Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
5/2021/NP Zmluva č. 5/2021/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 SENIOR PARK, n. o. 37986023 Iné 66 347,00 € 25.02.2021 02.03.2021 01.03.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
3/2021/NP Zmluva č. 3/2021/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Oáza života n.o. 37986147 Iné 18 840,00 € 25.02.2021 02.03.2021 01.03.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
9/2021/NP Zmluva č. 9/2021/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ad usum, n.o. 45736031 Iné 75 360,00 € 25.02.2021 02.03.2021 01.03.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
4/2021/NP Zmluva č. 4/2021/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Humanus, n.o. 37986988 Iné 56 520,00 € 25.02.2021 02.03.2021 01.03.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
8/2021/NP Zmluva č. 8/2021/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Senior dom Terézia n.o. 37986198 Iné 141 908,00 € 25.02.2021 02.03.2021 01.03.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby (strážna služba) Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby (strážna služba) Trnavský samosprávny kraj 37836901 Agentúra S + L s.r.o. 36266477 Iné 8 356,44 € 25.02.2021 01.03.2021 31.12.2022 28.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Nájomná zmluva Nájomná zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 36022047 Nájmy a prenájmy 1 631,50 € 23.02.2021 05.03.2021 31.12.2031 04.03.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2021-006-OÚ Zmluba o zverení majetku do správy č. 2021-006-OÚ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Iné 0,00 € 22.02.2021 23.02.2021 22.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2/2021/GA-DSS/T Zmluva č. 2/2021/GA-DSS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Gaudeamus- zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Iné 0,00 € 22.02.2021 05.03.2021 04.03.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o použití dotácie zo štátneho rozpočtu Zmluva o použití dotácie zo štátneho rozpočtu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola regionálneho rozvoja 00159174 Iné 5 000,00 € 19.02.2021 23.02.2021 22.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o. 51901366 Iné 0,00 € 19.02.2021 20.02.2021 31.12.2021 19.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Trnavský samosprávny kraj 37836901 LEKAMED, spol. s r.o. 36737607 Iné 0,00 € 18.02.2021 19.02.2021 31.12.2021 18.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o použití dotácie zo štátneho rozpočtu Zmluva o použití dotácie zo štátneho rozpočtu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany 00162442 Iné 2 500,00 € 17.02.2021 23.02.2021 22.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o použití dotácie zo štátneho rozpočtu Zmluva o použití dotácie zo štátneho rozpočtu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 Stavebné práce, opravárenské práce 5 000,00 € 17.02.2021 23.02.2021 22.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o použití dotácie zo štátneho rozpočtu Zmluva o použití dotácie zo štátneho rozpočtu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Iné 2 000,00 € 16.02.2021 23.02.2021 22.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2021-015-OÚ Zmluva o zverení majetku do správy č. 2021-015-OÚ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Iné 0,00 € 16.02.2021 17.02.2021 16.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o použití dotácie zo štátneho rozpočtu Zmluva o použití dotácie zo štátneho rozpočtu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická Gbely 17050456 Iné 4 800,00 € 15.02.2021 23.02.2021 22.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
1/2021/Jesienka-ŠZ/C Zmluva č. 1/2021/Jesienka-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum sociálnych služieb - Jesienka 00596264 Iné 0,00 € 12.02.2021 23.02.2021 22.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Nájomná zmluva Nájomná zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 36022047 Stavebné práce, opravárenské práce 1,00 € 11.02.2021 12.02.2021 31.12.2045 11.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke motorového vozidla Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke motorového vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Iné 0,00 € 11.02.2021 12.02.2021 11.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Nájomná zmluva Nájomná zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 36038351 Stavebné práce, opravárenské práce 590,00 € 10.02.2021 12.02.2021 11.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hana T. Iné 230,00 € 10.02.2021 19.02.2021 18.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
1/2021/SPO Zmluva č. 1/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 AS Spoločnosť Úsmev ako dar 17316537 Iné 33 193,00 € 08.02.2021 09.02.2021 08.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
14/2021/SPO Zmluva č. 14/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tenenet o.z. 42255015 Iné 33 193,00 € 08.02.2021 10.02.2021 09.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
486/2021 Zmluva o spolupráci 486/2021 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava 00165565 Iné 0,00 € 07.02.2021 08.02.2021 31.03.2021 05.03.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 08/2015/V-DSS/CP Dohoda o ukončení Zmluvy č. 08/2015/V-DSS/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Viničky- Zariadenie sociálnej služieb Nitra 00351776 Iné 285,27 € 05.02.2021 12.02.2021 11.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
BA/2020/330/55 Zmluva o zriadení vecného bremena č. BA/2020/330/55 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 36022047 Iné 432,65 € 04.02.2021 05.02.2021 08.03.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing Peter C. Iné 91 108,00 € 03.02.2021 04.02.2021 03.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2/2021/SPO Zmluva č. 2/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Otvorené srdce 37993551 Iné 36 528,00 € 03.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
13/2021/SPO Zmluva č. 13/2021/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum Koburgovo n.o. 45741034 Iné 29 044,00 € 03.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »