Cenový prieskum na určenie predpokladanej hodnoty zákazky - Tlač a distribúcia informačného tlačového materiálu pre okres Hlohovec