Cenový prieskum na určenie predpokladanej hodnoty zákazky - Poskytovanie poradenských služieb a zabezpečovanie administratívy v oblasti vedenia účtovníctva a personálnej agendy neziskovej organizácie