Cenový prieskum na určenie predpokladanej hodnoty zákazky - Tlač a distribúcia informačného materiálu o variante ochorenia Covid-19 omikron