Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa
00655538 Domov soc.služieb pre dospelých Borský sv.Jur Hviezdoslavova 246, 908 79 Borský Svätý Jur
00596493 Domov soc.služieb pre dospelých Horný Bar Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar
00596256 Domov soc.služieb pre dospelých Moravský sv.Ján SNP 11, 908 71 Moravský Svätý Ján
00596507 Domov soc.služieb pre dospelých Veľký Meder Ižop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder
34000992 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica Štefániková 1377/77
00354961 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta Krásna 1083
00655651 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov Medveďov 111
00596485 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč-Op.Sokolec Kaštielska 46
00611964 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov Pastuchov 262
00655546 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov Rohov 27
31824293 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava Nové domy 160, 925 51 Šintava
31105394 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Skalica Čulenova 3
31824099 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa-Štrkovec Štrkovec
31823572 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty Hlavná 10 925 09 Košúty
31875114 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice Hlavná 588
00611930 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar Hlavná 1
47539569 Donoci s.r.o. Pražská 2532/4, 678 01 Blansko
36391000 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
46713131 Draveo s.r.o Schurmannova 1206/3, 94901 Nitra
00596477 DSS pre deti a dospelých Jahodná Mlynská 240/75, 930 11 Jahodná
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »