Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
024-3-ŠP/2019 Zmluva č. 024-3-ŠP/2019 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Florbal centrum Skalica 42294452 Iné 500,00 € 10.10.2019 12.10.2019 11.10.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
13-N/OKaŠ/0618/2019 Zmluva č. 13-N/OKaŠ/0618/2019 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie Trnavská 13 36088277 Iné 5 000,00 € 10.10.2019 15.10.2019 14.10.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
022-N/ŠP/0618/2019 Zmluva č. 022-N/ŠP/0618/2019 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mesto Skalica 00309982 Iné 5 000,00 € 10.10.2019 11.10.2019 21.10.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 2/DZ SKATB007 Dodatok č. 2/DZ SKATB007 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 Iné 0,00 € 10.10.2019 18.10.2019 22.10.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mesto Hlohovec 00312509 Iné 5 884,91 € 10.10.2019 19.10.2019 22.10.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
01/2019/OVZ Zmluva č. 01/2019/OVZ o vzájomnej spolupráci a poskytovaní služieb Trnavský samosprávny kraj 37836901 DIGITEL, s.r.o. 46146997 Iné 26 400,00 € 10.10.2019 30.10.2019 29.10.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
140889 08U02 Zmluva č. 140889 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Environmentálny fond 30796491 Iné 36 200,00 € 10.10.2019 31.10.2019 30.10.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
62/2019/OSaP Zmluva o dielo č. 62/2019/OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 pro4CE s.r.o. 35804831 Iné 61 874,40 € 09.10.2019 16.10.2019 15.10.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
023-N/ŠP/0618/2019 Zmluva č. 023-N/ŠP/0618/2019 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Veľké Úľany 00306282 Iné 2 000,00 € 09.10.2019 16.10.2019 15.10.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
3-N/ŠP/0618/2019 Zmluva č. 3-N/ŠP/0618/2019 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti Trnavský samosprávny kraj 37836901 Jazdecký klub NAPOLI, s.r.o. 44597185 Iné 5 000,00 € 08.10.2019 09.10.2019 08.10.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
03/a-ŠP-B/2019 Zmluva č. 03/a-ŠP-B/2019 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR, 00151866 Iné 400,00 € 08.10.2019 17.10.2019 16.10.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
13/K/PV/2019 Zmluva č. 13/K/PV/2019 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mesto Senica 00309974 Iné 2 500,00 € 08.10.2019 23.10.2019 22.10.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
025-N/ŠP/0618/2019 Zmluva č. 025-N/ŠP/0618/2019 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti Trnavský samosprávny kraj 37836901 Šachový klub Skalica 36092762 Iné 1 000,00 € 07.10.2019 09.10.2019 08.10.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
27/2019/ROSA-DSS/T Zmluva č. 27/2019/ROSA-DSS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Iné 0,00 € 07.10.2019 18.10.2019 17.10.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
26/2019/ROSA-DSS/T Zmluva č. 26/2019/ROSA-DSS/T Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Iné 0,00 € 07.10.2019 18.10.2019 17.10.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
01-N/OAOČ/0618/2019 Zmluva č. 01-N/OAOČ/0618/2019 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti Trnavský samosprávny kraj 37836901 NOVÉ ČESKO, nadační fond 24697486 Iné 19 500,00 € 07.10.2019 06.11.2019 05.11.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Memorandum o partrnerstve a vzájomnej spolupráci Memorandum o partrnerstve a vzájomnej spolupráci Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Iné 0,00 € 04.10.2019 08.10.2019 07.10.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Memorandum o partrnerstve a vzájomnej spolupráci Memorandum o partnerstve a vzájomnej spolupráci Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiílovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave 00397687 Iné 0,00 € 04.10.2019 09.10.2019 08.10.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Memorandum o partrnerstve a vzájomnej spolupráci Memorandum o partnerstve a vzájomnej spolupráci Trnavský samosprávny kraj 37836901 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 36078913 Iné 0,00 € 04.10.2019 09.10.2019 08.10.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Rámcová zmluva o vkladových účtoch s individuálnym úročením Rámcová zmluva o vkladových účtoch s individuálnym úročením Trnavský samosprávny kraj 37836901 Štátna pokladnica 36065340 Iné 0,00 € 04.10.2019 23.10.2019 22.10.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Trnavský samosprávny kraj 37836901 GRANDEN s.r.o. 35865628 Iné 0,00 € 03.10.2019 08.10.2019 07.10.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
14/K/PV/2019 Zmluva č. 14/K/PV/2019 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Boomer, s.r.o. 47485680 Iné 1 500,00 € 03.10.2019 12.10.2019 11.10.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
17/2019/OSaP Kúpna zmluva č. 17/2019/OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Zavar 00313203 Iné 64,96 € 03.10.2019 16.10.2019 15.10.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
4-N/OKaŠ/0618/2019 Zmluva č. 4-N/OKaŠ/0618/2019 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti Trnavský samosprávny kraj 37836901 Európsky vinársky rytiersky stav 36075027 Iné 2 000,00 € 02.10.2019 08.10.2019 07.10.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Z201929157_Z Kúpna zmluva č. Z201929157_Z Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 Iné 10 715,40 € 01.10.2019 08.10.2019 01.10.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 1/2019/CKF k Zmluve č. 3/2019/CFK o poskytnutí finančných prostriedkov na technické zabezpečenie pre likvidáciu následkov prívalových ďažďov a povodní Dodatok č. 1/2019/CKF k Zmluve č. 3/2019/CFK o poskytnutí finančných prostriedkov na technické zabezpečenie pre likvidáciu následkov prívalových ďažďov a povodní Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Malženice 00312762 Iné 0,00 € 01.10.2019 11.10.2019 10.10.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
5519001385 Poistná zmluva pre havarijne poistenie motorových vozidiel č. 5519001385 Trnavský samosprávny kraj 37836901 KOOPERATIVA poist'ovna, a.s. Vienna Insurance Group / PREMIUM Insurance Company Limited 00585441/50659669 Iné 540 756,32 € 30.09.2019 01.10.2019 30.09.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
1009900845 Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb č. 1009900845 Trnavský samosprávny kraj 37836901 KOOPERATIVA poist'ovna, a.s. Vienna Insurance Group / PREMIUM Insurance Company Limited 00585441/50659669 Iné 967 825,20 € 30.09.2019 01.10.2019 30.09.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
3559005984 Poistná zmluva pre poistenie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevázdkou motorového vozidla č. 3559005984 Trnavský samosprávny kraj 37836901 KOOPERATIVA poist'ovna, a.s. Vienna Insurance Group / PREMIUM Insurance Company Limited 00585441/50659669 Iné 228 642,56 € 30.09.2019 01.10.2019 30.09.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
011-N/ŠP/0618/2019 Zmluva č. 011-N/ŠP/0618/2019 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti Trnavský samosprávny kraj 37836901 OZ CIBULÁK 42165270 Iné 1 500,00 € 30.09.2019 02.10.2019 01.10.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »