Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 30/2019/ROSA-DSS/T Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 30/2019/ROSA-DSS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Iné 0,00 € 15.04.2020 29.04.2020 28.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 5/2020 k Zmluve č. 07/2015/DSS/T Dodatok č. 5/2020 k Zmluve č. 07/2015/DSS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Iné 0,00 € 15.04.2020 29.04.2020 28.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 20/2019/ROSA-RS/A Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 20/2019/ROSA-RS/A o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Iné 0,00 € 15.04.2020 29.04.2020 28.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 24/2019/ROSA-DSS/C Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 24/2019/ROSA-DSS/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Iné 0,00 € 15.04.2020 29.04.2020 28.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o výpožičke motorového vozidla Zmluva o výpožičke motorového vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Patrik Voltmann Iné 0,00 € 15.04.2020 17.04.2020 30.09.2020 16.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku ev. č. povinného 07368/2020/OI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku ev. č. povinného 07368/2020/OI, ev. č. budúceho oprávneného 200412-0170000150-ZBZ_VB Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava / Ladislav S. 36361518 Iné 0,00 € 15.04.2020 23.05.2020 22.05.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mesto Trnava 00313114 Iné 708,40 € 15.04.2020 17.04.2020 23.06.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 24/2020/NP Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 24/2020/NP Trnavský samosprávny kraj 37836901 Spolok sv. Jána Almužníka, o.z. 50347667 Iné 32 760,00 € 14.04.2020 21.04.2020 20.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič PredsedaTTSK Zmluva
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 25/2020/NP Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 25/2020/NP Trnavský samosprávny kraj 37836901 Raná starostlivosť, n.o. 37886410 Iné 64 512,00 € 14.04.2020 21.04.2020 20.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hornex a. s. / Kaufland Slovenská republika v. o. s. / TM real s. r. o. / FORESPO CITY PARK a. s. 35802570/35790164/36758230/50017616 Iné 3,00 € 09.04.2020 15.04.2020 14.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1/2020/NP k Zmluve č. 21/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Dodatok č. 1/2020/NP k Zmluve č. 21/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum pre nevidiacich a slabozrakých Slovenska, n.o. 45743801 Iné 17 280,00 € 09.04.2020 17.04.2020 16.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1/2020/NP k Zmluve č. 12/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Dodatok č. 1/2020/NP k Zmluve č. 12/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Pokoj a Dobro 34003266 Iné 120 336,00 € 09.04.2020 17.04.2020 16.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1/2020/NP k Zmluve č. 18/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Dodatok č. 1/2020/NP k Zmluve č. 18/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Záujmové združenie Rodina 36093173 Iné 37 000,00 € 09.04.2020 17.04.2020 16.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1/2020/NP k Zmluve č. 23/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Dodatok č. 1/2020/NP k Zmluve č. 23/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Esther 42163129 Iné 124 416,00 € 09.04.2020 17.04.2020 16.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva č. 06-N/OAaVP/0618/2020 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti Zmluva č. 06-N/OAaVP/0618/2020 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská asociácia Bandy 50897152 Iné 3 000,00 € 09.04.2020 21.04.2020 20.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič PredsedaTTSK Zmluva
Dodatok č. 1/2020/NP k Zmluve č. 22/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Dodatok č. 1/2020/NP k Zmluve č. 22/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tenenet o.z. 42255015 Iné 32 640,00 € 09.04.2020 22.04.2020 21.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 CORVENIA, spol. s r.o. 52211118 Iné 1 620,00 € 08.04.2020 09.04.2020 08.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Memorandum o vzájomnej spolupráci pri príprave, realizácii a vyhodnotení procesu zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí stredných škôl v pôsobnosti TTSK, ktorý je súčasťou agendy národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti partic Memorandum o vzájomnej spolupráci pri príprave, realizácii a vyhodnotení procesu zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí stredných škôl v pôsobnosti TTSK, ktorý je súčasťou agendy národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti partic Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR 00151866 Iné 0,00 € 08.04.2020 10.04.2020 09.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
20/2020/NP Zmluva č. 20/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Poradensko- rehabilitačné centrum sluchovo postihnutých Trnavského kraja 42293022 Iné 12 000,00 € 08.04.2020 17.04.2020 16.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1/2020/NP k Zmluve č. 28/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Dodatok č. 1/2020/NP k Zmluve č. 28/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská arcidiecézna charita 35602619 Iné 86 400,00 € 08.04.2020 17.04.2020 16.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1/2020/NP k Zmluve č. 16/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Dodatok č. 1/2020/NP k Zmluve č. 16/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 00683876 Iné 86 400,00 € 08.04.2020 17.04.2020 16.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 15/2020/NP Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 15/2020/NP Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský červený kríž, územný spolok Senica 00416002 Iné 16 320,00 € 08.04.2020 21.04.2020 20.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič predseda TTSK Zmluva
Zmluva č. 4/2020/Jesienka-ŠZ/C Zmluva č. 4/2020/Jesienka-ŠZ/C Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum sociálnych služieb - Jesienka 00596264 Iné 1 067,32 € 08.04.2020 21.04.2020 20.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič PredsedaTTSK Zmluva
Dodatok č.1/2020 k Zmluve č. 28/2019/ZPB-Matulaya/C Dodatok č.1/2020 k Zmluve č. 28/2019/ZPB-Matulaya/C Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya 00604879 Iné 0,00 € 08.04.2020 25.04.2020 24.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb zo dňa 10.12.2018 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb zo dňa 10.12.2018 Trnavský samosprávny kraj 37836901 PhDr. Šefarová Iveta - ambulancia klinickej psychológie 34024930 Iné 0,00 € 08.04.2020 22.05.2020 21.05.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
02-PR/OAaVP/4418/2020 Zmluva č. 02-PR/OAaVP/4418/2020 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 AESCULAP - družstvo neštátnych zdravotníckych pracovníkov 36220655 Iné 4 000,00 € 07.04.2020 10.04.2020 09.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1/2020/NP k Zmluve č. 14/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Dodatok č. 1/2020/NP k Zmluve č. 14/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská asociácia sluchovo postihnutých 45010978 Iné 162 000,00 € 07.04.2020 15.04.2020 14.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 2/2020 k Zmluve č. 2/2019/CSS-JUH-DSS/C Dodatok č. 2/2020 k Zmluve č. 2/2019/CSS-JUH-DSS/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum sociálnych služieb- Juh 34056505 Iné 0,00 € 07.04.2020 17.04.2020 16.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
05-N/OAaVP/0618/2020 Zmluva č. 05-N/OAaVP/0618/2020 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Vlčkovce 00682209 Iné 1 000,00 € 07.04.2020 17.04.2020 16.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
11/2020/OSaP Zmluva o dielo č. 11/2020/OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 FBT Slovakia s.r.o. 50114255 Iné 35 519,54 € 06.04.2020 17.04.2020 16.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »