016 24.10.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 17-ŠT-III/2016 o poskytnutí účelovej dotácie Stretnutie seniorov okresu Trnava a seniorov z družobných organizácií Čiech s podporou aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Trnava 00897019201 Iné 300,00 € 17.10.2016 25.10.2016 24.10.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Dohoda o urovnaní náhrada nemajetkovej ujmy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Dávid Krajčovič Iné 1 025,40 € 17.10.2016 25.10.2016 24.10.2016 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Dodatok k Rámcovej dohode o poskytovaní elektronických komunikačných služieb zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom a.s. 35763469 Iné 0,00 € 14.10.2016 25.10.2016 24.10.2016 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Zmluva
Kúpna zmluva č. Z201630398_Z Počítač pre grafické pracovisko Trnavský samosprávny kraj 37836901 ABCOM Košice s.r.o. 46112961 Iné 5 370,00 € 12.10.2016 27.10.2016 26.10.2016 Ing. Tibor Mikuš PhD. predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí účelovej dotácie zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Klaster regionálneho rozvoja- západné Slovensko 37840371 Iné 0,00 € 11.10.2016 14.10.2016 13.10.2016 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva č. 08/2016/ŠZ-Môjdomov/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov úhrada ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Môj domov- zariadenie sociálnych služieb 42118727 Iné 1 163,56 € 11.10.2016 22.10.2016 21.10.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 3020/2012 zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Iné 0,00 € 07.10.2016 14.10.2016 13.10.2016 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »