Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie cenových ponúk k zákazke „Príprava a organizovanie podujatia - hackathonu v oblasti témy environmentálne inovácie s regionálnym dopadom“