Zmluva č. Zmluva č. 22/2021/SOŠPRaSSe

Obstarávateľ
 • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho-Tótha 31/5, Senica
 • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
 • Podpísal: Rapantová, Danica, Ing.
 • Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: Zmluva č. 22/2021/SOŠPRaSSe
 • Názov zmluvy: dodávanie osobných ochranných prostriedkov
 • Dátum uzavretia: 16.08.2021
 • Dátum účinnosti: 16.08.2021
 • Dátum platnosti do: 31.07.2022
 • Celková hodnota: 10 613,45 €
 • Dátum zverejnenia: 16.08.2021
 • Poznámka: V Čl. IX Záverečné ustanovenia v ods. 1) je uvedené, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 9. 8. 2021 do 31. 7. 2022 a podľa ods. 6) v Čl. IX, táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Na stiahnutie
Tlačiť Potvrdenie