Zmluva č. Kúpna zmluva

Obstarávateľ
 • Názov: Trnavský samosprávny kraj
 • IČO: 37836901
Zmluvný partner
 • Názov: Evelína Kouraichi, rod. Canakyová
 • IČO:
 • Adresa:
Zodpovedná osoba
 • Podpísal: Ing. Ľuboš Dušek
 • Funkcia: riaditeľ Úradu TTSK
Informácie o zmluve
 • Kategória: Iné
 • Číslo zmluvy: Kúpna zmluva
 • Názov zmluvy: l.v. č. 2056- parcela reg. "C"- parc. č. 2533 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1191 m², stavba- dielňa bez súp. č. na pozemku parc.č. 2533, l.v. č. 2929- parc. reg. "C", parc. č. 2542/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2118m²,
 • Dátum uzavretia: 23.08.2016
 • Dátum účinnosti: 25.08.2016
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 200 451,00 €
 • Dátum zverejnenia: 24.08.2016
 • Poznámka: l.v. č. 2979, parcela reg. "C", parc. č. 2542/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 941m² v spoluvlastníckom podiele 8/16, l.v. č. 2057, parcela reg. "C", parc. č. 2542/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1211 m² v spoluvlastníckom podiele 1/2, drobné stavby neevidované na l.v.
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie