Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Dodatok č. 12 k rámcovej zmluve č. 122/2008/SHS zo dňa 31. decembra 2007 Dodatok č. 12 k rámcovej zmluve č. 122/2008/SHS zo dňa 31. decembra 2007 o dlhodobej spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave na území TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 SAD Dunajská Streda, a.s. 36245488 Iné 6 246 396,00 € 03.02.2020 08.02.2020 31.12.2020 07.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 12 k rámcovej zmluve č. 121/2008/SHS zo dňa 31. decembra 2007 Dodatok č. 12 k rámcovej zmluve č. 121/2008/SHS zo dňa 31. decembra 2007 o dlhodobej spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave na území TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 SKAND Skalica, spol.s.r.o. 34101560 Iné 1 350 108,00 € 03.02.2020 08.02.2020 31.12.2020 07.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
14/2020/SPO Zmluva č. 14/2020/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tenenet o.z. 42255015 Iné 33 193,00 € 31.01.2020 04.02.2020 31.01.2021 03.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
1/2020/Hrabiny-ŠZ/C Zmluva č. 1/2020/Hrabiny-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb Hrabiny 00647951 Iné 0,00 € 31.01.2020 07.02.2020 31.12.2020 06.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Memorandum o poskytnutí údajov Memorandum o poskytnutí údajov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 37836901 Iné 0,00 € 31.01.2020 08.02.2020 07.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALACRES s.r.o. 48247413 Iné 1,00 € 30.01.2020 31.01.2020 30.01.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Trnavský samosprávny kraj 37836901 CS, s.r.o. 44101937 Iné 0,00 € 30.01.2020 31.01.2020 30.01.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
3/2020/SPO Zmluva č. 3/2020/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Združenie STORM 37868314 Iné 41 492,00 € 30.01.2020 01.02.2020 31.01.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
17/2020/SPO Zmluva č. 17/2020/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Materské centrum Úsmev 37839756 Iné 20 746,00 € 30.01.2020 01.02.2020 31.01.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
6/2020/SPO Zmluva č. 16/2020/SPO o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany 36095087 Iné 8 298,00 € 30.01.2020 01.02.2020 31.01.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č.2 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní webovej stránky zo dňa 25.2.2019 Dodatok č.2 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní webovej stránky zo dňa 25.2.2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 sela origin s.r.o. 47481641 Iné 168,00 € 30.01.2020 31.01.2020 30.01.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 č. 852/2019 Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 č. 852/2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Iné 0,00 € 30.01.2020 05.02.2020 10.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2/2020/OSaP Kúpna zmluva č. 2/2020/OSaP na dodávku bicyklov Trnavský samosprávny kraj 37836901 CKD market s.r.o. 36232017 Iné 6 625,00 € 28.01.2020 30.01.2020 29.01.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
1/2020/8OSaP Zmluva o dielo č. 1/2020/8OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 mfarch, s.r.o. 43952003 Iné 6 840,00 € 28.01.2020 31.01.2020 30.01.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
2/2020/GA-RS/T Zmluva č. 2/2020/GA-RS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Gaudeamus- zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Iné 0,00 € 28.01.2020 04.02.2020 03.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alžbeta Petrovicsová, rod. Bedečová Iné 595,00 € 27.01.2020 08.02.2020 07.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z19-013-0080 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z19-013-0080 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. 00896225 Iné 0,00 € 24.01.2020 28.01.2020 27.01.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Z2020346_Z Kúpna zmluva č. Z2020346_Z Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hauerland spol s r.o. 35777885 Iné 3 290,00 € 23.01.2020 24.01.2020 23.01.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
13/2020/NP Zmluva č. 13/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Križovatky n.o. 37986767 Iné 103 320,00 € 16.01.2020 17.01.2020 16.01.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
72/2019/OSaP Zmluva o dielo č. 72/2019/OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 DRILL, s.r.o. 35966645 Iné 1 440,00 € 15.01.2020 22.01.2020 21.01.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
OU-TT-MPO-2019/039463 Dohoda č. OU-TT-MPO-2019/039463 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská republika - Okresný úrad Trnava 00151866002 Iné 0,00 € 14.01.2020 15.01.2020 14.01.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
27/2020/NP Zmluva č. 27/2020/NP o poskytnutí finančného príspveku na prevádzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. 45744688 Iné 67 200,00 € 13.01.2020 15.01.2020 14.01.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
28/2020/NP Zmluva č. 28/2020/NP o poskytnutí finančného príspveku na prevádzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská arcidiecézna charita 35602619 Iné 48 720,00 € 13.01.2020 15.01.2020 14.01.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 0,00 € 13.01.2020 15.01.2020 14.01.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o poskytovaní reklamného priestoru Zmluva o poskytovaní reklamného priestoru Trnavský samosprávny kraj 37836901 Happy Agency, s.r.o. 51104199 Iné 500,00 € 13.01.2020 24.01.2020 31.12.2020 23.01.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o poskytnutí vysielacieho času Zmluva o poskytnutí vysielacieho času Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská produkčná s.r.o. 50383469 Iné 2 048,00 € 13.01.2020 24.01.2020 31.12.2020 23.01.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
26/2020/NP Zmluva č. 26/2020/NP o poskytnutí finančného príspveku na prevádzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o. 51258765 Iné 73 280,00 € 10.01.2020 15.01.2020 14.01.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
25/2020/NP Zmluva č. 25/2020/NP o poskytnutí finančného príspveku na prevádzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Raná starostlivosť, n. o. 37886410 Iné 48 525,00 € 10.01.2020 15.01.2020 14.01.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
22/2020/NP Zmluva č. 22/2020/NP o poskytnutí finančného príspveku na prevádzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tenenet o.z. 42255015 Iné 30 720,00 € 09.01.2020 15.01.2020 14.01.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Z201937570_Z Zmluva o dielo č. Z201937570_Z Trnavský samosprávny kraj 37836901 DATALAN, a.s. 35810734 Iné 84 997,99 € 08.01.2020 11.01.2020 28.02.2020 10.01.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
« 1 2 3 »