Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva o zverení majetku do správy zverenie majetku do správy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Záhorské múzeum v Skalici 36086941 Iné 0,00 € 21.03.2017 23.03.2017 22.03.2017 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Zmluva
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní príležitostné spoločné verejné obstarávanie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 Iné 0,00 € 15.03.2017 23.03.2017 22.03.2017 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o zverení majetku do správy zverenie majetku do správy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Škola v prírode Moravský Sv. Ján 36082180 Iné 0,00 € 14.03.2017 18.03.2017 17.03.2017 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 4084/2017/ODP budúca zmluva o zriadení vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 SPP- distribúcia, a.s. / Euroter, s.r.o. 35910739,36231819 Iné 0,00 € 10.03.2017 16.03.2017 15.03.2017 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva č. 03/2017/ŠZ-VN/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov úhrada ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vek nádeje- zariadenie sociálnych služieb 00655341 Iné 1 131,53 € 10.03.2017 18.03.2017 17.03.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Dodatok č. 1/2017/NP k Zmluve č. 1/2017/NP o poskytnutí finančných príspevkov zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Senior n.o. 36084131 Iné 24 288,00 € 07.03.2017 10.03.2017 09.03.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Dodatok č. 19 k Zmluve o ubytovaní zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mgr. Andrea Koláriková Iné 0,00 € 06.03.2017 08.03.2017 07.03.2017 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Zmluva
Zmluva č. 1/001-III/2017 o poskytnutí účelovej dotácie História obce Chropov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Chropov 00309567 Iné 500,00 € 06.03.2017 16.03.2017 15.03.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 4589/2017/ODP zriadenie vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Iné 0,00 € 03.03.2017 10.03.2017 09.03.2017 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb zmena a doplnenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 0,00 € 03.03.2017 16.03.2017 15.03.2017 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Zmluva
Dodatok č. 13 k Zmluve o ubytovaní zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mgr. Ľuba Marková Iné 0,00 € 02.03.2017 04.03.2017 03.03.2017 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Zmluva
Kúpna zmluva l.v. č, 7047, pozemky- parcely registra "C" o celkovej výmere 166 m² Trnavský samosprávny kraj 37836901 inwest s.r.o. 36794538 Iné 23 300,00 € 02.03.2017 08.03.2017 07.03.2017 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Dodatok č. 1/2017/NSK k Zmluve č. 12/2017/NSK o poskytnutí finančných príspevkov zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Effeta, Stredisko sv. F. Saleského 36111601 Iné 2 880,00 € 01.03.2017 10.03.2017 09.03.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Dodatok č. 1/2017/NP k Zmluve č. 10/2017/NP o poskytnutí finančných príspevkov zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Pohoda seniorov, n.o. 45732213 Iné 31 523,00 € 28.02.2017 03.03.2017 02.03.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 01/2002 ukončenie zmluvného vzťahu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum vedecko- technických informácií SR 00151882 Iné 512,41 € 28.02.2017 04.03.2017 03.03.2017 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Zmluva
Dodatok č. 1/2017/BSK k Zmluve č. 7/2017/BSK o poskytnutí finančných príspevkov zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Dom sociálnych služieb- Most n.o. 36077127 Iné 1 572,00 € 28.02.2017 09.03.2017 09.03.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Dodatok č. 1/2017/NSK k Zmluve č. 8/2017/NSK o poskytnutí finančných príspevkov zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Adventus, n.o. 45739790 Iné 15 219,00 € 28.02.2017 16.03.2017 15.03.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Dodatok č. 1/2017/NSK k Zmluve č. 4/2017/NSK o poskytnutí finančných príspevkov zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Komunita Kráľovnej pokoja 34003681 Iné 33 684,00 € 28.02.2017 23.03.2017 22.03.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Dodatok č. 1/2017/NP k Zmluve č. 2/2017/NP o poskytnutí finančných príspevkov zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredisko evanjelickej diakónie Trnava 37845420 Iné 4 920,00 € 27.02.2017 03.03.2017 02.03.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Dodatok č. 1/2017/NP k Zmluve č. 6/2017/NP o poskytnutí finančných príspevkov zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alzheimercentrum Piešťany, n.o. 37986945 Iné 241 205,00 € 27.02.2017 03.03.2017 02.03.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Dodatok č. 1/2017/BSK k Zmluve č. 11/2017/BSK o poskytnutí finančných príspevkov poskytnutie finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Inklúzia 31800785 Iné 2 095,00 € 27.02.2017 04.03.2017 03.03.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Dodatok č. 1/2017/TSK k Zmluve č. 10/2017/TSK o poskytnutí finančných príspevkov zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Drahuška a my..., občianske združenie 30801168 Iné 7 344,00 € 27.02.2017 04.03.2017 03.03.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Dodatok č. 1/2017/BSK k Zmluve č. 5/2017/BSK o poskytnutí finančných príspevkov zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nezábudka - združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými 34076255 Iné 11 489,00 € 27.02.2017 04.03.2017 03.03.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní verejných služieb- FBA- adsl prístup k sklužbe MPLS VPN špecifikácia k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 0,00 € 24.02.2017 03.03.2017 02.03.2017 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Zmluva
Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní verejných služieb- Doplnkové služby k službe špecifikácia k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Iné 0,00 € 24.02.2017 03.03.2017 02.03.2017 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správ Zmluva
Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní verejných služieb- Doplnkové služby k službe špecifikácia k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 0,00 € 24.02.2017 03.03.2017 02.03.2017 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Zmluva
Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní verejných služieb- Doplnkové služby k službe špecifikácia k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 0,00 € 24.02.2017 03.03.2017 02.03.2017 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Zmluva
Dodatok č. 1/2017/NP k Zmluve č. 5/2017/NP o poskytnutí finančných príspevkov zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Senior Park, n.o. 37986023 Iné 70 822,00 € 24.02.2017 03.03.2017 02.03.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Dodatok č. 1/2017/NP k Zmluve č. 8/2017/NP o poskytnutí finančných príspevkov poskytnutie finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Senior dom Terézia n.o. 37986198 Iné 80 374,00 € 24.02.2017 03.03.2017 02.03.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Dodatok č. 1/2017/NP k Zmluve č. 7/2017/NP o poskytnutí finančných príspevkov zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Providentia 42156050 Iné 42 287,00 € 24.02.2017 03.03.2017 02.03.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
1 2 3 »