Cenový prieskum na určenie predpokladanej hodnoty zákazky - Príprava a organizovanie podujatia - hackathonu v oblasti témy environmentálne inovácie s regionálnym dopadom