Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/ORG/R/S/SE/0332 Zmluva č. 2021/ORG/R/S/SE/0332 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Telovýchovná jednota Podbranč 31870872 Iné 500,00 € 03.10.2021 05.10.2021 04.10.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
18/2021/ŽSK Zmluva č. 18/2021/ŽSK o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Terézia n.o. 51283590 Iné 0,00 € 01.10.2021 05.10.2021 04.10.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
č. Z202119047_Z Kúpna zmluva č. Z202119047_Z Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 54 988,00 € 01.10.2021 02.10.2021 05.10.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
16/2021/KAMILKA-ŠZ/C Zmluva č. 16/2021/KAMILKA-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 "KAMILKA" zariadenie sociálnych služieb Maňa 00596221 Iné 0,00 € 01.10.2021 06.10.2021 05.10.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
14/2021/BORINKA-ŠZ/C Zmluva č. 14/2021/BORINKA-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 BORINKA-ALZHEIMERCENTRUM 00351750 Iné 0,00 € 01.10.2021 12.10.2021 11.10.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
15/2021/Hrabiny-DSS/C Zmluva č. 15/2021/Hrabiny-DSS/Co úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb Hrabiny 00647951 Iné 0,00 € 01.10.2021 14.10.2021 13.10.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
46/2021/OSaP Mandátna zmluva č. 46/2021/OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 Juno s. r. o. 53717325 Iné 29 410,00 € 30.09.2021 02.10.2021 01.10.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o zverení majetku do správy Zmluva o zverení majetku do správy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum podporných služieb 53243188 Iné 25 066,80 € 30.09.2021 01.10.2021 30.09.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. / Ing. František M 36361518 Iné 0,00 € 30.09.2021 12.10.2021 11.10.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Arboria Land Development,s.r.o. 50265041 Iné 11 234,52 € 30.09.2021 14.10.2021 13.10.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy zo dňa 27.10.2020 a dohoda o započítaní kúpnej ceny Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy zo dňa 27.10.2020 a dohoda o započítaní kúpnej ceny Trnavský samosprávny kraj 37836901 Arboria Land Development,s.r.o. 50265041 Iné 0,00 € 30.09.2021 14.10.2021 13.10.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
12844/2021/ONM Zmluva o budúcej zmluve o zriadením vecného bremena a prevzatí záväzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Iné 0,00 € 30.09.2021 23.10.2021 22.10.2021 Mgr. Jozef Viskupič Zmluva
13925/2021/ONM Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 Interfan, spol. s r. o. 366268534 Iné 0,00 € 30.09.2021 23.10.2021 22.10.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 Breza s.r.o. 52129101 Iné 0,00 € 30.09.2021 01.03.2022 28.02.2022 Mgr. Jozef Viskupič predseda Trnavského samosprávneho kraj Zmluva
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 192018/OSaP zo dňa 29.01.2019 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 192018/OSaP zo dňa 29.01.2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 František M. Iné 0,00 € 29.09.2021 01.10.2021 30.09.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda Trnavského samosprávneho kraja Zmluva
2021-39-OÚ Zmluva o zverejní do správy č. 2021-39-OÚ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum podporných služieb 53243188 Iné 0,00 € 29.09.2021 01.10.2021 30.09.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2021-40-OÚ Zmluva o zverení majetku do správy č. 2021-40-OÚ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum podporných služieb 53243188 Iné 0,00 € 29.09.2021 01.10.2021 30.09.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dohoda o skončení Kúpnej zmluvy č. 26/2021/OSaP zo dňa 01.07.2021 Dohoda o skončení Kúpnej zmluvy č. 26/2021/OSaP zo dňa 01.07.2021 Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 Iné 0,00 € 29.09.2021 01.10.2021 30.09.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní služieb Tlačovej agentúry Slovenskej republiky Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní služieb Tlačovej agentúry Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 Iné 350,00 € 29.09.2021 01.10.2021 29.09.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2021/ORG/R/K/SI/0382 Zmluva č. 2021/ORG/R/K/SI/0382 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Porádek hor, o.z. 53373421 Iné 1 300,00 € 28.09.2021 29.09.2021 28.09.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2021/ORG/R/K/HC/0122 Zmluva č. 2021/ORG/R/K/HC/0122 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie ThDr. Jána Hanu 51257483 Iné 500,00 € 27.09.2021 28.09.2021 27.09.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dohoda o skončení Zmluvy o výpožičke motorového vozidla zo dňa 01.03.2021 Dohoda o skončení Zmluvy o výpožičke motorového vozidla zo dňa 01.03.2021 Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 Iné 0,00 € 27.09.2021 29.09.2021 28.09.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Trnavský samosprávny kraj 37836901 ARRIVA Trnava, a.s. /HOPIN, s.r.o. 36249840/45643423 Iné 0,00 € 27.09.2021 29.09.2021 31.12.2021 28.09.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 3 k Zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave na území dopravného regiónu Trnava č. 07241/20202/ODO Dodatok č. 3 k Zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave na území dopravného regiónu Trnava č. 07241/20202/ODO - SvVZ ARR TA zo dňa 29. decembra 2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840 Iné 0,00 € 27.09.2021 29.09.2021 31.12.2021 28.09.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo a o poskytnutí licencie Zmluva o dielo a o poskytnutí licencie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Miloš B. Iné 1 300,00 € 27.09.2021 28.09.2021 27.09.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo a o poskytnutí licencie Zmluva o dielo a o poskytnutí licencie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vanessa S. Iné 1 300,00 € 27.09.2021 28.09.2021 27.09.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo a o poskytnutí licencie Zmluva o dielo a o poskytnutí licencie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Anabela P. Iné 1 300,00 € 27.09.2021 28.09.2021 13.10.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Trnavský samosprávny kraj 37836901 Zdravá župa s. r. o. 53708997 Iné 0,00 € 24.09.2021 25.09.2021 24.09.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o nájme nebytových priestorov Zmluva o nájme nebytových priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku o. z. 30805325 Iné 50,00 € 24.09.2021 25.09.2021 24.09.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Trnavský samosprávny kraj 37836901 Zdravá župa s. r. o. 53708997 Iné 0,00 € 24.09.2021 25.09.2021 27.09.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »