Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Dodatok k Zmluve o prevode vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov zo dňa 12.07.2016 zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 31755194 Iné 0,00 € 23.09.2016 27.09.2016 26.09.2016 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o nájme nebytového priestoru nájom nehnuteľnosti Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský rýbarský zväz- Miestna organizácia 178209210 Iné 40,53 € 22.09.2016 24.09.2016 23.09.2016 Peter Krištofík Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva o nájme nebytového priestoru nájom nehnuteľnosti Trnavský samosprávny kraj 37836901 Janka Bohunická 49958505 Iné 41,32 € 22.09.2016 24.09.2016 23.09.2016 Peter Krištofík Riaditeľ odboru verejnej správy Zmluva
Zmluva o nájme nebytového priestoru nájom nehnuteľnosti Trnavský samosprávny kraj 37836901 Sylvia Nestešová 41889665 Iné 30,20 € 22.09.2016 24.09.2016 23.09.2016 Peter Krišfofik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zámenná zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena zámena a zriadenie vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mesto Vrbové 00313190 Iné 0,00 € 21.09.2016 23.09.2016 22.09.2016 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom kongresovej miestnosti Trnavský samosprávny kraj 37836901 BANSECO s.r.o. 36637262 Iné 100,00 € 20.09.2016 23.09.2016 22.09.2016 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Zmluva
Kúpna zmluva č. Z201625637_Z osobný automobil Škoda Octavia Trnavský samosprávny kraj 37836901 Danubiaservice, a.s. 31397549 Iné 20 500,00 € 19.09.2016 24.09.2016 23.09.2016 Ing, Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve č. 159/2016 zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 50349287 Iné 0,00 € 08.09.2016 22.09.2016 21.09.2016 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 17 k Zmluve o ubytovaní zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mgr. Andrea Koláriková Iné 0,00 € 31.08.2016 01.09.2016 31.08.2016 Peter Kirštofík Riaditeľ odboru verejnej správy Zmluva
Dodatok č. 11 k Zmluve o ubytovaní zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mgr. Ľuba Marková Iné 0,00 € 31.08.2016 01.09.2016 31.08.2016 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Zmluva
Dodatok č. 9 k Zmluve o ubytovaní zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Peter Sedláčik Iné 0,00 € 31.08.2016 01.09.2016 31.08.2016 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Zmluva
Kúpna zmluva k.ú. Vrbové, l.v. č. 2056- parc. reg. "C"- č. 2529- zastav. plochy a nádvoria o výmere 152m², parc. č. 2530 zastav. plochy a nádvoria o výmere 51m², parc. č. 2532 zastav. plochy a nádvoria o výmere 809m², Trnavský samosprávny kraj 37836901 FAVAB s.r.o. 31331378 Iné 120 500,00 € 30.08.2016 01.09.2016 31.08.2016 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva č. 1/011-IV/2016 o poskytnutí účelovej dotácie Kronika príbehov a básní z palety Trnavský samosprávny kraj 37836901 Biela Hora, n.o. 37986511 Iné 300,00 € 30.08.2016 06.09.2016 05.09.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 1/010-IV/2016 o poskytnutí účelovej dotácie Večer slova a hudby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Šoporňa 00306207 Iné 200,00 € 30.08.2016 07.09.2016 06.09.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 4-OZaHF GA- 09/2016 o poskytnutí účelovej dotácie Zdravím žiakom sa učí lepšie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nadácia Cservenka 36078859 Iné 500,00 € 30.08.2016 28.09.2016 27.09.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 4-ŠT-III/2016 o poskytnutí účelovej dotácie Kultúrne leto Trnavský samosprávny kraj 37836901 Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Chtelnica 008970192001 Iné 300,00 € 30.08.2016 28.09.2016 27.09.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 14-ŠT-III/2016 o poskytnutí účelovej dotácie 19. ročník Trnavských 100 km Trnavský samosprávny kraj 37836901 Klub historických vozidiel Trnava 36081132 Iné 300,00 € 30.08.2016 28.09.2016 27.09.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zánik zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 0,00 € 26.08.2016 03.09.2016 02.09.2016 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Zmluva
Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zánik zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 0,00 € 26.08.2016 03.09.2016 02.09.2016 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Zmluva
Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zánik zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 0,00 € 26.08.2016 03.09.2016 02.09.2016 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Zmluva
Zmluva o nájme hnuteľnej veci- motorového vozidla nájom hnuteľnej veci Trnavský samosprávny kraj 37836901 Peter Sedláčik Iné 23,23 € 23.08.2016 24.08.2016 23.08.2016 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Zmluva
Kúpna zmluva l.v. č. 2056- parcela reg. "C"- parc. č. 2533 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1191 m², stavba- dielňa bez súp. č. na pozemku parc.č. 2533, l.v. č. 2929- parc. reg. "C", parc. č. 2542/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2118m², Trnavský samosprávny kraj 37836901 Evelína Kouraichi, rod. Canakyová Iné 200 451,00 € 23.08.2016 25.08.2016 24.08.2016 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Zmluva o zverení majetku do správy zverenie majetku do správy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola technická-Müszaki Szakkozépiskola Galanta 00158984 Iné 0,00 € 22.08.2016 25.08.2016 24.08.2016 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Rámcová zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb č. 0320160245 poskytovanie elektronických komunikačných služieb Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 480 000,00 € 22.08.2016 01.09.2016 31.08.2016 Ing. Tibor Mikuš, PhD. predseda TTSK Zmluva
Zmluva č. 12/2016/BSK o poskytnutí finančných príspevkov poskytnutie finančných príspevkov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Inklúzia 31800785 Iné 597,00 € 22.08.2016 22.09.2016 21.09.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva č. 01/OSP/PN/2016 o poskytnutí účelovej dotácie Hrajme sa všetci spolu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Parlament mladých mesta Vrbové 42155762 Iné 200,00 € 20.08.2016 28.09.2016 27.09.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 305/1/2016 poskytnutie dotácie na podporu aktivít a činností Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00681156 Iné 6 000,00 € 18.08.2016 27.08.2016 26.08.2016 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 305/2/2016 poskytnutie dotácie na podporu aktivít a činností Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00681156 Iné 6 500,00 € 18.08.2016 27.08.2016 26.08.2016 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 305/3/2016 poskytnutie dotácie na podporu aktivít a činností Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00681156 Iné 4 600,00 € 18.08.2016 27.08.2016 26.08.2016 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 305/5/2016 poskytnutie dotácie na podporu aktivít a činností Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00681156 Iné 6 000,00 € 18.08.2016 27.08.2016 26.08.2016 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »