Výzva na predloženie cenovej ponuky - Stratégia udržateľnosti a rozvoja letiska Piešťany