Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení majetku do správy č. 2021-34-OÚ Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení majetku do správy č. 2021-34-OÚ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Iné 0,00 € 03.11.2021 05.11.2021 04.11.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 3/2021/NP k Zmluve č. 30/2021/NP o poskytnutí finančného príspevku Dodatok č. 3/2021/NP k Zmluve č. 30/2021/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Senior Care Galanta, n.o. 50907069 Iné 40 150,00 € 03.11.2021 10.11.2021 09.11.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva č. 04420 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Zmluva č. 04420 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 02.11.2021 04.11.2021 03.11.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 17/2021/OSaP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 17/2021/OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 SANCORE Slovakia s.r.o. 44843640 Iné 0,00 € 02.11.2021 05.11.2021 04.11.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 16/2021/OSaP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 16/2021/OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 RamontBuiding s. r. o. 44873905 Iné 0,00 € 02.11.2021 05.11.2021 04.11.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 13741/2021-M_ODPD k žiadosti č. 169/1/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 13741/2021-M_ODPD k žiadosti č. 169/1/2021 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00681156 Iné 1 310,00 € 02.11.2021 04.11.2021 31.01.2022 08.11.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 13744/2021-M_ODPD k žiadosti č. 169/4/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 13744/2021-M_ODPD k žiadosti č. 169/4/2021 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00681156 Iné 2 450,00 € 02.11.2021 04.11.2021 31.01.2022 08.11.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 13746/2021-M_ODPD k žiadosti č. 169/6/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 13746/2021-M_ODPD k žiadosti č. 169/6/2021 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00681156 Iné 4 800,00 € 02.11.2021 04.11.2021 31.01.2022 08.11.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 13743/2021-M_ODPD k žiadosti č. 169/3/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 13743/2021-M_ODPD k žiadosti č. 169/3/2021 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00681156 Iné 16 600,00 € 02.11.2021 04.11.2021 31.01.2022 08.11.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 44444761 Iné 304,00 € 02.11.2021 17.11.2021 16.11.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o zverení majetku do správy č. 2021-38-OÚ Zmluva o zverení majetku do správy č. 2021-38-OÚ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum podporných služieb 53243188 Iné 0,00 € 29.10.2021 01.11.2021 29.10.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Trnavský samosprávny kraj 37836901 KIRA n. o. 52190820 Iné 0,00 € 29.10.2021 05.11.2021 04.11.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. / H.A.R.R.I., s.r.o. 36361518/47229624 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 28.10.2021 23.12.2021 22.12.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
45/2021/OSaP Nájomná zmluva č. 45/2021/OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Zavar 00313203 Iné 1,00 € 26.10.2021 27.10.2021 31.12.2027 26.10.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
01618/2021-PKZO-K40014/21.00 Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 01618/2021-PKZO-K40014/21.00 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský pozemkový fond 17335345 Iné 0,00 € 26.10.2021 28.10.2021 27.10.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
13981/2021/ONM Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 AGRIPENT s. r. o. 35703512 Iné 0,00 € 25.10.2021 03.11.2021 02.11.2021 Mgr. Jozef Viskupič predseda Zmluva
39/2021/OSaP Zmluva o dielo č. 39/2021/OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 FIRSTAV s.r.o. 53408250 Iné 153 218,40 € 25.10.2021 27.10.2021 26.10.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Nájomná zmluva Nájomná zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 CTP Slovakia s. r. o. 48292982 Nájmy a prenájmy 100,00 € 25.10.2021 05.11.2021 04.11.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach Uznanie záväzku a dohoda o splátkach Trnavský samosprávny kraj 37836901 HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. 46782796 Iné 3 973,84 € 25.10.2021 27.10.2021 30.11.2021 26.10.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dohoda o spolupráci č. 532/2021 Dohoda o spolupráci č. 532/2021 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mesto Hlohovec 00312509 Iné 5 000,00 € 25.10.2021 26.10.2021 25.10.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC441-2018-39/R229 Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC441-2018-39/R229 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra 42181810/00002801 Iné 249 792,91 € 23.10.2021 20.11.2021 23.11.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
14 - FoRT/RDGaOP/5219/2021 Zmluva č. 14 - FoRT/RDGaOP/5219/2021 o poskytnutí grantu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Daniel Dvorský 50724347 Iné 12 000,00 € 22.10.2021 26.10.2021 25.10.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
28-N/RDGaOP/0121/2021/NADREG Zmluva č. 28-N/RDGaOP/0121/2021/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti Trnavský samosprávny kraj 37836901 The RUN, spol. s r.o. 50134094 Iné 750,00 € 22.10.2021 28.10.2021 27.10.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
29-N/RDGaOP/0121/2021/NADREG Zmluva č. 29-N/RDGaOP/0121/2021/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti Trnavský samosprávny kraj 37836901 HERBA, spol. s r.o. 31390421 Iné 1 000,00 € 22.10.2021 28.10.2021 27.10.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o spolupráci pri zriadení a prevádzke veľkokapacitného vakcinačného centra Zmluva o spolupráci pri zriadení a prevádzke veľkokapacitného vakcinačného centra Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava 17055385 Iné 0,00 € 22.10.2021 23.10.2021 22.10.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
15- FoRT/RDGaOP/5219/2021 Zmluva č. 15- FoRT/RDGaOP/5219/2021 o poskytnutí grantu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mesto Skalica 00309982 Iné 38 000,00 € 21.10.2021 26.10.2021 25.10.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
18/2021 Zmluva č. 18/2021/Viničky-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 "VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 00351776 Iné 0,00 € 21.10.2021 30.10.2021 29.10.2021 Mgr. Jozef Viskupič predseda Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mesto Skalica 00309982 Iné 1,00 € 21.10.2021 20.01.2022 21.01.2022 Mgr. Jozef Viskupič predseda Zmluva
16 - FoRT/RDGaOP/5219/2021 Zmluva č. 16 - FoRT/RDGaOP/5219/2021 o poskytnutí grantu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Topoľníky 00305740 Iné 10 000,00 € 19.10.2021 21.10.2021 20.10.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda Trnavského samosprávneho kraja Zmluva
13 - FoRT/RDGaOP/5219/2021 Zmluva č. 13 - FoRT/RDGaOP/5219/2021 o poskytnutí grantu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Pjekné Mjestečko 42164621 Iné 22 000,00 € 19.10.2021 21.10.2021 20.10.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »