Zmluva č. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

Obstarávateľ
 • Názov: Trnavský samosprávny kraj
 • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
 • Podpísal: Mgr. Jozef Viskupič
 • Funkcia: Predseda TTSK
Informácie o zmluve
 • Kategória: Iné
 • Číslo zmluvy: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
 • Názov zmluvy: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
 • Dátum uzavretia: 19.10.2018
 • Dátum účinnosti: 25.10.2018
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 0,00 €
 • Dátum zverejnenia: 24.10.2018
 • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Kúpna zmluva Parcela registra C č. 250/7 zastavané plochy a nádvoria Trnavský samosprávny kraj Ladislav J. 658,40 € 17.05.2011 Zmluva
Kúpna zmluva prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Trnavský samosprávny kraj Lukáš M. 1 638,00 € 02.06.2011 Zmluva
Kúpna zmluva prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Trnavský samosprávny kraj PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. 34142941 21 633,30 € 31.08.2011 Zmluva
Kúpna zmluva Dodanie a montáž vnútorného vybavenia do posilňovne pre DSS Zavar v rámci projektu- Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar Trnavský samosprávny kraj POZIT s.r.o. 36617563 21 173,65 € 05.10.2011 Zmluva
Kúpna zmluva Predaj nehnuteľnosti Trnavský samosprávny kraj Golf Club Welten, Báč 113 37995324 33 194,00 € 14.11.2011 16.11.2011 15.11.2011 Zmluva
Kúpna zmluva Predaj nehnuteľnosti Trnavský samosprávny kraj Jaroslav D. 25 150,00 € 16.11.2011 17.11.2011 16.11.2011 Zmluva
Kúpna zmluva Predaj nehnuteľnosti Trnavský samosprávny kraj Rastislav B. 22 000,00 € 16.11.2011 17.11.2011 16.11.2011 Zmluva
Kúpna zmluva poškodené motorové vozidlo- zvyšky vozidla Volkswagen Passat 3.2 V6 Trnavský samosprávny kraj AutoBezděk s.r.o., Drahany 169, Prostějov 29273528 2 510,00 € 14.11.2011 22.11.2011 21.11.2011 Zmluva
Kúpna zmluva Dodanie kuchynského vybavenia pre DSS Zavar Trnavský samosprávny kraj Satina Elektro s.r.o., Hlavná 929/6, Galanta 45590788 608,00 € 21.11.2011 22.11.2011 21.11.2011 Zmluva
Kúpna zmluva Predaj nehnuteľnosti Trnavský samosprávny kraj Matúš K. 19 001,00 € 21.11.2011 Zmluva
Kúpna zmluva Predaj nehnuteľnosti Trnavský samosprávny kraj Ján Takács, Vojtech Bende 20 700,00 € 22.11.2011 25.11.2011 24.11.2011 Zmluva
Kúpna zmluva Propagačné materiály projektu ITE pre pilotný projekt s názvom Ďeň zelenej energie Trnavský samosprávny kraj RJAR s.r.o., Koreničova 7, Bratislava 43985637 4 974,00 € 28.11.2011 03.12.2011 02.12.2011 Zmluva
Kúpna zmluva Predaj nehnuteľnosti Trnavský samosprávny kraj Iveta P. 7 900,00 € 30.11.2011 06.12.2011 05.12.2011 Zmluva
Kúpna zmluva výpočtová technika Trnavský samosprávny kraj NEW HESO-COM spol. s.r.o., Sládkovičova 32, Trnava 34111522 2 726,40 € 22.12.2011 23.12.2011 22.12.2011 Zmluva
Kúpna zmluva predaj nehnuteľnosti, l.v. č. 424, stavba so súp. č. 209 postavená na parcele č. 336/2, k.ú. Báč Trnavský samosprávny kraj Golf Club Welten, Báč 113 37995324 1,00 € 05.03.2012 08.03.2012 07.03.2012 Zmluva
Kúpna zmluva fóliová hala Trnavský samosprávny kraj ADAX, spol. s.r.o., Nám priateľstva 32, Dunajská Streda 31409415 1 000,00 € 19.03.2012 20.03.2012 19.03.2012 Zmluva
Kúpna zmluva technické vybavenie pre zriadenie Laboratória pre meranie deformačného prúdu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Quintec s.r.o. 36738964 3 987,60 € 23.04.2012 26.04.2012 25.04.2012 Zmluva
Kúpna zmluva Pilotný projekt na spoluúčasti na zriadení demonštračného tematického pavilónu využívania inteligentnej energie a obnoviteľných zdrojov na SOŠE v Trnave Trnavský samosprávny kraj 37836901 Quintec s.r.o. 36738964 6 228,00 € 23.04.2012 26.04.2012 25.04.2012 Zmluva
Kúpna zmluva predaj nehnuteľností Trnavský samosprávny kraj 37836901 NÉMETH LIFT s.r.o. 31426310 651 000,00 € 10.05.2012 15.05.2012 14.05.2012 Zmluva
Kúpna zmluva hnuteľný majetok- dopravné značenia Trnavský samosprávny kraj 37836901 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 1,00 € 08.06.2012 13.06.2012 12.06.2012 Zmluva
Kúpna zmluva predaj nehnuteľností v k.ú. Piešťany Trnavský samosprávny kraj 37836901 TAX- AUDIT Slovensko, spol. s.r.o. 36219835 485 000,00 € 02.07.2012 04.07.2012 03.07.2012 Zmluva
Kúpna zmluva 800 ks listnatých kríkov, 150 ks ihličnatých drevín, 50 ks vzrastlých stromov v organizáciách v zriadovateľskej pôsobnosti TTSK vrátane plošných úprav terénu, ošetrovania zelene a likvidácie drevnatej hmoty Trnavský samosprávny kraj 37836901 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 6 999,80 € 01.08.2012 14.09.2012 13.09.2012 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva parc. 73/2 ost. plochy o výmere 33 m2 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Rudolf Gróf 770,00 € 19.09.2012 21.09.2012 20.09.2012 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva predaj nehnuteľnosti, parc. C- zastavané plochy a nádvoria Trnavský samosprávny kraj 37836901 Jozef Ábel 1 180,00 € 10.12.2012 12.12.2012 11.12.2012 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Dodanie a montáž informačných a komunikačných technológií Trnavský samosprávny kraj 37836901 MIVASOFT, spol. s.r.o. 36289906 70 503,34 € 30.01.2013 31.01.2013 30.01.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva nehnuteľnosť v k.ú. Dunajská Streda parcela č. 3404/17 o výmere 1132 m2 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALTA & CS s.r.o. 36251232 19 250,00 € 02.01.2012 03.01.2012 02.01.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva kúpa nehnuteľností a pozemkov Trnavský samosprávny kraj 37836901 MH Invest s.r.o. 36724530 100,00 € 31.01.2013 02.02.2013 01.02.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva parcela č. 265/91 a ostatné plochy o výmere 21m2 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Horný Bar 00305421 510,00 € 13.02.2013 16.02.2013 15.02.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva zastavané plochy a nádvoria Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Andrea Zveřinová 469,92 € 18.02.2013 28.02.2013 27.02.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva predaj nehnuteľností Trnavský samosprávny kraj 37836901 Fuel, spol. s.r.o. 18048803 1 032 000,00 € 23.05.2013 31.05.2013 30.05.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva listnaté a ihličnaté dreviny Trnavský samosprávny kraj 37836901 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 4 999,47 € 20.05.2013 31.05.2013 30.05.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva predaj nehnuteľnosti Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mesto Skalica 00309982 500,00 € 10.06.2013 27.06.2013 26.06.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva dodanie a montáž nábytku Trnavský samosprávny kraj 37836901 A. DOM, spol. s.r.o. 34116516 106 560,00 € 09.07.2013 11.07.2013 10.07.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva predaj nehnuteľnosti Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ľudovít Bilický 4 300,00 € 24.07.2013 30.07.2013 29.07.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva zastavané plochy a nádvoria, záhrady Trnavský samosprávny kraj 37836901 Pavol Cáfal, Mária Cáfalová 26 372,00 € 31.07.2013 02.08.2013 01.08.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva dopravné značenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Národná dialničná spoločnosť, a.s. 35919001 1,20 € 11.09.2013 14.09.2013 13.09.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva hnuteľný majetok Trnavský samosprávny kraj 37836901 NsP Dunajská Streda, a.s. 44455356 1,00 € 17.09.2013 20.09.2013 19.09.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva hnuteľný majetok Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 90,00 € 10.09.2013 21.09.2013 20.09.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva HP ProBook 4520s, HP ProBook 6440b, HP Pro3010 MT Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom a.s. 35763469 90,00 € 10.09.2013 26.09.2013 25.09.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva hnuteľný majetok Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta 44452519 1,00 € 30.09.2013 09.10.2013 08.10.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva hnuteľný majetok Trnavský samosprávny kraj 37836901 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica a.s. 44444761 1,00 € 22.10.2013 24.10.2013 23.10.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva nehnuteľný majetok Trnavský samosprávny kraj 37836901 Anna Oceláková 255,00 € 30.10.2013 01.11.2013 31.10.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva predaj nehnuteľnosti Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mesto Senica 00309974 23 100,00 € 06.11.2013 07.11.2013 06.11.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Prevod novovytvoreného pozemku reg. "C", parc. č. 51/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2 v k.ú. Skalica Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mesto Skalica 00309982 505,00 € 29.10.2013 13.11.2013 12.11.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
kúpna zmluva Prevod nehnuteľností v k.ú. Križovany nad Dudváhom, evidovaných Správou katastra Trnava na LV č. 835 ako - parcela reg. „C“ č. 176/2 zast. plochy a nádvoria o výmere 1109 m², a stavba - rodinný dom s.č. 4 postavený na parc. č. 176/2 s príslušenstvom Trnavský samosprávny kraj 37836901 Františka Bašovská 91 031,00 € 05.11.2013 13.11.2013 12.11.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. 31331131 3 917,76 € 09.12.2013 17.12.2013 16.12.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva kancelársky nábytok Trnavský samosprávny kraj 37836901 Varez Interier, spol. s.r.o. 36243370 2 622,00 € 12.12.2013 17.12.2013 16.12.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. 31331131 3 403,98 € 17.01.2014 23.01.2014 22.01.2014 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. 31331131 3 042,26 € 17.01.2014 23.01.2014 22.01.2014 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva parc. reg. C, č. 9004, zastavané plochy a nádvoria Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mesto Trnava 00313114 220,00 € 31.01.2014 13.02.2014 12.02.2014 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva dopravné značenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Národná dialničná spoločnosť, a.s. 35919001 1,00 € 13.02.2014 19.02.2014 18.02.2014 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva dopravné značenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Národná dialničná spoločnosť, a.s. 35919001 1,00 € 13.02.2014 19.02.2014 18.02.2014 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva kúpa a výsadba drevín Trnavský samosprávny kraj 37836901 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 19 999,90 € 12.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva pozemok registra C parcela č. 55/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 86m² Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mesto Galanta 00305936 4 620,00 € 15.05.2014 21.05.2014 20.05.2014 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Škoda Superb 2 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Zoltán Földes 1 575,00 € 02.07.2014 03.07.2014 02.07.2014 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva parcela registra "C" parc. č. 176/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 88m² Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Križovany nad Dudváhom 00682187 1 569,04 € 04.07.2014 08.07.2014 07.07.2014 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva parc. č. 2838/1 vinice o výmere 643 m², parc. č. 2838/2 trvalé trávnaté porastyo výmere 101 m², parc. č. 2838/3 vinice o výmere 226 m², parc. č. 2839 zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m² Trnavský samosprávny kraj 37836901 Anton Madák 970,00 € 09.07.2014 11.07.2014 10.07.2014 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva vlastnícke právo k nehnuteľnému majetku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 1,00 € 25.08.2014 29.08.2014 28.08.2014 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva k.ú. Dolné Topoľníky, LV č. 1102, parcely registra C- a- parc. č. 2537/28 ost. plochy o výmere 639m², b- parc. č. 2537/29 ost. plochyo výmere 639m², c- parc.č. 2537/30 ost. plochy o výmere 639m², d- parc.č. 2537/31 ost. plochy o výmere 639m² Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Topoľníky 00305740 38 340,00 € 22.09.2014 30.09.2014 29.09.2014 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva nebytový priestor na prízemí budovy so súp. č. 908 SČK, na pozemku parc. č. 2004/2 a 2004/8 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Igor Rečka 50 687,12 € 03.10.2014 07.10.2014 06.10.2014 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva parc. č.1704, záhrady o výmere 101m² Trnavský samosprávny kraj 37836901 Elhadi Touati 2 912,35 € 06.10.2014 08.10.2014 07.10.2014 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva parcela reg. E. parc. č. 5895/1 orná pôda o výmere 117m² Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tax-Audit Slovensko, spol. s r.o. 36219835 3 070,00 € 07.11.2014 13.11.2014 12.11.2014 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná- Holice Trnavský samosprávny kraj 37836901 Národná dialničná spoločnosť, a.s. 35919001 71 522,98 € 16.12.2014 20.12.2014 19.12.2014 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva zastavané plochy a nádvoria Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ján Daniš 3 691,20 € 27.01.2015 31.01.2015 30.01.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva zastavané plochy a nádvoria Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mesto Skalica 00309982 545,00 € 28.01.2015 04.02.2015 03.02.2015 Ing. Ľuboš Dušek Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k.ú. Voderady, zastavané plochy a nádvoria o výmere 715m² Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tinama, s.r.o. 35889969 15 000,00 € 18.02.2015 21.02.2015 20.02.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva zastavané plochy a nádvoria Trnavský samosprávny kraj 37836901 Karol Mikóczi 4 280,00 € 09.03.2015 11.03.2015 10.03.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva gigaset Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,00 € 17.04.2015 24.04.2015 23.04.2015 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Zmluva
Kúpna zmluva Gigaset- slúchadlo Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,00 € 17.04.2015 24.04.2015 23.04.2015 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Zmluva
Kúpna zmluva garáže, zastavané plochy a nádvoria Trnavský samosprávny kraj 37836901 Peter Majka 30 200,00 € 15.05.2015 19.05.2015 18.05.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva listnaté kríky, ihličnanté dreviny a vzrastlé stromy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 19 999,90 € 19.05.2015 21.05.2015 20.05.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva parcela registra C, parc. č. 1428/24 ostatné plochy o výmere 2636 m² Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Pavol Lovecký, Ing. Olga Lovecká 25 246,00 € 23.05.2015 28.05.2015 27.05.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva parcela reg. C, zastavané plochy a nádvoria o výmere 12999m² Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 1 070,00 € 21.05.2015 29.05.2015 28.05.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva zastavané plochy a nádvoria, stavba Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stakotra Manufactoring, s.r.o. 00680509 22 050,00 € 01.06.2015 06.06.2015 05.06.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Rekonštrukcia a oprava podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy Gymnázia F.V.Sasinka v Skalici Trnavský samosprávny kraj 37836901 My Dva Group Slovakia, s.r.o. 35937548 22 327,24 € 08.06.2015 11.06.2015 10.06.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva informačné a komunikačné technológie (IKT vybavenie) Trnavský samosprávny kraj 37836901 Averis, s.r.o. 47547472 35 940,00 € 10.06.2015 12.06.2015 11.06.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva PC sada HP Compaq 6000 Elite s príslušenstvom Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,60 € 30.06.2015 03.07.2015 02.07.2015 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Zmluva
Kúpna zmluva hnuteľný majetok- dopravné značenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Národná dialničná spoločnosť, a.s. 35919001 1,00 € 22.07.2015 31.07.2015 30.07.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva zastavané plochy a nádvoria o výmere 308m² Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Zavar 00313203 5 800,00 € 28.07.2015 01.08.2015 31.07.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva zastavané plochy a nádvoria Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alena Holubová, rod. Svíčková 55 700,00 € 05.10.2015 08.10.2015 07.10.2015 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva záhrady a zastavané plochy a nádvoria Trnavský samosprávny kraj 37836901 Lekáreň pri Váhu Piešťany s.r.o. 46231382 53 500,00 € 06.10.2015 09.10.2015 08.10.2015 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Predaj nehnuteľnosti - trafostanica Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 11 400,00 € 15.10.2015 27.10.2015 26.10.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva pozemky a stavba Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alžbeta Albertová, rod. Slováková 109 600,00 € 02.12.2015 04.12.2015 03.12.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva zastavané plochy a nádvoria a stavba Trnavský samosprávny kraj 37836901 Fenix Development, s.r.o. 48232653 801 000,00 € 08.12.2015 11.12.2015 10.12.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva zastavané plochy a nádvoria Trnavský samosprávny kraj 37836901 JUDr. Daniela Vargová, Csaba Géza Varga 243 760,00 € 16.12.2015 19.12.2015 18.12.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva zastavané plochy a ostatné plochy v celkovej výmere 3586 m² Trnavský samosprávny kraj 37836901 Adrián Sánka 290 100,00 € 18.12.2015 29.12.2015 28.12.2015 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva zastavané plochy a nádvoria o výmere 215m² Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Katarína Michalíková, rod. Hrnčiriková 777,18 € 12.01.2016 16.01.2016 15.01.2016 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva zastavané plochy a nádvoria o výmere 215m² Trnavský samosprávny kraj 37836901 Branislav Martinkovič, Janetta Martinkovičová, rod. Malobická 959,15 € 12.01.2016 16.01.2016 15.01.2016 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva zastavané plochy a nádvoria o výmere 215m² Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ivan Slávik, Jana Sláviková, rod. Micháliková 771,57 € 12.01.2016 16.01.2016 15.01.2016 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m² Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Milan Augustin, Mgr. Mária Augustinová, rod. Hlbocká 1 113,54 € 12.01.2016 16.01.2016 15.01.2016 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva zastavané plochy a nádvoria o výmere 215m² Trnavský samosprávny kraj 37836901 Beáta Juríčková, rod. Juríčková 303,74 € 12.01.2016 16.01.2016 15.01.2016 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva zastavané plochy a nádvoria a stavby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Školské hospodárstvo- Búšlak, spol. s.r.o. 34122940 64 200,00 € 01.02.2016 04.02.2016 03.02.2016 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva zastavané plochy a nádvoria a stavba Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Prevužňák 3 940,00 € 01.02.2016 05.02.2016 04.02.2016 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva k.ú. Okoč, LV č. 19, A- parcely registra "C"- zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 274 o výmere 821 m², parc. č. 275 o výmere 23m² B- stavby- súpis. č. 84 na parc. č. 274- rodinný dom a stavba so súp. č. 1175 na parcele č. 275- vedľajšia stavba Trnavský samosprávny kraj 37836901 Zoltán Németh, Aneta Némethová, rod. Vörösová 48 000,00 € 27.04.2016 30.04.2016 29.04.2016 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva k.ú. Voderady, l.v. č. 905, parc. reg. "C": parc. č. 1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3442m², parc. č. 250/4 zast. plochy a nádvoria o výmere 215m², parc. č. 266/1 zast. plochy a nádvoria o výmere 500m², Trnavský samosprávny kraj 37836901 Bohdal, s.r.o. 47410531 Iné 1 910 000,00 € 05.08.2016 10.08.2016 09.08.2016 Mgr. Jozef Behul Riaditeľ sekcie riadenia Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva l.v. č. 2056- parcela reg. "C"- parc. č. 2533 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1191 m², stavba- dielňa bez súp. č. na pozemku parc.č. 2533, l.v. č. 2929- parc. reg. "C", parc. č. 2542/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2118m², Trnavský samosprávny kraj 37836901 Evelína Kouraichi, rod. Canakyová Iné 200 451,00 € 23.08.2016 25.08.2016 24.08.2016 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva k.ú. Vrbové, l.v. č. 2056- parc. reg. "C"- č. 2529- zastav. plochy a nádvoria o výmere 152m², parc. č. 2530 zastav. plochy a nádvoria o výmere 51m², parc. č. 2532 zastav. plochy a nádvoria o výmere 809m², Trnavský samosprávny kraj 37836901 FAVAB s.r.o. 31331378 Iné 120 500,00 € 30.08.2016 01.09.2016 31.08.2016 Ing. Ľuboš Dušek riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva l.v. č. 1902, parc. reg. "E", parc. č. 1124 orná pôda o výmere 290 m² Trnavský samosprávny kraj 37836901 JUDr. Jana Štulrajterová Iné 3 900,00 € 11.11.2016 17.11.2016 16.11.2016 Mgr. Jozef Behul Riaditeľ sekcie riadenia Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva l.v. č, 7047, pozemky- parcely registra "C" o celkovej výmere 166 m² Trnavský samosprávny kraj 37836901 inwest s.r.o. 36794538 Iné 23 300,00 € 02.03.2017 08.03.2017 07.03.2017 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva LV č. 2477- stavba- budova SPV súp. č. 804 na parc. č. 5718/48, parc. reg. "C", parc. č. 5718/48 zastavané plochy a nádvoria o výmere 647m², parc. reg. "C". parc. č. 5718/62 ostatné plochy o výmere 324m² Trnavský samosprávny kraj 37836901 Marián Hrica Iné 36 000,00 € 27.04.2017 29.04.2017 28.04.2017 Ing. Ľuboš Dušek Riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Piešťany, obec Piešťany, k. ú. Piešťany, evidovaných v katastri nehnuteľností katastrálnym odborom Okresného úradu Piešťany na LV č. 9934 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Lason, s.r.o. 36547611 Iné 170 000,00 € 26.07.2017 01.08.2017 31.07.2017 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva parc. č. 3190/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2034 m2, parc. č. 3191/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 495 m2 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Daniel Hucovič Iné 130 000,00 € 14.08.2017 24.08.2017 23.08.2017 Mgr. Jozef Behul Riaditeľ sekcie riadenia Úradu TTSK Zmluva
Kúpna zmluva nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Okoč, na LV č. 609, o výmere 727 m² Trnavský samosprávny kraj 37836901 Edmund Fábianffy Iné 90 000,00 € 28.08.2017 05.09.2017 04.09.2017 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva parcely reg. "C"- parcela č. 606/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 68 m², parc. č. 606/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m², parc. č. 606/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 29m² nachádzajúce sa v k.ú. Veľké Kostoľany na LV č. 1444 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Veľké Kostoľany 00313149 Iné 1,00 € 23.02.2018 27.02.2018 26.02.2018 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Občerstvenie na stretnuntia konané v rámci cezhraničných projektov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb 91854 Iné 3 402,29 € 02.05.2018 03.05.2018 02.05.2018 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva novovytvorené pozemky parc. reg.. "C", parc. č. 213 ostatné plochy s výmerou 757 m² a parc. č. 214 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 99 m² Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Sap 00305693 Iné 2,00 € 02.05.2018 10.05.2018 09.05.2018 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva novovytvorené pozemky parc. reg.. "C", parc. č. 213 ostatné plochy s výmerou 757 m² a parc. č. 214 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 99 m² Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Sap 00305693 Iné 2,00 € 02.05.2018 10.05.2018 09.05.2018 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Predaj nehnuteľnosti Trnavský samosprávny kraj 37836901 Martin Lukáč a manželka Ružena Lukáčová Iné 1 696,00 € 17.05.2018 01.06.2018 31.05.2018 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK 11833866 Iné 7 200,00 € 06.08.2018 16.08.2018 15.08.2018 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mário Oravec, Monika Oravcová rod. Brezíková Iné 1 875,00 € 02.08.2018 18.08.2018 17.08.2018 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva o kúpe motorového vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 MTOP, spol. s.r.o. 36767484 Iné 8 001,00 € 04.09.2018 05.09.2018 04.09.2018 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 inwest s.r.o. 36794538 Iné 10 600,00 € 08.01.2019 11.01.2019 10.01.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo 00168840 Iné 97 000,00 € 11.04.2019 13.04.2019 12.04.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Iné 470,40 € 07.05.2019 10.05.2019 09.05.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Marianna Ručkayová Iné 280,00 € 06.05.2019 10.05.2019 09.05.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Jaroslav Áč Iné 600,00 € 09.05.2019 14.05.2019 13.05.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Jozef H./Alžbeta H. Iné 24 850,00 € 13.05.2019 17.05.2019 16.05.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Arboria Land Development,s.r.o. 50265041 Iné 9 380,00 € 15.05.2019 25.05.2019 24.05.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hletko M./Hletková I. Iné 46,00 € 31.07.2019 03.08.2019 02.08.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mesto Hlohovec 00312509 Iné 5 884,91 € 10.10.2019 19.10.2019 22.10.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALTRON SK, a.s. 31354521 Iné 88 434,00 € 29.10.2019 05.11.2019 04.11.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Šterusy 00800163 Iné 1,00 € 29.10.2019 09.11.2019 08.11.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Rečové centrum a arteterapie 51920832 Iné 650,00 € 28.11.2019 03.12.2019 02.12.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Letisko Piešťany, a.s. 36266906 Iné 202 856,38 € 27.12.2019 28.12.2019 27.12.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Prietrž 00309869 Iné 1,00 € 02.01.2020 09.01.2020 08.01.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vladimír Lukáčik Iné 670,00 € 03.01.2020 09.01.2020 08.01.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alžbeta Petrovicsová, rod. Bedečová Iné 595,00 € 27.01.2020 08.02.2020 07.02.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 COOP Jednota Trnava 00168921 Iné 1 930,00 € 13.03.2020 20.03.2020 19.03.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 CORVENIA, spol. s r.o. 52211118 Iné 1 620,00 € 08.04.2020 09.04.2020 08.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hornex a. s. / Kaufland Slovenská republika v. o. s. / TM real s. r. o. / FORESPO CITY PARK a. s. 35802570/35790164/36758230/50017616 Iné 3,00 € 09.04.2020 15.04.2020 14.04.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Šoporňa 00306207 Iné 1,00 € 16.06.2020 23.06.2020 22.06.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mesto Trnava 00313114 Iné 708,40 € 15.04.2020 17.04.2020 23.06.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 AUTOCONT s.r.o. 36396222 Iné 342 890,00 € 24.06.2020 25.06.2020 24.06.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 TOMASSON s.r.o. 44035942 Iné 16 100,00 € 16.07.2020 29.07.2020 28.07.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Zemianske Sady 00306339 Iné 1,00 € 04.08.2020 06.08.2020 05.08.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 Iné 7 520,73 € 22.09.2020 26.09.2020 25.09.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Iné 3,00 € 02.10.2020 03.10.2020 02.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Róbert H. Iné 925,00 € 15.10.2020 22.10.2020 21.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič predseda Zmluva
kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Rudolf T. Iné 1 665,00 € 15.10.2020 22.10.2020 21.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič predseda Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tibor N. Iné 1 760,00 € 15.10.2020 22.10.2020 21.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič predseda Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 8 500,00 € 23.10.2020 28.10.2020 27.10.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Arboria Land Development,s.r.o. 50265041 Iné 11 131,56 € 27.10.2020 30.10.2020 29.10.2020 Mgr.Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mesto Hlohovec 00312509 Iné 400 000,00 € 17.12.2020 19.12.2020 18.12.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola chemická / Mesto Hlohovec 17053811/00312509 Iné 1,00 € 17.12.2020 19.12.2020 18.12.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 15.12.2020 19.12.2020 18.12.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 15.12.2020 19.12.2020 18.12.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 15.12.2020 19.12.2020 18.12.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 15.12.2020 19.12.2020 18.12.2020 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Banka 35594233 Iné 1,00 € 15.12.2020 06.01.2021 05.01.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing Peter C. Iné 91 108,00 € 03.02.2021 04.02.2021 03.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hana T. Iné 230,00 € 10.02.2021 19.02.2021 18.02.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Zavar 00313203 Iné 64,96 € 26.02.2021 06.03.2021 05.03.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 AUTOCONT s.r.o. 36396222 Iné 57,60 € 09.04.2021 15.04.2021 14.04.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Bohdal, s.r.o. 47410531 Iné 1 390,00 € 01.06.2021 05.06.2021 04.06.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 28.06.2021 01.07.2021 30.06.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 31,00 € 26.07.2021 31.07.2021 30.07.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 31,00 € 26.07.2021 31.07.2021 30.07.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Banka 35594233 Iné 1,00 € 20.08.2021 26.08.2021 25.08.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 Iné 25 066,80 € 23.09.2021 30.09.2021 29.09.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 APROREAL, s.r.o. 46336737 Iné 1,00 € 04.10.2021 09.10.2021 08.10.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Arboria Land Development,s.r.o. 50265041 Iné 11 234,52 € 30.09.2021 14.10.2021 13.10.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ladislav Struhár Iné 200,00 € 18.10.2021 06.11.2021 05.11.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEXSI s.r.o. 47509520 Iné 220 000,00 € 12.11.2021 17.11.2021 16.11.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Mgr. Ján S. Iné 1 570,00 € 11.11.2021 19.11.2021 18.11.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tomáš V. Iné 1 340,00 € 15.11.2021 20.11.2021 19.11.2021 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Tlačiť Potvrdenie