Zmluva č. Kúpna zmluva

Obstarávateľ
 • Názov: Trnavský samosprávny kraj
 • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
 • Podpísal: Mgr. Jozef Behul
 • Funkcia: Riaditeľ sekcie riadenia Úradu TTSK
Informácie o zmluve
 • Kategória: Iné
 • Číslo zmluvy: Kúpna zmluva
 • Názov zmluvy: k.ú. Voderady, l.v. č. 905, parc. reg. "C": parc. č. 1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3442m², parc. č. 250/4 zast. plochy a nádvoria o výmere 215m², parc. č. 266/1 zast. plochy a nádvoria o výmere 500m²,
 • Dátum uzavretia: 05.08.2016
 • Dátum účinnosti: 10.08.2016
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 1 910 000,00 €
 • Dátum zverejnenia: 09.08.2016
 • Poznámka: parc. č. 266/2 zastav. plochy a nádvoria o výmere 263m², parc. č. 266/3 zastav. plochy a nádvoria o výmere 834m²
  parc. č. 266/4 zastav. plochy a nádvoria o výmere 1032m²
  parcela reg. "E"- parc. č. 250/1 záhrady o výmere 102 098m²
  stavby: budova s.č. 250 na parc. 1, národná kultúrna pamiatka, garáž na pozemku parc. č. 250/4
  Liste vlast. č. 2032 parcely registra "C"- parc. č. 250/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 202m²
  parc. č. 250/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 28m², stavby neevidované na LV- kotoľňa na parc. č. 250/1, ploty, studňa vŕtaná, oplotenie
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie