Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2016 zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 NOTION s.r.o. 36759261 Iné 0,00 € 14.02.2017 17.02.2017 16.02.2017 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o prenájme komplexné zabezpečenie dodávky reprografických zariadení vrátane komplexného servisného pokrytia Trnavský samosprávny kraj 37836901 AutoCont SK a.s. 36396222 Iné 213 316,80 € 14.02.2017 17.02.2017 16.02.2017 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o dielo č. 1/2017/ORR Geodetické služby- geodetické domeranie cesty II/572 Lehnice Trnavský samosprávny kraj 37836901 Geodézia Bratislava a.s. 31321704 Iné 8 352,00 € 10.02.2017 15.02.2017 14.02.2017 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva č. 130717001 o záštite a finančnej spoluúčasti realizácia projektu- Dáma v rýchliku- piesne na básne Miroslava Válka Trnavský samosprávny kraj 37836901 Bachova spoločnosť na Slovensku 31797628 Iné 1 000,00 € 08.02.2017 17.02.2017 16.02.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 13/2017/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnutie finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Pomoc obetiam násilia 31795382 Iné 5 000,00 € 31.01.2017 03.02.2017 02.02.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 04/2017/DSS-PP/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov úhrada ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie 30798281 Iné 782,44 € 31.01.2017 17.02.2017 16.02.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 01/2017/DOMUM-ŠZ/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov úhrada ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 DOMUM zariadenie sociálnych služieb 00656046 Iné 445,89 € 31.01.2017 17.02.2017 16.02.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 1/2017/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnutie finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 OZ Adam 31769411 Iné 84 644,00 € 27.01.2017 02.02.2017 01.02.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 8/2017/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnutie finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Návrat 31746209 Iné 16 596,00 € 26.01.2017 02.02.2017 01.02.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 02/2017/I/ZPB o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov úhrada ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA 30843251 Iné 1 735,58 € 26.01.2017 15.02.2017 14.02.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 11/2017/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnutie finančného prispevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Ain Karim 45013802 Iné 16 596,00 € 25.01.2017 28.01.2017 27.01.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Kúpna zmluva č. Z20172143_Z originálne tonery a cartridge Trnavský samosprávny kraj 37836901 Clean Tonery, s.r.o. 35891866 Iné 8 901,00 € 25.01.2017 03.02.2017 02.02.2017 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva č. 9/2017/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnutie finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie 37836501 Iné 17 880,00 € 24.01.2017 28.01.2017 27.01.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 12/2017/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnutie finančného prispevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum pomoci pre rodinu 42160588 Iné 16 596,00 € 24.01.2017 28.01.2017 27.01.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 5/2017/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnutie finančného prispevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Spoločnosť priateľov detí z detských domovov- Úsmev ako dar 17316537 Iné 16 596,00 € 24.01.2017 28.01.2017 27.01.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva o zriadení vecného bremena zriadenie vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Iné 6 960,00 € 23.01.2017 31.01.2017 30.01.2017 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva č. 18/2017/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnutie finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tenenet, o.z. 42255015 Iné 8 298,00 € 23.01.2017 28.01.2017 27.01.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 6/2017/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnutie finančného prispevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Otvorené srdce 37993551 Iné 24 895,00 € 23.01.2017 28.01.2017 27.01.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 2/2017/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnutie finančného prispevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Road n.o. 31821022 Iné 84 644,00 € 23.01.2017 28.01.2017 27.01.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 22/2017/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnutie finančného prispevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Aliancia žien- Cesta späť 30857716 Iné 4 149,00 € 23.01.2017 28.01.2017 27.01.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 7/2017/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnutie finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Združenie STORM 37868314 Iné 36 512,00 € 23.01.2017 28.01.2017 27.01.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 17/2017/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnutie finančného prispevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum Koburgovo n.o. 45741034 Iné 16 596,00 € 23.01.2017 28.01.2017 27.01.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 16/2017/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnutie finančného prispevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Laura, združenie mladých 36091294 Iné 5 070,00 € 23.01.2017 28.01.2017 27.01.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 3/2017/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnutie finančného prispevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Teen Challenge Slovakia n.o. 37986856 Iné 79 665,00 € 23.01.2017 28.01.2017 27.01.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 15/2017/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnutie finančného prispevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Samaria 42164729 Iné 16 596,00 € 23.01.2017 28.01.2017 27.01.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 14/2017/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnutie finančného prispevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Otvorená náruč, n.o. 3798629 Iné 8 298,00 € 23.01.2017 28.01.2017 27.01.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 23/2017/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnutie finančného prispevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Rodinný detský domov, n.o. 37836901 Iné 4 149,00 € 23.01.2017 28.01.2017 27.01.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 19/2017/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnutie finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Familia Vitae, o.z. 42289688 Iné 8 298,00 € 23.01.2017 28.01.2017 27.01.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 10/2017/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnutie finančného prispevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská arcidiecézna charita 35602619 Iné 20 919,00 € 23.01.2017 28.01.2017 27.01.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 20/2017/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnutie finančného prispevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu 36095087 Iné 4 149,00 € 23.01.2017 28.01.2017 27.01.2017 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
1 2 »