Výzva na predloženie cenovej ponuky - Poskytovanie poradenských služieb a zabezpečovanie administratívy v oblasti vedenia účtovníctva a personálnej agendy neziskovej organizácie