Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
10/2021/SPO Zmluva č. 10/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Rodinný detský domov n. o. 36084492 Iné 12 447,00 € 03.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
6/2021/SPO Zmluva č. 6/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská arcidiecézna charita 35602619 Iné 37 341,00 € 03.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
15/2021/SPO Zmluva č. 15/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Familia Vitae, o.z. 42289688 Iné 16 596,00 € 03.02.2021 04.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
5/2021/SPO Zmluva č. 5/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencia 37836501 Iné 33 990,00 € 03.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
4/2021/SPO Zmluva č. 4/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Návrat 31746209 Iné 23 380,00 € 03.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
8/2021/SPO Zmluva č. 8/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum pomoci pre rodinu 42160588 Iné 45 640,00 € 03.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
12/2021/SPO Zmluva č. 12/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Laura, združenie mladých- stredisko Trnava 36091294 Iné 10 372,50 € 03.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
7/2021/SPO Zmluva č. 7/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Ain Karim 45013802 Iné 16 596,00 € 03.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
3/2021/SPO Zmluva č. 3/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Združenie STORM 37868314 Iné 41 492,00 € 03.02.2021 09.02.2021 08.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
17/2021/SPO Zmluva č. 17/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Materské centrum Úsmev 37839756 Iné 20 746,00 € 03.02.2021 09.02.2021 08.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
16/2021/SPO Zmluva č. 16/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany 36095087 Iné 10 372,50 € 03.02.2021 09.02.2021 08.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
11/2021/SPO Zmluva č. 11/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnoprávnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Samaria 42164729 Iné 18 670,50 € 03.02.2021 09.02.2021 08.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
9/2021/SPO Zmluva č. 9/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Pomoc obetiam násilia 31795382 Iné 10 372,50 € 03.02.2021 10.02.2021 09.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava 36361518 Iné 0,00 € 03.02.2021 19.02.2021 18.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 01.02.2021 02.02.2021 01.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 9141/2020 zo dňa 13.7.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 9141/2020 zo dňa 13.7.2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 01.02.2021 03.02.2021 02.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o poskytovaní elektronických služieb Zmluva o poskytovaní elektronických služieb Trnavský samosprávny kraj 37836901 DATALAN, a.s. 35810734 Iné 81 720,00 € 29.01.2021 09.02.2021 31.12.2021 08.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
30/2020/OSaP Zmluva o dielo 30/2020/OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 Bittner print s.r.o. 35736534 Iné 13 116,00 € 29.01.2021 19.02.2021 18.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
13/2021/NP Zmluva č. 13/2021/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Križovatky n.o. 37986767 Iné 158 916,00 € 26.01.2021 02.02.2021 01.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
37/2020/OSaP Zmluva o dielo 37/2020/OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 MP spol. s r.o. 00682497 Iné 9 597,60 € 26.01.2021 10.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2020-009-OEM Zmluva o zverení majetku do správy č. 2020-009-OEM Trnavský samosprávny kraj 37836901 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Iné 0,00 € 25.01.2021 26.01.2021 26.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2020-010-OEM Zmluva o zverení majetku do správy č. 2020-010-OEM Trnavský samosprávny kraj 37836901 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Iné 0,00 € 25.01.2021 26.01.2021 26.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
16/2021/NP Zmluva č. 16/2021/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 00683876 Iné 86 400,00 € 22.01.2021 27.01.2021 26.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Rybky 00309915 Iné 0,00 € 22.01.2021 10.02.2021 09.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
27/2021/NP Zmluva č. 27/2021/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. 45744688 Iné 67 584,00 € 21.01.2021 26.01.2021 25.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
05142/2020-OV-0250222/20-00 Protokol č. 05142/2020-OV-0250222/20-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský pozemkový fond 17335345 Iné 0,00 € 21.01.2021 10.02.2021 09.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 13 k rámcovej zmluve č. 121/2008/SHS zo dňa 31. decembra 2007 Dodatok č. 13 k rámcovej zmluve č. 121/2008/SHS zo dňa 31. decembra 2007 o dlhodobej spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave na území TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 SKAND Skalica, spol. s r.o. 34101560 Iné 0,00 € 20.01.2021 21.01.2021 31.12.2021 20.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
KŽP-PO4-SC411-2018-41/X861 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2018-41/X861 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ministerstvo životného prostredia SR 42181810 Iné 623 726,70 € 20.01.2021 28.01.2021 27.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 09202101 k Dohode o Voice VPN č. 0120041034 Dodatok č. 09202101 k Dohode o Voice VPN č. 0120041034 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 0,00 € 20.01.2021 01.02.2021 31.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
40/2020/OSaP Zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 40/2020/OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 Iné 4 948,80 € 20.01.2021 17.02.2021 31.10.2022 16.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »