Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa
36262421 ORL Consulting&Servis s.r.o. Jókaiho 38, 929 01 Dunajská Streda
46109161 Pohoda seniorov s.r.o. Zámocká 3, 811 01 Bratislava
36238236 RANGE s.r.o. Bratislavská 36, 917 02 Trnava
31414893 RELAX-TEAM s.r.o. Rybníkova 16, 917 00 Trnava
43985637 RJAR s.r.o. Koreničova 7, 811 03 Bratislava
45410178 SECOURS s.r.o. Š. Moyzesa 2/E, 917 01 Trnava
36851523 SMS TTSK s.r.o. Starohájska 10, 917 01 Trnava
17050456 SOŠ elektrotechnická Gbely Učňovská 700/6, 908 45 Gbely
00351873 SOŠ obchodu a služieb, Galanta Zoltána Kodálya 765, 924 47 Galanta
00351997 SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica V. Paulínyho 31/50, 905 80 Senica
00162451 SOŠ poľnohospodárska a služieb vidieku, Trnava Zavarská 9, 917 28 Trnava
00159174 SOŠ Rakovice Rakovice 25, 932 01 Rakovice
00654299 SOŠ stavebná s VJM, Dunajská Streda Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda
00891649 SOŠ technická Dunajská Streda Kračanská cesta 1240/36, 931 01 Dunajská Streda
00891568 SOŠ technická Piešťany Nová 5245/9, 921 01 Piešťany
00158984 SOŠ technická, Galanta Esterházyovcov 712/10, 924 34 galanta
17050324 SOŠ technická, Hlohovec F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec
00162442 SOŠ záhradnícka Piešťany Brezová 2, 921 77 Piešťany
37847783 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Bulharská 39, 918 53 Trnava
00893412 Stredná odborná škola obchodu a služieb Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava
« 1 2 3 4 »