Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30/2020/OSaP Zmluva o dielo 30/2020/OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 Bittner print s.r.o. 35736534 Iné 13 116,00 € 29.01.2021 19.02.2021 18.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
13/2021/NP Zmluva č. 13/2021/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Križovatky n.o. 37986767 Iné 158 916,00 € 26.01.2021 02.02.2021 01.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
37/2020/OSaP Zmluva o dielo 37/2020/OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 MP spol. s r.o. 00682497 Iné 9 597,60 € 26.01.2021 10.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2020-009-OEM Zmluva o zverení majetku do správy č. 2020-009-OEM Trnavský samosprávny kraj 37836901 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Iné 0,00 € 25.01.2021 26.01.2021 26.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2020-010-OEM Zmluva o zverení majetku do správy č. 2020-010-OEM Trnavský samosprávny kraj 37836901 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Iné 0,00 € 25.01.2021 26.01.2021 26.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
16/2021/NP Zmluva č. 16/2021/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 00683876 Iné 86 400,00 € 22.01.2021 27.01.2021 26.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Rybky 00309915 Iné 0,00 € 22.01.2021 10.02.2021 09.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
27/2021/NP Zmluva č. 27/2021/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. 45744688 Iné 67 584,00 € 21.01.2021 26.01.2021 25.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
05142/2020-OV-0250222/20-00 Protokol č. 05142/2020-OV-0250222/20-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský pozemkový fond 17335345 Iné 0,00 € 21.01.2021 10.02.2021 09.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 13 k rámcovej zmluve č. 121/2008/SHS zo dňa 31. decembra 2007 Dodatok č. 13 k rámcovej zmluve č. 121/2008/SHS zo dňa 31. decembra 2007 o dlhodobej spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave na území TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 SKAND Skalica, spol. s r.o. 34101560 Iné 0,00 € 20.01.2021 21.01.2021 31.12.2021 20.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
KŽP-PO4-SC411-2018-41/X861 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2018-41/X861 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ministerstvo životného prostredia SR 42181810 Iné 623 726,70 € 20.01.2021 28.01.2021 27.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 09202101 k Dohode o Voice VPN č. 0120041034 Dodatok č. 09202101 k Dohode o Voice VPN č. 0120041034 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 0,00 € 20.01.2021 01.02.2021 31.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
40/2020/OSaP Zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 40/2020/OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 Iné 4 948,80 € 20.01.2021 17.02.2021 31.10.2022 16.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2021-002-OÚ Zmluva o zverení majetku do správy č. 2021-002-OÚ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 Iné 0,00 € 20.01.2021 21.01.2021 20.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2021-007-OÚ Zmluva o zverení majetku do správy č. 2021-007-OÚ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský sv. Jur 00655538 Iné 0,00 € 20.01.2021 21.01.2021 20.01.2021 Mgr.Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o spravovaní a aktualizovaní webovej stránky Zmluva o spravovaní a aktualizovaní webovej stránky Trnavský samosprávny kraj 37836901 sela origin s.r.o. 47481641 Iné 5 640,00 € 19.01.2021 02.02.2021 31.01.2024 01.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2021-021-OÚ Zmluva o zverení majetku do správy č. 2021-021-OÚ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola technická - Muszaki Szakkozépiskola 00891649 Iné 0,00 € 19.01.2021 20.01.2021 19.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
12/2021/NP Zmluva č. 12/2021/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Pokoj a Dobro 34003266 Iné 120 336,00 € 18.01.2021 26.01.2021 25.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
17/2021/NP Zmluva č. 17/2021/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie - DOBROTA SV. ALŽBETY 31819028 Iné 100 000,00 € 18.01.2021 26.01.2021 25.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
18/2021/NP Zmluva č. 18/2021/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Záujmové združenie Rodina 36093173 Iné 37 000,00 € 18.01.2021 26.01.2021 25.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
19/2021/NP Zmluva č. 19/2021/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 TEEN CHALLENGE SLOVAKIA, n.o. 37986856 Iné 10 200,00 € 18.01.2021 26.01.2021 25.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
23/2021/NP Zmluva č. 23/2021/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Esther 42163129 Iné 124 416,00 € 18.01.2021 26.01.2021 25.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
24/2021/NP Zmluva č. 24/2021/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Spolok sv. Jána Almužníka, o.z. 50347667 Iné 32 760,00 € 18.01.2021 26.01.2021 25.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
14/2021/NP Zmluva č. 14/2021/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská asociácia sluchovo postihnutých 45010978 Iné 142 000,00 € 18.01.2021 26.01.2021 25.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
15/2021/NP Zmluva č. 15/2021/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský červený kríž, územný spolok Senica 00416002 Iné 16 320,00 € 18.01.2021 26.01.2021 25.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
21/2021/NP Zmluva č. 21/2021/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum pre nevidiacich a slabozrakých Slovenska, n.o. 45743801 Iné 17 280,00 € 18.01.2021 26.01.2021 25.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
22/2021/NP Zmluva č. 22/2021/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tenenet o.z. 42255015 Iné 32 640,00 € 18.01.2021 26.01.2021 25.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
28/2021/NP Zmluva č. 28/2021/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská arcidiecézna charita 35602619 Iné 86 400,00 € 18.01.2021 26.01.2021 25.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
26/2021/NP Zmluva č. 26/2021/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o. 51258765 Iné 122 880,00 € 18.01.2021 26.01.2021 25.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
20/2021/NP Zmluva č. 20/2021/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Poradensko- rehabilitačné centrum sluchovo postihnutých Trnavského kraja 42293022 Iné 24 623,00 € 18.01.2021 26.01.2021 25.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »