Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva o poskytnutí služieb č. 11/2016/ORR Organizačné zabezpečenie podujatí na podporu cestovného ruchu v TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 S.G.S.-EXPO, spol. s r.o. 35725141 Iné 53 541,60 € 08.12.2016 09.12.2016 08.12.2016 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o postúpení pohľadávok č. 2116006 postúpenie pohľadávok Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK, s.r.o. 36851523 Iné 1,00 € 07.12.2016 08.12.2016 07.12.2016 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva č. 6055/2016/ODP parc. č. 858/11 zast. pl. s výmerou 9 m2 a parc.č. 858/12 zast. pl. s výmerou 1 m2 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Július Rehák Iné 145,00 € 06.12.2016 07.12.2016 06.12.2016 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva č. 5729/2016/ODP parc. č. 1738/2 zast. pl. s výmerou 33 m2 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Kánya Iné 510,00 € 05.12.2016 07.12.2016 06.12.2016 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva č. 03723/2016/ODP Rekonštrukcia cesty II/502 Smolenice, 1. etapa Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Smolenice 00312983 Iné 22 801,00 € 05.12.2016 08.12.2016 07.12.2016 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva č. 0609/SVS/2016/34 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti Deň sv. Huberta 2016 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Poľovnícka spoločnosť Duna 42123828 Iné 500,00 € 05.12.2016 09.12.2016 08.12.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Dodatok k Rámcovej dohode o poskytovaní elektronických komunikačných služieb zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 0,00 € 02.12.2016 08.12.2016 07.12.2016 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Zmluva
Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní verejných služiéb- Doplnkové služby k službe špecifikácia k zmluve Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Iné 0,00 € 29.11.2016 03.12.2016 02.12.2016 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Zmluva
Zmluva o zverení majetku do správy zverenie majetku do správy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Gymnázium F. V. Sasinka 00160369 Iné 0,00 € 28.11.2016 29.11.2016 28.11.2016 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva č. 5-Št GA-24/2016 o poskytnutí účelovej dotácie bežné výdavky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Kráľov Brod 00306053 Iné 200,00 € 28.11.2016 09.12.2016 08.12.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Dodatok č. 18 k Zmluve o ubytovaní zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mgr. Andrea Koláriková Iné 0,00 € 25.11.2016 29.11.2016 28.11.2016 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Zmluva
Dodatok č. 12 k Zmluve o ubytovaní zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mgr. Ľuba Marková Iné 0,00 € 25.11.2016 29.11.2016 28.11.2016 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Zmluva
Zmluva o zverení majetku do správy zverenie majetku do správy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľ. Wintera 00162019 Iné 0,00 € 24.11.2016 29.11.2016 28.11.2016 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam č. 853/6132/2016 prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská správa ciest 003328 Iné 0,00 € 16.11.2016 03.12.2016 02.12.2016 Mgr. Jozef Behul Riaditeľ sekcie riadenia Úradu TTSK Zmluva
Zmluva č. 130716010 o záštite a finančnej spoluúčasti Jubilejné XX. Gorazdovo umelecké Vrbové Trnavský samosprávny kraj 37836901 Spoločnosť svätého Gorazda 31807470 Iné 500,00 € 15.11.2016 24.11.2016 23.11.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva o dielo č. 9/2016/ARR Inžinierskogeologický prieskum ma ceste II/499 a II/573 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Geotrend, s.r.o. 36411108 Iné 18 924,00 € 11.11.2016 16.11.2016 15.11.2016 Mgr. Jozef Behul Riaditeľ sekcie riadenia Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva l.v. č. 1902, parc. reg. "E", parc. č. 1124 orná pôda o výmere 290 m² Trnavský samosprávny kraj 37836901 JUDr. Jana Štulrajterová Iné 3 900,00 € 11.11.2016 17.11.2016 16.11.2016 Mgr. Jozef Behul Riaditeľ sekcie riadenia Úradu TTSK Zmluva
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mesto Vrbové 00313190 Iné 0,00 € 09.11.2016 11.11.2016 10.11.2016 Mgr. Jozef Behul Riaditeľ sekcie riadenia Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva č. 2629/2016/ODP parc. č. 188/11, parc. č. 188/12, parc. č. 188/13, parc. č. 188/14 a parc. č. 188/15 o celk. výmere 6684 m² Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Petrova Ves 00309770 Iné 1,00 € 08.11.2016 11.11.2016 10.11.2016 Mgr. Jozef Behul Riaditeľ sekcie riadenia Úradu TTSK Zmluva
Zmluva č. 01/OŠaTK/16 o poskytnutí župného štipendia župné štipendium Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola strojnícka 00893137 Iné 663,88 € 07.11.2016 12.11.2016 11.11.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 02/OŠaTK/16 o poskytnutí župného štipendia župné štipendium Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola strojnícka 00893137 Iné 663,88 € 07.11.2016 12.11.2016 11.11.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Dohoda o skončení zmluvy o ubytovaní ukončenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Peter Sedláčik Iné 0,00 € 31.10.2016 03.11.2016 02.11.2016 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Zmluva
Zmluva č. 0609/SVS/2016/42 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti zabezpečenie poskytovania špecializovanej rehabilitačnej liečby pacientom s cerebrálnymi poruchami pohybového ústrojenstva žijúcim na území TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ADELI s.r.o. 35850655 Iné 1 440,00 € 31.10.2016 09.11.2016 08.11.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 3490/2016/ODP budúca zmluva o zriadení vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 Združenie obcí Medzičilizia 36091995 Iné 0,00 € 28.10.2016 01.11.2016 31.10.2016 Mgr. Jozef Behul Riaditeľ sekcie riadenia Úradu TTSK Zmluva
Zámenná zmluva zámena pozemkov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mesto Trnava 00313114 Iné 0,00 € 26.10.2016 01.11.2016 31.10.2016 Mgr. Jozef Behul Riaditeľ sekcie riadenia Úradu TTSK Zmluva
Zmluva č. 5-ŠT DS- 10/2016 o poskytnutí účelovej dotácie Bartókovci, do toho! Trnavský samosprávny kraj 37836901 Základná škola Bélu Bartóka s vjm 36081035 Iné 200,00 € 26.10.2016 04.11.2016 03.11.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 0609/SVS/2016/44 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti vydanie publikácie- Dotyky s mocou, s podtitulom Spomienky spoza opony Trnavský samosprávny kraj 37836901 TIRNA, vydavateľské družstvo 36750697 Iné 800,00 € 26.10.2016 09.11.2016 08.11.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 11/2016/RS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov úhrada ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Iné 0,00 € 25.10.2016 04.11.2016 03.11.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Dodatok č. 4/2016/NP k Zmluve č. 6/2016/NP o poskytnutí finančných príspevkov zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alzheimercentrum Piešťany, n.o. 37986945 Iné 0,00 € 24.10.2016 27.10.2016 26.10.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 Iné 0,00 € 24.10.2016 03.11.2016 02.11.2016 Ing. Tibor Mikuš PhD. predseda TTSK Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »